• Neset Gård I Marnardal
  av Torkelsen, Jan H., 27.03.17

  Foreslå kandidater til kulturlandskapsprisen i Vest-Agder

  Hvem har gjort en ekstra innsats for å bevare bygninger og gårdstun? Fylkesmannen i Aust- og...

  Les mer
 • Fagskoleillustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 27.03.17

  Nyetablert kompetansegruppe for fagskole anbefaler endringer

  Forum for fylkesutdanningssjefer (FFU) har utpekt en kompetansegruppe for fagskole....

  Les mer
 • .
  av Hemsett, Siv, 24.03.17

  Stortingsmelding om reiseliv lansert

  Forrige fredag ble stortingsmelding om reiseliv lansert: Opplev Norge - unikt og eventyrlig....

  Les mer
 • Sykkel På Sykkelvei
  av Torkelsen, Jan H., 24.03.17

  Imponerende sykkelstatistikk

  Sykkeltrafikken i Kristiansand og i Kristiansandsregionen er i klar vekst. I 2013/14 var...

  Les mer
 • Kontroll Av Russebiler Foto SVV
  av Torkelsen, Jan H., 24.03.17

  Husk gratis kontroll av russebiler

  Statens vegvesen tilbyr gratis teknisk kontroll av russekjøretøy. Merk at den tekniske kontrollen...

  Les mer
 • Filtkyllinger
  av Torkelsen, Jan H., 23.03.17

  Påskeaktiviteter på Sjølingstad Uldvarefabrik 9. til 11. april

  Alle ønskes velkommen til påskeaktiviteter på Sjølingstad Uldvarefabrik som ligger åtte kilometer...

  Les mer
 • Lyse og trivelige lokaler
  av Torkelsen, Jan H., 23.03.17

  Vil at offentlig tannhelsetjeneste fortsatt blir et fylkeskommunalt tilbud

  -Tannhelsen i Norge er blant de beste i verden siden den norske tannhelsemodellen med fokus på barn...

  Les mer
 • Mer Veg For Pengene
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 22.03.17

  Vegkonferanse for Agderfylkene - Mer veg for pengene

  Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og Statens vegvesen inviterer til vegkonferanse for Agderfylkene...

  Les mer
 • Årsberetning For 2016
  av Torkelsen, Jan H., 22.03.17

  Årsregnskap med overskudd på 75,2 millioner kroner

  -Årsberetningen for 2016 viser den mangfoldige aktiviteten vi utfører i fylkeskommunen. Regnskapet...

  Les mer

Mange saker på politisk dagsorden i hovedutvalgene 28. og 29. mars

Tirsdag 28. mars har hovedutvalg for kultur og utdanning møte i Buen kulturhus Mandal (bildet) fra klokken 10.00, etter en befaring på Mandal videregående skole fra klokken 09.00. Onsdag 29. mars...

av Torkelsen, Jan H., 22.03.17

Sykkelekspressvei fra øst til vest i Kristiansand

Planlegging av sykkelekspressveien fra Sørlandsparken i øst til Andøyveien i Vågsbygd har pågått i siden 2012. Sykkelekspressveien skal bli en høykvalitets sykkelvei, der alle typer syklister skal...

av Torkelsen, Jan H., 21.03.17

Betydelig flere el-biler

Antall elbiler gjennom bomstasjonene i Kristiansands-regionen økte kraftig i årene 2014, 2015 og 2016. I 2013 utgjorde elbilene bare 0,7 prosent av personbiltrafikken. I 2014 var andelen elbiler to...

av Torkelsen, Jan H., 21.03.17

92 prosent går på offentlige videregående skoler

Nær 92 prosent av elevene i videregående opplæring per 1. oktober 2016 var registrert ved en offentlig skole. I løpet av de siste 15 årene har imidlertid antallet elever ved private skoler nær doblet...

av Torkelsen, Jan H., 20.03.17

Husk å stemme på Sørlandets litteraturpris før 31. mars

Seks bøker og sju forfattere er nominert til å vinne Sørlandets litteraturpris i 2017. Gi din stemme til ei bok i hver kategori. Husk at fristen for å stemme er 31. mars. Det er publikum som avgjør...

av Torkelsen, Jan H., 20.03.17

Elev- og lærlingombudene i Agder vil samarbeide tettere

I denne uken har elev- og lærlingombudene Camilla Thomassen og Dignora Lise Løddesøl fra henholdsvis Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner vært samlet til møte. -Vi hadde begge behov og ønske om å komme...

av Torkelsen, Jan H., 17.03.17

Kristiansandsregionen har mer enn innfridd nullvekstmålet for privatbilisme

I dag ble Areal- og transportplanutvalget for kristiansandsregionen orientert om innholdet i en rapport om hvordan regionen har innfridd avtalen om belønningsmidler for perioden 2013 til 2016. I...

av Torkelsen, Jan H., 17.03.17

Vegdirektøren: Økt sykling krever økt fokus på sikkerhetsaspektet

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen fra Statens vegvesen var innleder på en stor trafikksikkerhetskonferanse i Kristiansand torsdag. I sitt foredrag, for rundt 100 konferansedeltakere fra hele landet,...

av Torkelsen, Jan H., 17.03.17

Stadig kjønnsdelte utdanningsvalg i videregående opplæring

I videregående opplæring i Norge er kvinner i flertall på studieforberedende, og menn på yrkesfag. På noen utdanningsprogram er så mye som 9 av 10 elever og lærlinger menn. Det fremgår av en fersk...

av Torkelsen, Jan H., 16.03.17

Mange fikk bussbelte-gebyr på 1500 kroner i landsdekkende kontroll

9230 busspassasjerer er nå kontrollert i Vegvesenets landsdekkende beltekontroll. 237 av passasjerene fikk gebyr på 1500 kroner, melder Statens Vegvesen i en pressemelding. I tillegg ble 535 sjåfører...

av Torkelsen, Jan H., 16.03.17

Svak økning i ansatte i fylkeskommunene

Fylkeskommunene, med sine 49 000 sysselsatte, hadde i 2016 en liten økning både i tallet på sysselsatte og årsverk på henholdsvisvis 0,2 og 0,4 prosent sammenliknet med samme tidsrom året før. Det...

av Torkelsen, Jan H., 16.03.17

Prosjektet TATJANA

Tatjana malte gjerne sitt hår, ansikt og kropp og gikk ofte i kvinneklær. I dette prosjektet ønsker vi å formidle noe av kraften som ligger i det å være annerledes. Slik kan vi bidra til å skape...

av Cappelen, Marita Grimsø, 15.03.17

"Jenter og teknologi" i FN

Prosjektet "Jenter og teknologi" var tema da statsråd Solveig Horne holdt innlegg i forbindelse med FNs kvinnekommisjon. Satsingen på å få flere jenter til å ta teknologifaglig utdanning skjedde for...

av Torkelsen, Jan H., 15.03.17

Bymiljøkonferansen 2017 - 27. april på Kilden

Du er hjertelig velkommen til å delta på Bymiljøkonferansen 27. april fra klokken 10.30 på Kilden Teater-&Konserthus i Kristiansand. Hovedtema i år er Kristiansand 2041 - nye by-grep og mobilitet -...

av Torkelsen, Jan H., 15.03.17

Det er ingen svakhet ved en tekst at den er begripelig

Overskriften er et sitat fra hovedbudskapet til landets ledende språkekspert Per Egil Hegge under et foredrag i Kristiansand i går. I løpet av de seneste månedene er saksbehandlerne i fylkeskommunens...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.17

Omfattende forslag til skoleendringer ut på høringsrunde

Alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring skal fornyes i årene som kommer. Den nye generelle delen av læreplanverket skal gi føringer for denne fornyelsen, og sikre...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.17

God utvikling i sykkelbyprosjektet i Farsund

I 2015 inngikk Farsund kommune en avtale med Vest-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen om å bli en av to sykkelbyer i fylket. Kommunens målsetning er å bli Sørlandet beste sykkelkommune. Avtalen...

av Torkelsen, Jan H., 13.03.17

Sjekker beltebruken i busser

Statens vegvesen har i gang kontroll av beltebruk i busser over hele landet. Passasjerer og sjåfører uten belte risikerer et gebyr på 1.500 kroner. - Å bruke belte i buss er en livredder, både for din...

av Torkelsen, Jan H., 13.03.17

150 000 kroner i tilskudd til Senter Mot Seksuelle Overgrep-Agder

Senter Mot Seksuelle Overgrep – Agder (SMSO) har søkt Vest-Agder fylkeskommune om 150.000 kroner i driftstøtte for 2017. Fylkesutvalget ga tirsdag positivt svar på søknaden. Driftstøtten skal styrke...

av Torkelsen, Jan H., 09.03.17

Millionbeløp fra Riksantikvaren til Bredalsholmen og Sjølingstad

Riksantikvaren har fordelt årets tilskot til istandsetting og vedlikehald av utvalde tekniske og industrielle anlegg. 15 anlegg får støtte gjennom ein fast post i statsbudsjettet til istandsetting,...

av Torkelsen, Jan H., 08.03.17