• Veiarbeidsillustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 13.11.18

  Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i Vest-Agder er på 2,8 milliarder kroner

  I forslaget til årsbudsjett for Vest-Agder fylkeskommune som nå er til politisk behandling er det...

  Les mer
 • TT-tjeneste
  av Torkelsen, Jan H., 13.11.18

  Nær 20 millioner kroner til Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT)

  Transporttjenesten for funksjonshemmede er en del av kollektivtransporten. Dette er et tilbud til...

  Les mer
 • Kokkekonkurranse På Sam Eyde Vgs.
  av Torkelsen, Jan H., 12.11.18

  Imponerende kvalitet på kokke- og servitørkonkurranse for lærlinger

  Onsdag 7. november 2018 ble det arrangert Sørlandscup for kokk- og servitørlærlinger på Sam Eyde...

  Les mer
 • Marin Forsøpling
  av Torkelsen, Jan H., 12.11.18

  Seminar om marin forsøpling 27. november

  Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune inviterer...

  Les mer
 • Region Kristiansand Ni Av Ti Ordførere.
  av Torkelsen, Jan H., 12.11.18

  Tre nye kommuner i Region Kristiansand

  Som følge av kommunereformen skjer det endringer i det regionale samarbeidet på Agder. På styremøtet...

  Les mer
 • Buss Ved Ui A 2018
  av Torkelsen, Jan H., 09.11.18

  Belønningsavtalen med staten viktig for kollektivtilbudet i Kristiansandsregionen

  Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune har en treårig belønningsavtale med staten på vegne...

  Les mer
 • Logo For KS
  av Torkelsen, Jan H., 09.11.18

  Beklager reduksjon i midler til regional utvikling i statsbudsjettforslaget

  KS' landsstyre var nylig samlet. Sentrale tema på møtet var blant annet regionreformen og...

  Les mer
 • Ny Søgne Videregående Skole
  av Torkelsen, Jan H., 08.11.18

  Omfattende investeringsbehov i skolesektoren fremover

  Vest-Agder fylkeskommune har mange store prosjekter knyttet til skolebygg. For å lykkes er det over...

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av Torkelsen, Jan H., 08.11.18

  Aust-Agder-støtte til videreføring av dagens bompengeinnkreving i Kristiansand

  Fylkesutvalget i Aust-Agder sluttet seg tirsdag til anbefalingene om å videreføre dagens...

  Les mer

Trebiennalen 2018 – 22. november

Trebiennalen arrangeres for 7. gang i Agder når det ønskes velkommen til Vennesla 22. november 2018. Formålet er å stimulere til økt og ny bruk av tre i Agderregionen. Årets Trebiennale vil fokusere...

av Torkelsen, Jan H., 07.11.18

1,3 millioner kroner foreslås til Ungt entreprenørskap Agder i 2019

Entreprenørskap i utdanning er et viktig satsingsområde både regionalt og nasjonalt, og trekkes frem som et viktig satsingsområde i Regionplan Agder 2020. Satsingen ivaretas av foreningen Ungt...

av Torkelsen, Jan H., 07.11.18

Fylkeskommunen vil følge opp Gründeruka Agder

Gründeruka Agder ble gjennomført i Agder for første gang i november 2015. Gjennom økt oppmerksomhet og mobilisering til gründerskap er Gründeruka Agder med på å legge til rette for flere vekstkraftige...

av Torkelsen, Jan H., 07.11.18

Historisk siste Vest-Agder budsjett

I det aller siste årsbudsjettet for Vest-Agder fylkeskommune foreslår fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen hvordan vel 2,35 milliarder kroner til drift og 266 millioner kroner til investeringer skal...

av Torkelsen, Jan H., 06.11.18

Fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen om budsjettforslaget

Det er alltid en begivenhet å presentere økonomiplan og tilhørende årsbudsjett. Men i år er det ekstra spesielt. Dette er den siste økonomiplanen som legges frem som Vest-Agder fylkeskommune. Det er...

av Torkelsen, Jan H., 06.11.18

Lederteam for Agder fylkeskommune er klart

– Vi er i rute med arbeidet med sammenslåingen av fylkeskommunene. Når det gjelder å innplassere fylkesrådmannens lederteam, ligger vi faktisk foran skjema. Etter noen intensive uker er syv av åtte...

av Macdonald, Cheryl, 05.11.18

Flott nytt bussanlegg og gang- og sykkelvei åpnet ved UiA

-Det er ingen tvil om at var nødvendig med en ny løsning her, sa fylkesordfører Terje Damman da han i går åpnet det nye bussanlegget og en ny gang og sykkelvei ved Universitetet i Agder i...

av Torkelsen, Jan H., 05.11.18

Fylkesordføreren vil avvente utarbeiding av strategi- og handlingsplan for fiskeri og maritime næringer i Agder

Fylkestingsrepresentant Steinar Bergstøl Andersen fra Fremskrittspartiet hadde sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman tik fylkestingets oktobermøte om fiskeri og maritime...

av Torkelsen, Jan H., 05.11.18

Omdisponering av veimidler bidrar til raskere arbeidsoppstart ved Stokkeland bro i Søgne

Statens vegvesen har anslått at det er mulig å foreta arbeider for omkring 7,5 millioner kroner til erosjonssikring og forberedende arbeid til erosjonssikringen ved Stokkeland bro i Søgne i år. Dette...

av Torkelsen, Jan H., 05.11.18

Hvordan utvikler vi hele Agder gjennom å ta i bruk økonomiske, naturmessige, kulturelle og sosiale verdier i kommunene?

Dette var hovedspørsmålet under et innspillseminar til Regionplan Agder 2030 som Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune gjennomførte i et tett og godt samarbeid med Distriktssenteret....

av Birnbrich, Manuel, 03.11.18

Nå blir det mulig å ta fagbrev på jobb

Før sommeren ga Stortinget sin fulle støtte til regjeringens forslag om å innføre ny modell for å ta fagbrev mens man står i jobb. Nå er forskriften fastsatt av Kunnskapsdepartementet. – Norge trenger...

av Torkelsen, Jan H., 02.11.18

Ni byområder får 18,1 millioner kroner til byutvikling

Regjeringen bevilger i overkant av 18 millioner kroner til byutvikling i Oslo og Akershus, Bergensområdet, Trondheimsregionen, Nord-Jæren, Buskerudbyen, Tromsø, Nedre Glomma, Grenland og...

av Torkelsen, Jan H., 02.11.18

Klarer du å overleve ute en vinternatt som en viking?

Bli med på en opplevelse utenom det vanlige! Klarer du å overleve ute en vinternatt som en viking? Seminaret har som formål å øke fokus på overlevelse under krevende vinterforhold som de reisende...

av Inger Marie Pedersen VAM , 02.11.18

Fylkeseldrerådet: Eldre er en samfunnsressurs selv om de har gått ut av arbeidslivet

«Eldre bærer med seg lang erfaring og mye kompetanse som samfunnet fortsatt har bruk for. Pensjonister som har forlatt arbeidslivet ved en gitt aldersgrense gir ofte uttrykk for at de savner jobben. ...

av Torkelsen, Jan H., 02.11.18

Hva med syklister og gående under anleggsperioden for Gartnerløkka?

Representant Birte Simonsen fra Miljøpartiet De Grønne rettet i et møte i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø onsdag et spørsmål til utvalgsleder Christian Eikeland fra Fremskrittspartiet....

av Torkelsen, Jan H., 01.11.18

Hvordan vil Vest-Agder fylkeskommune bruke 2,43 milliarder kroner i Agder?

Følg offentliggjøringen av økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett for 2019 tirsdag 6. november klokken 09.30

av Torkelsen, Jan H., 01.11.18

Likestillingspris OG orientering for Nordisk råd

"Pilotprosjektet "Likestilt arbeidsliv" er i vinden for tiden. 30 oktober mottok prosjektgruppa YS sin likestillingspris - forøvrig første gang i prisens 30 årige historie at den går til noen fra...

av Macdonald, Cheryl, 31.10.18

-Vi er inne i en transportrevolusjon!

Samtlige foredragsholdere som holdt innlegg på en bredt anlagt konferanse i Kristiansand i går, kalt «Way to go», delte den klare konklusjonen som leder av stortingets transport og...

av Torkelsen, Jan H., 31.10.18

Interpellasjonssvar om åpenhet i selskaper fylkeskommunen har eierinteresser i

Venstres to representanter i fylkestinget Beate M. Johnsen og Stein Inge Dahn hadde sendt en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman om åpenhet i Interkommunale selskaper (IKS) og...

av Torkelsen, Jan H., 31.10.18

Skeives levekår behandlet i interpellasjonssak i fylkestinget

Kai Steffen Østensen og Fredrik Jensen, som begge representerer Arbeiderpartiet i fylkestinget, hadde sendt inn en interpellasjon om levekår for skeive på Agder til fylkesordfører Terje Damman. De...

av Torkelsen, Jan H., 30.10.18