• Byremo Tannklinikk Er Miljøsertifisert
  av Torkelsen, Jan H., 22.03.18

  Byremo tannklinikk er nå miljøsertifisert

  Byremo tannklinikk er nå sertifisert gjennom stiftelsen Miljøfyrtårn. Dette er et ledd i den...

  Les mer
 • CSR Konferansen 2018
  av Torkelsen, Jan H., 21.03.18

  Bli med på årets CSR-konferanse 11. april

  Onsdag 11. april er Vest-Agder fylkeskommune medarrangør for CSR-konferansen i Kilden i...

  Les mer
 • Port Of Kristiansand
  av Torkelsen, Jan H., 20.03.18

  Nytt havnenettverk - Vinneren er vareeierne og miljøet

  Et nytt havnenettverk bestående av havnene i Kristiansand, Hirtshals, Larvik, Grenland, Risavika,...

  Les mer
 • KS Leder Gunn Marit Helgesen
  av Torkelsen, Jan H., 20.03.18

  KS mener at nye oppgaver til fylkeskommunen styrker demokratiet

  Hovedstyret i KS har vedtatt å støtte foreslåtte overføringer av oppgaver til fylkeskommunene, og...

  Les mer
 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av Torkelsen, Jan H., 19.03.18

  Bredalsholmen og Sjølingstad mottar kulturminnetilskudd fra Riksantikvaren

  I bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner får utvalgte anlegg støtte fra...

  Les mer
 • Fagskoleillustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 19.03.18

  Ny lov om fagskoleutdanning styrker fagskolene og studentenes rettigheter

  Regjeringen la i statsråd fredag frem et forslag til ny lov om fagskoleutdanning. Den nye loven...

  Les mer
 • Svennebrev Og Fagbrev
  av Torkelsen, Jan H., 16.03.18

  Flere velger yrkesfag

  Søkertall til videregående utdanning på landsplan er nå klare. I år er det 1200 flere søkere til...

  Les mer
 • Påskehilsen
  av Torkelsen, Jan H., 16.03.18

  Massevis av tilbud på museene i påsken

  Flere av Vest-Agder museets avdelinger rundt i fylket tilbyr i påsken interessante og engasjerende...

  Les mer
 • Lyttevennkonferanse I 2018
  av Torkelsen, Jan H., 15.03.18

  Stort engasjement om lyttevennvirksomheten

  Henimot 60 deltakere, som på forskjellig måte er engasjert i lyttevennvirksomheten i Vest- og...

  Les mer

Hestmandens økonomi tas opp i interpellasjon til fylkesordføreren

Fylkestingsrepresentant Ingrid Williamsen fra Fremskrittspartiet viser i en interpellasjon til at det i statsbudsjettet for i år ligger det inne fire millioner kroner til drift av museumsskipet...

av Torkelsen, Jan H., 15.03.18

Vest-Agder-museet disponerer nå også fyrhuset på Odderøya fyr

Odderøya fyr eies av Vest-Agder fylkeskommune og blir forvaltet og vedlikeholdt av fylkeskonservatoren. Eiendommen og bygningsmassen er fredet. I 2017 ble det som en prøveordning inngått en leieavtale...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.18

Fylkeskommunen støtter gründeraktivitet i regi av Connect Sørlandet

Fylkesutvalget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune vil gi Connect Sørlandet et tilskudd for 2018 på 300 000 kroner. Midlene vil bli benyttet til delvis finansiering av en såkalt...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.18

1,27 millioner til å stoppe spredning av mikroplast

Kunstgressbaner står for 15% av de 10 000 tonnene med mikroplast som slippes ut i Norge hvert år. Nå skal Mandal kommune og Norges Fotballforbund gjennomføre et pilotprosjekt for å minske disse...

av Helgeland, Endre, 13.03.18

En bedre og mer forutsigbar behandling av hjerneinfarkt i Agder

-Er fylkesordføreren enig med FrP i at vi som fylkesting på eget initiativ burde sende en høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet og ledelsen ved Helse Sør-Øst om at vi ønsker en bedre og...

av Torkelsen, Jan H., 13.03.18

Fylkeskommunen med å finansiere ubåt til å rydde avfall i sjøen

Søgne Dykkerklubb har søkt Vest-Agder fylkeskommune om 45 000 kroner til å finansiere en fjernstyrt undervannsbåt av typen "Videoray ROV". Den skal benyttes i arbeidet med å rydde avfall i sjøen. De...

av Torkelsen, Jan H., 12.03.18

God erfaring med totalentreprise for tunnelprosjekt

I august i fjor ble det foretatt åpning av en ny Bjørkåstunnel i Sirdal, med en lengde på 1340 meter. Det ble inngått en totalentreprise i prosjektet. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble i...

av Torkelsen, Jan H., 12.03.18

Fylkeskommunen inngår samarbeidsavtale med nettverk for natur- og friluftslivsorganisasjoner

Forum for natur og friluftsliv Agder (FNF Agder), som er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner i Aust-Agder og Vest-Agder, ønsker å inngå en forpliktende samarbeidsavtale...

av Torkelsen, Jan H., 09.03.18

Økt fylkeskommunalt ansvar innen kulturminneforvaltning

Den regionale kulturminneforvaltningen og Riksantikvaren skal i fellesskap nå de nasjonale målene som er vedtatt for kulturminnefeltet innen 2020. I arbeidet med dette sender Riksantikvaren årlig ut...

av Torkelsen, Jan H., 09.03.18

Agder-fylkene lager felles register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse

Jordbrukets kulturlandskap utgjør en liten del av landarealet i Norge. Bare omlag tre prosent er dyrket. Det er knyttet betydelige kulturminneinteresser til dette landskapet, med forskjellige typer...

av Torkelsen, Jan H., 08.03.18

Mange mottok fag- svenne- og kompetansebrev

I 2017 var det 1141 kandidater som avla fag-/svenne- eller kompetanseprøve i Vest-Agder. Nylig ble det arrangert høytidelig utdeling av slike kompetansebevis i både Mandal og Kristiansand....

av Torkelsen, Jan H., 07.03.18

Montering av ny bybro i Flekkefjord blir forsinket

Montering av ny bybro på fylkesvei 44 i Flekkefjord sentrum blir dessverre forsinket på grunn av at entreprenør Skanska fikk et leverandørproblem med det polske verftet Vistal som har meldt oppbud....

av Torkelsen, Jan H., 07.03.18

Initiativ for å frede Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter og Sjølingstad uldvarefabrikk

Riksantikvaren har et eget bevaringsprogram for teknisk industrielle kulturminner. Det er Riksantikvarens mål at alle teknisk industrielle kulturminner i bevaringsprogrammet skal være fredet innen...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.18

Samarbeid mellom fylkeskommunen og kommuner for å bedre matematikkresultatene

Matematikk er det enkeltfaget som flest elever ikke består i videregående opplæring. For å legge til rette for bedre gjennomføring er det igangsatt et systematisk samarbeid mellom lærere fra...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.18

Ny nasjonal trafikksikkerhetsplan med ambisiøse mål presentert i dag

En ny trafikksikkerhetsplan med 136 målrettede tiltak ble presentert i dag. Planen skal bidra til at 200 færre skal bli drept eller hardt skadd i trafikken de neste fire årene. I 2017 ble om lag 750...

av Torkelsen, Jan H., 06.03.18

Kulturpolitikere på besøk på DS Hestmanden

Nå på vinteren ligger det gamle museumsskipet DS Hestmanden trygt fortøyd og innpakket i store presenninger ved bryggene på Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter i Kristiansand. I formiddag var...

av Torkelsen, Jan H., 06.03.18

Fra papir til skjerm

Færre leser papiraviser nå enn før. I 2016 leste 40 prosent kvinner og 37 prosent menn aviser en gjennomsnittsdag. Dette er en nedgang for begge kjønn siden 1991 (fra henholdsvis 82 og 87 prosent). I...

av Torkelsen, Jan H., 06.03.18

Kjønnsforskjell innen utdanning

Om lag 92 prosent av alle 16-18-åringer var i videregående opplæring i 2016, omtrent like mange gutter som jenter. Jentene var i flertall på studieforberedende utdanningsprogram, mens det var flest...

av Torkelsen, Jan H., 06.03.18

Eldrerådet vil være en stor ressurs for bygging av et Agder-fylke

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder besluttet i sist møte 1. mars, etter initiativ fra rådets leder Arild Birkenes, å sende et innspill til fellesnemnda som forbereder sammenslåingen av Aust-Agder og...

av Torkelsen, Jan H., 05.03.18

Velkommen til håndverkerkafe hvor det handler om restaureringsfaget

Velkommen til årets første håndverkerkafé med det spennende temaet – restaureringsfaget! Arrangementet skjer i et samarbeid mellom Fylkeskonservatoren i Vest-Agder, Norsk Håndverksinstitutt og...

av Torkelsen, Jan H., 05.03.18