• Pengemotiv
  av Torkelsen, Jan H., 19.09.17

  Økning i skatteinntektene

  Skattetallene fra SSB for perioden januar-august viser at kommunene fikk inn om lag 96,5 milliarder...

  Les mer
 • Økouka 17
  av Torkelsen, Jan H., 18.09.17

  Økouka 2017

  21. september - 1. oktober får du en rekke muligheter. Nå er det tid for Økouka i Agder igjen. I...

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 18.09.17

  Fylkesvalgstyret oppfordrer til bedre informasjon rundt lovlige endringsmuligheter for senere valg

  Under verifiseringen av stemmesedler til Stortingsvalget ble det registrert at mange velgere i...

  Les mer
 • Klart Språk Kurs Høsten 2017
  av Torkelsen, Jan H., 15.09.17

  Solid innsats for bedre språkkvalitet

  Rundt 150 ansatte i sentraladministrasjonen i fylkeskommunen har nå gjennomført opplæring for å...

  Les mer
 • Romsviga I Kveldsstemning
  av Torkelsen, Jan H., 14.09.17

  Familiedag i Romsviga søndag 17. september

  Søndag 17. september blir de nasjonale kulturminnedagene markert i Romsviga i Søgne. Arrangementet...

  Les mer
 • Taxi
  av Skollevold, Ann Sherin, 14.09.17

  Ledig drosjeløyve i Kristiansand kommune

  Vest-Agder fylkeskommune starter nå søknadsrunden for ledige og eventuelt nyopprettede drosjeløyver...

  Les mer
 • Revetjønn 1 Demning
  av Torkelsen, Jan H., 13.09.17

  Arbeid med dam-sikring påvirker fremkommeligheten på lokale turstier i østre Baneheia

  Vest-Agder fylkeskommune vil ut september, som grunneier, gjennomføre utbedringsarbeider på...

  Les mer
 • Sjølingstad Uldvarefabrik Foto Bård Løken
  av Torkelsen, Jan H., 13.09.17

  Sjølingstad Uldvarefabrik får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til brannsikring

  Stiftelsen UNI besluttet i et styremøte 30. august å innvilge 270.000 kroner til brannsikring på...

  Les mer
 • Kristoffer Niemi -Olsen Elev - Og Lærlingombud
  av Torkelsen, Jan H., 12.09.17

  Fylkeskommunen har ansatt nytt elev- og lærlingombud

  -Jeg har som mål å få etablert et så godt samarbeid som mulig med alle relevante parter, som blant...

  Les mer

Fylkeskommunale stipend og priser 2017

Vest-Agder fylkeskommune deler hvert år ut flere priser og stipend. Søk på stipend og send inn forslag til kandidater til fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen. Forslags- og søknadsfrist er 1....

av Ikdal, Irene, 11.09.17

Nasjonal opplæringskonferanse 2017 i Kristiansand

Vest-Agder fylkeskommune inviterer til nasjonal opplæringskonferanse i Kristiansand 8. - 9. november. Konferansen holdes på Kristiansand Kongressenter Q42, som ligger sentralt i Kristiansand sentrum....

av Torkelsen, Jan H., 11.09.17

Lyngdal og Søgne får tilskudd til ny eller forbedret bredbåndsdekning

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tildeler midler til 40 prosjekter i kommuner med dårlig bredbåndsdekning. Den statlige støtten går til områder der kommersiell utbygging ikke er lønnsom....

av Torkelsen, Jan H., 11.09.17

Fylkeskommunen gir 100 000 kroner til høstens TV-aksjon

NRKs TV-aksjonen har vært arrangert en søndag i oktober siden 1974. Innsamlingsaksjonen har blitt et felles møtepunkt for dugnad og frivillighet i Norge. Siden 1974 har det norske folk samlet inn over...

av Torkelsen, Jan H., 11.09.17

2,7 millioner kroner til utvikling av nytt bærekraftig næringsliv på Sørlandet

Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal gi Innoventus Sør AS et tilskudd på inntil 2,7 millioner kroner for inkubatorsatsing i 2017. Innoventus Sør har signert en ny femårs...

av Torkelsen, Jan H., 08.09.17

600 000 kroner til Lister Nyskaping AS til opplæring og kompetansebygging

Lister Nyskaping AS har søkt fylkeskommunen om tilskudd til å styrke selskapets kapasitet til å kunne levere mer relevant omstillingskompetanse til bedrifter og gründere i Listerregionen....

av Torkelsen, Jan H., 08.09.17

Åpner for gratis sjøfugljakt i skjærgården

Den kommunale og regionale viltforvaltningen åpner nå for gratis sjøfugljakt på 31 utvalgte offentlige områder i Agderskjærgården. Ordningen gjelder i fem år, og det kan jaktes fra 10. september.

av Torkelsen, Jan H., 07.09.17

Støtter Landsskytterstevnet 2019 på Evjemoen med 300 000 kroner

Landsskytterstevnet 2019 søker Vest-Agder fylkeskommune om 300.000 kroner. Landsskytterstevnet ble arrangert på Evje i 1999 og 2009. Under skyttertinget på Lesja i august 2015 ble skytterlagene Evje...

av Torkelsen, Jan H., 07.09.17

En stadig større andel ungdommer får læreplass i Vest-Agder

-Situasjonen nå i begynnelsen av september er at nær 76 prosent av alle søkere med ungdomsrett til læreplass er formidlet. Det er en økning i andel på over ti prosent i forhold samme tidspunkt i fjor....

av Torkelsen, Jan H., 06.09.17

Damman skal lede fellesnemnda

Terje Damman, fylkesordfører i Vest-Agder, ble valgt til leder for fellesnemda på det konstituerende møtet 5. september. Tellef Inge Mørland, fylkesordfører i Aust-Agder, ble valgt til nestleder....

av Macdonald, Cheryl, 06.09.17

Vest-Agder fylkeskommune overtar prosjektledelsen for Krypsivprosjektet

Vest-Agder fylkeskommune skal ansette en person i 100 prosent prosjektstilling med varighet til 1. januar 2020, som skal ha ansvar for prosjektledelse og sekretariat for Krypsivprosjektet. Dette...

av Torkelsen, Jan H., 06.09.17

Godt rypeår i sør

I august gikk grunneiere, hundefolk og jegere 250 km med takstlinjer i 4 områder Bygland, Bykle og Sirdal. Årets takseringsresultater viser at 2017 ser ut til å bli et godt år for rypejegere i Agder....

av Torkelsen, Jan H., 06.09.17

Fylkeskommunen med i prosjekt om organisering av offentlig transport i Agder

Sørlandet sykehus HF har tatt initiativ til en utredning om organisering av felles bestillingstransport for sykekjøring, skolebarntransport og TT-kjøring. I Agderfylkene er samlet kostnad for denne...

av Torkelsen, Jan H., 05.09.17

Fylkets største veivedlikeholds- og driftsavtale er nå inngått

Før helgen ble oppstarten av ny avtale om drift og vedlikehold av Mandals-kontrakten markert. Avtalen er den største i Vest-Agder og gjelder deler av Audnedal, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal, Mandal,...

av Torkelsen, Jan H., 05.09.17

Ikke bestått fag i videregående skole? Gratis eksamensforberedende kurs.

Hvis du ikke har bestått alle fag i videregående skole, kan du ta ny eksamen i fag du mangler. For at du skal være godt forberedt til eksamen, arrangerer Vest-Agder fylkeskommune gratis...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.17

Ledig drosjeløyve i Vest-Agder - Vennesla Drosjesentral AS

1. oktober 2017 er det et drosjeløyve ledig i Vennesla kommune. Dette løyvet har tilslutningsplikt til Vennesla Drosjesentral AS. Søknadsrunden starter nå. Søkere som ønsker å bli vurdert må sende...

av Skollevold, Ann Sherin, 04.09.17

Skredsikringsprosjekt på fylkesvei 455 ved Stredefjellet i Marnardal åpnet

Fredag kunne endelig fylkesvei 455 gjenåpnes for trafikk etter at det har vært gjennomført et omfattende skredsikringsarbeid langs Mannflåvannet. Veien er flyttet ut og det er etablert fanggrøft...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.17

Nær 5,2 millioner kroner fordelt til tilretteleggingstiltak i statlig sikrede friluftslivsområder

Vest-Agder fylkeskommune fordeler hvert år tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv i statlig sikrede friluftsområder i fylket. Dette skjer gjennom en tilskuddordning som fylkeskommunen forvalter...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.17

1,16 millioner kroner gitt i tilskudd til friluftsaktiviteter

Vest-Agder fylkeskommune fordeler hvert år "Tilskudd til friluftsaktivitet" i fylket gjennom en statlig tilskuddordning som fylkeskommunen forvalter på vegne av Miljødirektoratet. Tilskuddsordningen...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.17

Utval skal sjå på vidaregåande opplæring

Regjeringa har sett ned eit offentleg utval som skal sjå nærare på vidaregåande opplæring. Utvalet skal blant anna vurdere om strukturen og innhaldet i vidaregåande opplæring gir elevane dei beste...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.17