• Skolefrokost I Vennesla
  av Torkelsen, Jan H., 21.08.19

  METTET 400

  Etter to dager med skolefrokost er det tydelig at dette er et populært innslag i elevenes...

  Les mer
 • Folkemengde
  av Torkelsen, Jan H., 21.08.19

  305 897 egder per 1. juli

  Etter første halvår i år hadde Vest-Agder økt med 381 innbyggere til totalt 187 970. For Aust-Agder...

  Les mer
 • Økouka I Agder 2019
  av Torkelsen, Jan H., 20.08.19

  ØKOUKA I AGDER

  Vil du lære om fermentering, kompostering, pallekarmdyrking eller bli med på raw kakekurs? Er du...

  Les mer
 • Anne Karin Olli
  av Torkelsen, Jan H., 20.08.19

  Norge forlenger Interreg-deltakelse

  Regjeringen vil videreføre norsk deltagelse i Interreg etter 2020, sa statssekretær Anne Karin Olli...

  Les mer
 • NHO Logo I Farger
  av Torkelsen, Jan H., 19.08.19

  Størst fremgang for Søgne, Arendal og Åmli i NHO's kommune-NM

  Søgne, Arendal og Åmli er de tre kommunene på Agder som har hatt størst fremgang det siste året....

  Les mer
 • Bokbussen
  av Torkelsen, Jan H., 19.08.19

  Bokbussen fortsetter sin bokårsturné. Se reiseruta for uke 36 og 37

  I anledning 500-årsjubileet for første trykte norske bok og Norges spesielle rolle på årets bokmesse...

  Les mer
 • Agderbilder
  av Torkelsen, Jan H., 16.08.19

  Skattkammer av historiske bilder

  Er du interessert i fortiden. Vil du se hvordan det var i landsdelen i tidligere tider? Agderbilder...

  Les mer
 • Russelue
  av Torkelsen, Jan H., 16.08.19

  Flere i videregående opplæring

  Siden 1955 har det samlede antallet elever og studenter økt fra om lag 550 000 til nesten 1,2...

  Les mer
 • Fiskerihavnavtalene Er Signert
  av Torkelsen, Jan H., 15.08.19

  Avtalene om overføring av statlege fiskerihamner til fylkeskommunane er nå starta

  Kystverket har inngått avtaler om overføring av statlege fiskerihamner med fem fylkeskommunar i...

  Les mer

Du har nå mulighet til å forhåndsstemme

Det er mulig å forhåndsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 frem til og med 6. september. I Norge er det mulig å forhåndsstemme hele seks uker før selve valgdagen. Det er blant de...

av Torkelsen, Jan H., 15.08.19

Den store familiedagen på Kristiansand museum

Søndag 18. august arrangerer Kristiansand museum på Kongsgård den tradisjonsrike familiedagen. Dette blir en dag full av kulturhistoriske aktiviteter for store og små. Det blir smaksprøver,...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.19

Plastikk 2019, plastbåtregatta i Kristiansand

Siden 2011 har Vest-Agder-museet arrangert en årlig regatta ved Odderøya for klassiske norske plastbåter. Dette som ledd i museets satsing på å bevare, formidle og dokumentere Sørlandets...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.19

En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

Fylkeskommunen deltok på en flott markering da Audnedal stasjon ble gjenåpnet i slutten av juni i år.

av Mathisen, Elisabeth Hording, 06.08.19

Det blir enklere å søke opptak til fagskolene

Fra neste år kan alle som ønsker å starte på en offentlig fagskole sende søknaden sin til Samordna opptak, som allerede har ansvaret for opptaket til universiteter og høyskoler. – Det bidrar til...

av Torkelsen, Jan H., 18.07.19

Regioner i omstilling - Hvordan jobbe sammen for endring og innovasjon?

Regional utvikling og nytenking blir satt på agendaen under Arendalsuka. Med basis i regionreform og kommunereform, arrangeres det diskusjon om sentrale temaer som innovasjon, omstilling, tillit og...

av Torkelsen, Jan H., 18.07.19

Flere skoleeiere i Agder har fått støtte til programmering i skolen

57 kommuner, 11 fylkeskommuner, 14 friskoler og en statlig samisk skole får støtte til programmeringsutstyr som kan brukes i undervisningen. Tilskuddet skal brukes til å kjøpe utstyr slik at lærerne...

av Torkelsen, Jan H., 16.07.19

Fylkeskommunene skal bidra til å gjøre det enklere for innvandrere å få vist hva de kan

For å få flyktninger og innvandrere raskere inn i arbeidslivet foreslår regjeringen å åpne for at de kan få vurdert sin realkompetanse på andre språk enn norsk og samisk. Det pågår allerede...

av Torkelsen, Jan H., 15.07.19

Medlem av fylkestinget valgt til leder for tematisk gruppe i Nordsjøkommisjonen

Medlem av Hovedutvalget for kultur og utdanning, Beate Marie Johnsen (V), ble valgt til leder for Nordsjøkommisjonens Smart Regions-gruppe på styremøtet i Marstrand 25.juni.

av Richardsen, Wanja, 07.07.19

Førsteinntaket til videregående skole er gjennomført. 90,2 prosent har fått førstevalget sitt!

Alle med ungdomsrett til videregående opplæring i Vest-Agder har fått plass i første inntak. Totalt har 6360 ungdom med ungdomsrett søkt om skoleplass. Av disse har 90,2 prosent fått førstevalget sitt...

av Richardsen, Wanja, 02.07.19

Nå utlyses flere fylkeskommunale priser og stipend for 2019

Vest-Agder fylkeskommune vil i år for siste gang dele ut flere priser og stipend. Gjennom årene er det mange som har mottatt heder og økonomiske bidrag. Frå nyttår slås Aust- og Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 01.07.19

Støtte til etablering av en treklynge på Agder

Agder Tresenter har søkt fylkeskommunen om finansiering til et treårig prosjekt, hvor målet er å styrke verdikjeden for tre gjennom etablering av treklyngen TRE på Agder. Fylkesutvalget besluttet...

av Torkelsen, Jan H., 27.06.19

Økonomisk støtte fra fylkeskommunen til Norwegian Smart Care Cluster

Fylkesutvalget bevilget i går 485 000 kroner til Norwegian Smart Care Cluster til etablering av en avdeling i Agder. Smart Care Cluster, som er etablert i Stavanger-regionen, er en klyngesatsing som...

av Torkelsen, Jan H., 26.06.19

Fire politikerveteraner hedret

Terje Damman (uavhengig), Anne Ma Timenes (KrF), Sigmund Oksefjell (SP) og Anne Barbro Aglen Bystadhagen (AP) ble i siste fylkestingssamling før sommeren tildelt KS' medalje på bakgrunn av sine...

av Torkelsen, Jan H., 25.06.19

Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

Glattkjøring og enkelte andre deler av trafikkopplæringen vil fra høsten av ikke bli regnet med i fraværsgrensen for elever i videregående skole. De nye unntakene gjelder kun de obligatoriske...

av Torkelsen, Jan H., 25.06.19

90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

"I 2018 var personbiltrafikken gjennom bomstasjonene i Kristiansandsregionen 0,5 prosent lavere enn i 2016, og kollektivtrafikken har økt med 2,4 prosent det siste året. Rapporten fra byområdet viser...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.19

Betydelig forsterking av rutetilbudet i Kristiansandsregionen

I årsrapport for 2018 for Agder Kollektivtrafikk AS som ble behandlet i fylkestinget nylig fremgår det at rutetilbudet i Kristiansandsregionen i 2018 hadde den mest omfattende forsterkning siden...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.19

Bruk stemmeretten ved fylkestingsvalget 9. september

Mandag 9. september skal det for første gang velges fylkestingsrepresentanter til den nye Agder fylkeskommune. Det skal velges 49 representanter til fylkestinget. Det vil være 15 partilister å velge...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.19

For sen behandling av innsynsbegjæringer i saken om Hidra Landfast

Fylkestinget behandlet nylig en revisjonsrapporten hvor det på bakgrunn av en bekymringsmelding fra Hidra vel i Flekkefjord er gjennomført en vurdering av om det har vært utført forsvarlig...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.19

Fylkestinget erkjenner at situasjonen for klima og naturmangfold er kritisk

Innbyggere i Vest-Agder har rett til å fremme forslag til fylkestinget i Vest-Agder om forhold som gjelder fylkeskommunens virksomhet under forutsetning at 500 personer står bak forslaget. Denne uken...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.19