• Lindesnes Kommune Arealdel
  av Torkelsen, Jan H., 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Lindesnes kommune har sendt ut kommuneplanens arealdel for 2019-2030 til offentlig ettersyn. Da...

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av Torkelsen, Jan H., 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  ATP-utvalget, som styrer Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen, behandlet ...

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av Torkelsen, Jan H., 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Areal- og transportplanutvalg i Kristiansandsregionen besluttet i dag at det skal søkes om...

  Les mer
 • FT-web 0619
  av Torkelsen, Jan H., 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Fylkestinget samles til møte på det nye Mandal Hotel tirsdag 18. og onsdag 19. juni. Møtet blir...

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av Torkelsen, Jan H., 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  I forbindelse med regionreformen skal alle fylkesmannens oppgaver på friluftslivsfeltet overføres...

  Les mer
 • Erklær Klimakrise Nå
  av Torkelsen, Jan H., 13.06.19

  Innbyggerforslag - Erklær klimakrise nå - Vest-Agder

  Innbyggere i Vest-Agder har rett til å fremme forslag til fylkestinget i Vest-Agder om forhold som...

  Les mer
 • Den Store Museumsdagen 2019
  av Torkelsen, Jan H., 13.06.19

  Den store museumsdagen 2019 – et spennende opplevelsestilbud

  Vest-Agder-museet åpner sine dører for sesongen. Alle avdelinger feirer det med aktiviteter,...

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av Torkelsen, Jan H., 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Mandal kommune har lagt ut forslag til detaljregulering for ny E39 på strekningen Mandal øst fra...

  Les mer
 • El -buss
  av Torkelsen, Jan H., 12.06.19

  Agder kollektivtrafikk AS legger opp til å ta i bruk flere el-busser

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i dag tiltak som Agder kollektivtrafikk AS...

  Les mer

Innbyggerforslag: Ja til pelsfritt fylke!

Innbyggere i Vest-Agder har rett til å fremme forslag til fylkestinget i Vest-Agder om forhold som gjelder fylkeskommunens virksomhet. Fylkestinget plikter selv å ta stilling til et forslag som...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.19

Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

Søndag 16. juni er det mulig å være med på unike opplevelser på strekningen fra Lista fyr til Varnes fyr i Farsund. Fylkeskommunen er med på det mangfoldige arrangementet på Lista fyr, Nordberg fort,...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.19

Drosjer - halvparten er tomkjøring

Drosjene kjørte 53,6 prosent av alle kilometer med passasjer i 2018. Det var en oppgang på 1,1 prosent fra fjoråret og 0,9 prosent sammenlignet med 2014. Det var betydelige regionale viser nye tall...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.19

Mange klemmer til sjåføren på bokbussen under nostalgisk turnè

-Jeg har truffet mange tidligere kunder. På enkelte stoppesteder har gamle biblioteksjefer som er langt oppe i nittiårene kommet og vist å sette pris på å oppleve bokbussen på veien igjen. Jeg har...

av Torkelsen, Jan H., 11.06.19

Flere innspill fra fylkeskommunene på Agder til fremtidig togtilbud

Jernbanedirektoratet inviterte i april i år fylkeskommunene om at de har mulighet til å spille inn forslag til endringer i togtilbudet. Vest-Agder og Aust-Agder vil i år sende inn et felles innspill....

av Torkelsen, Jan H., 11.06.19

Fylkesutvalget anbefaler at fylkestinget vedtar Regionplan Agder 2030

Regionplan Agder 2030 skal erstatte den gjeldende Regionplan Agder 2020. Planforslaget har vært ute på en bred høringsrunde. Det er kommet inn 110 høringsuttalelser. Mange innspill er innarbeidet i...

av Torkelsen, Jan H., 11.06.19

Godt oppmøte og stort engasjement da fylkeskommunen arrangerte frokostmøte om mer gods på sjø og bane i vår region

Politikere, vareeiere, transportører og andre interessenter og aktører innen sjø- og jernbanetransport var blant de oppmøtte da Vest-Agder fylkeskommune arrangere frokostmøte 7. juni 2019.

av Mathisen, Elisabeth Hording, 07.06.19

Flere innspill til planprogram for Kristiansand 2030

Fellesnemda for nye Kristiansand kommune har nå varslet oppstart av planarbeid og legger forslag til planprogram for ny samfunnsdel med overordnet arealstrategi ut på høring. Den nye Kristiansand...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.19

Invitasjon til kurs i vedlikehold og bygningsvern

Prosjektet uthavner i verdensklasse inviterer huseiere i uthavnene og andre interesserte til gratis kurs i vedlikehold og "enkel istandsetting". Målet med kurset, som arrangeres flere steder i uke 26...

av Torkelsen, Jan H., 06.06.19

Usikkerhet om finansieringen av kollektivtrafikken

Årsmeldingen for Agder kollektivtrafikk AS er nå til politisk behandling. I likhet med tidligere år har det også de siste årene vært uavklart hvilken finansiering kollektivtrafikken vil ha gjennom ny...

av Torkelsen, Jan H., 06.06.19

Ny grafisk profil krever omskilting av den nye Agder fylkeskommunes bygninger

Når Agder fylkeskommune etableres 1.januar 2020 blir det tatt i bruk et nytt fylkesvåpen. Et viktig bidrag for å gjøre den nye fylkeskommunen synlig er at alle bygninger får nye skilt. Eksisterende...

av Torkelsen, Jan H., 06.06.19

Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

Kurset gjelder for deg som ikke har bestått standpunkt/eksamen i matematikk eller naturfag. Du kan kun melde deg på ett kurs/eksamen.

av Torkelsen, Jan H., 05.06.19

Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

Songdalen kommune søker fylkeskommunen om økonomisk støtte for å etablere en kulturell møteplass på Fagermoen, Nodeland sentrum. Det søkes om støtte på inntil en tredjedel av prosjektets...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.19

Nytt inntektssystem fra 2020 gir Agder strammere økonomisk ramme

I forbindelse med fremleggingen av Revidert Nasjonalbudsjett i vår ble også Kommuneproposisjonen for 2020 lagt frem. Den inneholdt et nytt inntektssystem for fylkeskommunene fra 2020. Samlet gir det...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.19

Utkast til regional plan for Kristiansandsregionen skal ut på høring

Fylkesutvalget besluttet tirsdag at utkast til Regional plan for Kristiansandsregionen skal sendes ut på høring. Høringsfristen er satt til 15. september. Etter høringsperioden vil høringsinnspillene...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.19

Seks mot fem for økt driftstilskudd fra fylkeskommunen til Kunstsilo

Det var trangt om plassen i fylkesutvalgssalen i fylkeshuset i Kristiansand da fylkesutvalget i dag behandlet en sak om årlige driftstilskudd fra regionen til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsiloen på...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.19

Sesongåpning med saueslepp

Sommersesongen på den levende museumsfabrikken Sjølingstad Uldvarefabrik starter med saueslepp lørdag 15. juni kl. 12. Sjølingstad ligger 8 km vest for Mandal – følg det brune skiltet fra E-39

av Torkelsen, Jan H., 04.06.19

KS' Landsstyre er bekymret for fylkeskommunene

-Fylkeskommunene er inne i store omstillinger i forbindelse med regionreformen og en nedgang i de frie inntektene vil bidra til en dårlig start for de nye fylkeskommunene. Regjeringens varslede...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.19

Søndag 16. juni blir det stor markering på Lista fyr

Søndag 16. juni foretas offisiell åpning av Vita Velo-trasèen på Lista i sykkelbyen Farsund. Den nyanlagte og flotte sykkeltrasèen vest på Lista vil bidra til å gjøre livet på hjul enklere og gøyere....

av Torkelsen, Jan H., 03.06.19

Nå utlyses flere fylkeskommunale priser og stipend for 2019

Vest-Agder fylkeskommune vil i år for siste gang dele ut flere priser og stipend. Gjennom årene er det mange som har mottatt heder og økonomiske bidrag. Frå nyttår slås Aust- og Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.19