• TRAFO I Kristiansand
  av Torkelsen, Jan H., 24.09.18

  Ein halv million kroner frå Samferdselsdepartementet til 18pluss og Trafoen

  Samferdselsdepartementet har i år delt ut fire millionar kroner i støtte til lokale...

  Les mer
 • Steinar B Andersen 2015
  av Torkelsen, Jan H., 24.09.18

  Interpellasjon fra Steinar Bergstøl Andersen om økt arbeidsinkludering

  Fremskrittspartiets gruppeleder i fylkestinget Steinar Bergstøl Andersen har sendt inn en...

  Les mer
 • Bilde Ts Konferanse 2019
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 22.09.18

  Trafikksikkerhetskonferansen 2019

  Dato for neste års trafikksikkerhetskonferanse er satt! Dato: onsdag 13. februar 2019 Tid: kl....

  Les mer
 • Sanner Jan Tore
Foto: Torbjørn Tandberg KMD
  av Torkelsen, Jan H., 21.09.18

  VGS-elever som mobber kan bli pålagt å bytte skole

  Regjeringen foreslår at elever som mobber kan bli tvangsflyttet også i videregående skole. – Pålagt...

  Les mer
 • Mandal Før Og Nå
  av Torkelsen, Jan H., 20.09.18

  Boklansering- Forandring Mandal-fotografi – før og nå

  Forfatter, kunstner og fotograf Peter Lucas lanserer boka «Forandring Mandal» på Mandal museum 11....

  Les mer
 • NHO Logo I Farger
  av Torkelsen, Jan H., 19.09.18

  NHO: Bedriftene trenger medarbeidere med fagutdanning

  Andelen bedrifter på Sørlandet som melder om et udekket kompetansebehov har økt betydelig siden i...

  Les mer
 • Voodo Theory
  av Torkelsen, Jan H., 19.09.18

  Kultur: Mest for kvinner – og høyt utdannede

  Det er flere kvinner enn menn som bruker de tradisjonelle kulturtilbudene. Dette fremgår i...

  Les mer
 • Svennebrev Og Fagbrev
  av Torkelsen, Jan H., 18.09.18

  Økning i antall lærekontrakter for tredje år på rad

  I alt 802 flere personer i landet under ett hadde per 31. august fått godkjent lærekontrakt...

  Les mer
 • Trafikkaksjonen - Lysmarkering Av Trafikkoffer
  av Torkelsen, Jan H., 18.09.18

  Ingen mistet livet i august-trafikken i Vest-Agder

  I august i år omkom sju personer i veitrafikken i landet som helhet. Ingen av disse var fra...

  Les mer

Kjenner du en innvandrer med en god forretningsidé?

Vi i Flerkulturell Verdiskaping Agder leter etter deg med innvandrerbakgrunn, personlig drive, lyst til å skape noe, og som ønsker å bli din egen arbeidsgiver. Du inviteres til å være med på...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.18

Nye Kristiansand Bompengeselskap AS er fusjonert inn i Ferde AS

Nye Kristiansand Bompengeselskap AS er fusjonert inn i det regionale bompengeselskapet Ferde AS med den virkning at selskapet oppløses. Fusjonen ble gjennomført 12. september 2018. Dette fremgår i en...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.18

Interpellasjon om skeives levekår på Agder

Kai Steffen Østensen og Fredrik Jensen, som begge representerer Arbeiderpartiet i fylkestinget, har sendt inn en interpellasjon om levekår for skeive på Agder. Interpellasjonen vil bli besvart av...

av Torkelsen, Jan H., 14.09.18

Mer enn hver femte nordmann på skolebenken

1,2 millioner, mer enn en femtedel av alle nordmenn, sitter nå på skolebenken. Etter en svak nedgang i elevtallet i videregående opplæring på 1990-tallet, har det i de siste årene vært en økning. Det...

av Torkelsen, Jan H., 14.09.18

Vellykket Heiplansamling i Åseral

Rundt 60 personer deltok på årets Heiplansamling på Eikerapen Gjestegard i Åseral. Målgruppa for samlingen var politikere, næringsliv, planleggere, byggesaksbehandlere, næringskonsulteter og natur-,...

av Lassen, Bård Andreas, 13.09.18

Bedre organisering av skoleåret i videregående opplæring

Elevene mister i dag verdifull undervisningstid blant annet på grunn av hvordan gjennomføring av eksamen organiseres. Nå sendes fire mulige endringsforslag på høring. – I dag kan elevene miste nesten...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.18

Fylkeskommunen får nær fire millioner kroner fra Havbruksfondet

Havbruksfondet, som ble vedtatt av Stortinget i 2015, foretar nå sin første store utbetaling. Fordelingen skjer etter en nøkkel som går på hvor mye havbruk kommunene og fylkeskommunene har, og hvor...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.18

Unngå beltebot på bussen

662 satt usikret og 370 ble ilagt gebyr i Statens vegvesens landsdekkende kontroller av beltebruk i buss i forrige uke. Beltet er livredder nummer én i trafikken, i buss som i bil. De resterende 292...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.18

Bli med på Miljølaget!

Reis bilfritt og registrer grønne reiser! Jeg kjører grønt er startet opp igjen. Blir du en av de 1500 første med 40 poeng, blir du med i trekningen av 5 sykler og 20 flotte tursekker. Nytt i år er...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.18

Byremo videregående skole er nominert til dronning Sonjas skolepris 2018

Dronning Sonjas skolepris blir hvert år delt ut til en skole som utmerker seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Det er fylkesmennene som nominerer skoler til prisen som Hennes Majestet...

av Torkelsen, Jan H., 11.09.18

Ledig drosjeløyve i Lyngdal kommune

Vest-Agder fylkeskommune starter søknadsrunden for ledig drosjeløyve i Lyngdal kommune. Drosjeløyve har tilslutningsplikt til Lyngdal Drosjesentral. Søkere som ønsker å bli vurdert må sende inn...

av Askildsen, Even, 11.09.18

Ingen stryking av listekandidater ved neste års valg

Valglovutvalget skal utrede muligheten for å stryke listekandidater når de nå går gjennom den nye valgloven. Utvalget leverer sin utredning mot slutten av 2019. Det blir derfor ikke mulighet til å...

av Torkelsen, Jan H., 10.09.18

Barnas by Kristiansand

Line Kamilla Nygård har de siste 12 måneder vært prosjektansatt som trainee hos USUS for å videreutvikle konseptet Barnas by Kristiansand. Prosjektet har vært gjennomført i samarbeid med Universitetet...

av Hemsett, Siv, 10.09.18

Oppstart av fredningssak for to tekniske og industrielle kulturminner i Vest-Agder

Stortinget har vedtatt en liste på femten tekniske og industrielle anlegg som utgjør Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner. Fem av disse anleggene er fredet. Nå...

av Torkelsen, Jan H., 10.09.18

Gratis forberedende eksamenskurs om du vil ta ny eksamen

Hvis du ikke har bestått alle fag i videregående skole, kan du ta ny eksamen i fag du mangler. For at du skal være godt forberedt til eksamen, arrangerer Vest-Agder fylkeskommune eksamensforberedende...

av Torkelsen, Jan H., 07.09.18

Landbruksstrategi for Agder ut på høring

Fylkesutvalget har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune sender forslag til Landbruksstrategi for Agder ut på høring med høringsfrist 15. oktober. Landbruksstrategien er utarbeidet av Bondelagene i...

av Torkelsen, Jan H., 07.09.18

Fylkesutvalget positivt til ny langsiktig strategi for Universitetsbyen Kristiansand

Universitetsbyen Kristiansand skal nå videreutvikles. I den sammenheng skal det vedtas en Strategi for Universitetsbyen Kristiansand mot 2030. Vest-Agder fylkeskommune er invitert til å gi innspill...

av Torkelsen, Jan H., 07.09.18

Ledig drosjeløyve i Kristiansand kommune september 2018

Vest-Agder fylkeskommune starter nå søknadsrunden for ledige og eventuelt nyopprettede drosjeløyver i Kristiansand kommune for perioden 13. september til 31. desember 2018. Utlysningen gjelder kun...

av Askildsen, Even, 06.09.18

Fylkesutvalget orientert om rapport om LHBT-personers levekår i Agder

Tirsdag denne uken presenterte forsker Mona Stokke fra Østlandsforskning og en undersøkelse om levekår for LHBT-personer i Agder. LHBT er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile og...

av Torkelsen, Jan H., 06.09.18

Det skal utredes konsekvenser av firedagers skoleuke i kommuner i Agder-fylkene

Fylkesutvalget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune skal sette i gang et utredningsprosjekt om lokale konsekvenser av firedagers skoleuke i kommuner i Agderfylkene. Det skal ses på hvilke...

av Torkelsen, Jan H., 05.09.18