• Slåttedag
  av Torkelsen, Jan H., 26.06.17

  Slåttedag på Kristiansand museum 30. juni

  Fredag 30. juni mellom klokken 12.00 og 16.00 kan du oppleve til slåttedag på Kristiansand museum....

  Les mer
 • Fredede Skogsområder
  av Torkelsen, Jan H., 26.06.17

  Verner to nye skogområder i Agder

  Kongen i statsråd har nå vernet 19 skogområder i ti fylker. To av områdene ligger i Aust og...

  Les mer
 • Stortingsbygningen
  av Torkelsen, Jan H., 23.06.17

  Mobbeloven er endret

  Stortinget har vedtatt nulltoleranse mot mobbing og elevens beste som grunnleggende hensyn i...

  Les mer
 • Fullriggeren Sørlandet Ved Kai
  av Torkelsen, Jan H., 23.06.17

  Fylkeskommunen bidrar til videre drift av fullriggeren Sørlandet

  Vest-Agder fylkeskommune skal øke sitt økonomiske bidrag til Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet med...

  Les mer
 • Felles Fylkesting 8G9A1591
  av Karlsen, Endre Helgeland, 21.06.17

  Agder fylkeskommune blir navnet

  Byglandsfjord, 21.06.17: Den nye fylkeskommunens navn blir Agder fylkeskommune, det nye fylkestinget...

  Les mer
 • Birte -Simonsen
  av Karlsen, Endre Helgeland, 20.06.17

  Fylkesordførers svar på interpellasjon fra Birte Simonsen (MdG)

  Fylkestingsrepresentant Birte Simonsen fra Miljøpartiet de Grønne kom med to spørsmål til...

  Les mer
 • Brevene
  av Karlsen, Endre Helgeland, 20.06.17

  VG3 fagopplæring blir fast tilbud til elever uten læreplass

  VG3 fagopplæring tilbys til kvalifiserte elever som ikke blir tilbudt læreplass. I stedet får...

  Les mer
 • Filadelfia Marvika
  av Karlsen, Endre Helgeland, 20.06.17

  Anbefaler ikke Filadelfia-skole

  Hovedutvalget for kultur og utdanning vedtok 19. juni at de ikke anbefaler å la Filadelfia etablere...

  Les mer
 • Sommerbiblioteket
  av Stenbro, Nina, 19.06.17

  Bibliotekene i Vest-Agder - best i landet!

  Boka er ikke død og folk vil ha gode møteplasser! Tall fra 2016 viser økning i utlån og besøk hos...

  Les mer

Sørlandet får EU-støtte til å lede Nordsjø-samarbeid på Blå Vekst

GCE NODE og Sørlandets Europakontor har sammen med maritime klynger og partnere rundt hele Nordsjøen blitt tildelt EU-støtte for å investere 40 millioner kroner i identifisering og utvikling av nye...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.17

Inntil 70 millioner kroner til folkehelsearbeid

Agder får 14 millioner kroner i 2017 og har fått tilsagn om samme beløp årlig i perioden 2018-2021 til folkehelsearbeid i kommunene. Dermed tilfaller det regionen opptil 70 millioner kroner over de...

av Macdonald, Cheryl, 16.06.17

Færre velger bil, flere velger buss og sykkel

I følge statistikk fra Nye Kristiansand Bompengeselskap AS økte den totale personbiltrafikken på innfartsårene til Kristiansand med 0,2 prosent fra 2015 til 2016. Fra 2012 til 2016 er...

av Torkelsen, Jan H., 16.06.17

Fortsatt krav om nullvekst i personbiltrafikken

Samferdselsdepartementet ga 16. mai Kristiansandsregionen tilsagn om belønningsmidler på 300 millioner kroner for perioden 2017 til 2019. Departementet har i sitt forslag til avtale blant annet stilt...

av Torkelsen, Jan H., 16.06.17

Meir undervisning mellom russetid og eksamen

Onsdag fekk kunnskapsministeren ein rapport frå arbeidsgruppa som har vurdert mogelege organiseringar av skoleåret i vidaregåande opplæring. Arbeidsgruppa har mellom anna sett på undervisningstid,...

av Torkelsen, Jan H., 16.06.17

Tar du utfordringen?

Er du mellom 15 og 25 år, har du nå mulighet til å få ditt livs utfordring. Fra 28. juni til 11. august kan du få seile Østersjøen rundt med Fullriggeren Sørlandet.

av Torkelsen, Jan H., 15.06.17

Bli med på KANONDAGEN søndag 18. juni

Vest-Agder museet arrangerer Den store Kanondagen søndag 18. juni, klokken 11.00 -17.00 på Kristiansand kanonmuseum, Møvik Fort. Ammunisjonsjernbanen blir åpnet for sesongen og toget kjører hele...

av Torkelsen, Jan H., 15.06.17

Interpellasjon fra Birte Simonsen MDG: Det gjelder buss!

-God kollektivtrafikk er et viktig virkemiddel i retning av lavutslippsamfunnet og oppfylling av Parisavtalen, skriver fylkestingsrepresentant Birte Simonsen fra Miljøpartiet De Grønne innledningsvis...

av Torkelsen, Jan H., 15.06.17

Ekspertutvalg skal vurdere flere oppgaver til de nye fylkeskommunene

Regjeringen setter ned et ekspertutvalg som skal foreslå oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi bedre tjenester for innbyggere og næringsliv. Førsteamanuensis Jon P....

av Torkelsen, Jan H., 14.06.17

Se direkte fra felles fylkestingsmøte om ett Agder

21. juni møtes fylkestingene fra Aust- og Vest-Agder til felles møte på Revsnes hotell på Byglandsfjord i Setesdal. På fellesmøtet vil det bli behandlet to saker. Den første er: Oppfølging av...

av Torkelsen, Jan H., 14.06.17

Følg fylkestingets juni-møte live på web

Mandag 19. og tirsdag 20. juni er fylkestinget samlet til møte på Sirdal høyfjellshotell. Behandlingen av saker starter klokken 14.00 på mandagen og klokken 08.30 på tirsdagen. Mange har benyttet seg...

av Torkelsen, Jan H., 14.06.17

Fylkeskommunen støtter Den Store Pengedagen

Den Store Pengedagen er blitt en sentral møteplass i Agder for å koble næringslivet med det offentlige virkemiddelapparatet og andre finansierings- og mobiliserings-aktører. Arrangementet er initiert...

av Torkelsen, Jan H., 14.06.17

Tidligere fylkesordfører Ludvig Hope Faye er gått bort

Den store, gamle, stolte trekirken i Mandal var fylt med flere hundre mennesker som ville følge tidligere fylkesordfører Ludvig Hope Faye på hans siste jordiske reise mandag 12. juni. Det var en svært...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.17

Vel 27 millioner kroner i driftsoverskudd for Agder Kollektivtrafikk AS i 2016

Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) hadde i 2016 driftsinntekter på 624 560 069 kroner Driftskostnadene var på 597 172 942 kroner med et driftsresultat på 27 387 127 kroner. Det fremkommer i selskapets...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.17

Sirdal er asfaltvinner

De fleste fylkesvegene i Sirdal fra Tonstad og nordover vil få nytt asfaltdekke i løpet av 2017 og 2018. Det er omtrent halvparten av all asfalt som skal legges i Vest-Agder i denne perioden. Det ble...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.17

Bidrar til levekårsundersøkelse blant lhbt-personer

Fylkesutvalget vedtok i sist møte at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 180 000 kroner til gjennomføring av levekårsundersøkelse blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt) på Agder....

av Torkelsen, Jan H., 12.06.17

Forsterket satsing på Klimapartnere Agder

Vest-Agder fylkeskommune stiller seg positiv til videreutvikling av Klimapartnere Agder. Fylkeskommunen øker tilskuddet for 2017 med 120 000 kroner fra 360 000 kroner til 480 000 kroner. Det...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.17

Vil forby ansiktsdekkende plagg

Regjeringen vil forby bruk av ansiktsdekkende plagg i alle barnehager og utdanningsinstitusjoner som skoler, høyskoler og universiteter. -Vi ønsker ikke ansiktsdekkende plagg i barnehager, skoler...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.17

Fylkeskommunen fremskynder bevilgning til byggeprosjekt ved Stiftelsen Arkivet

Fylkestinget vedtok i juni 2015 å bevilge åtte millioner kroner til kroner til ombygging og utvikling av bygningsmassen ved Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. Stiftelsen søker nå Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 09.06.17

Vest-Agder fylkeskommune oppretter stilling som mobbeombud

Fylkesutvalget besluttet går at det skal opprettes en stilling som mobbeombud i Vest-Agder fylkeskommune. Fylkestinget besluttet i desember i fjor, i forbindelse med behandlingen av årsbudsjettet for...

av Torkelsen, Jan H., 08.06.17