• Taxilampe.jpg
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 11.05.18

  Ledige drosjeløyver i Kristiansand kommune

  Vest-Agder fylkeskommune starter nå søknadsrunden for ledige og eventuelt nyopprettede drosjeløyver...

  Les mer
 • Ung Medvrikning Karusell
  av Astrid A. Fjose/ C. Macdonald, 04.05.18

  Hvordan er det å være ung i Agder?

  Hva er det viktigste for ungdom NÅ, og hvordan sørge for god ungdomsmedvirkning? Det er tema for...

  Les mer
 • OTC_2018_søndag _5482 Foto ARJanse
  av A. R. Janse/ C.Macdonald, 30.04.18

  Samlet sørlandsk oljebransje i Houston

  Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner stod som vanlig som vertskap for den tradisjonsrike...

  Les mer
 • DSCF0097
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 27.04.18

  Vegdirektøren på besøk i Trafoen

  I forbindelse med deltakelsen på Bymiljøkonferansen 2018 besøkte vegdirektør Terje Moe Gustavsen og...

  Les mer
 • Debatt under Bymiljøkonferansen 2018 Foto: Egil Strømme
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 27.04.18

  Godt oppmøte på Bymiljøkonferansen 2018

  Omtrent 150 samferdsel- og transportinteresserte møtte opp for å høre om dagens situasjon og...

  Les mer
 • Rabalder
  av Helgeland, Endre, 26.04.18

  Velkommen til Rabalderfestivalen i Mandal

  2. mai–4. mai arrangeres Rabalderfestivalen i Buen kulturhus i Mandal. 2200 skolelever fra 1. til...

  Les mer
 • Terje -damman
  av Helgeland, Endre, 26.04.18

  Fylkesordførerens svar på interpellasjon om hjerneinfarkt

  Trombektobi er en ny type behandling for slag/hjerneinfarkt som ble innført som standard i 2017. Per...

  Les mer
 • God stemning på konferansen, her ved Jon Rolf Næss (t.v.), Kamilla Sharma og Manuel Birnbrich
Foto: Inger Holen
  av Endre Helgeland, 26.04.18

  Vellykket konferanse om Agder 2030

  Agder 2030 – hvordan utvikler vi fremtidens region? Dette var spørsmålet da 150 personer fra hele...

  Les mer
 • Fra v Kristian Larsen, Veronika Eikaas, Tiril Lundegaard og Trond Hauklien
  av Macdonald, Cheryl, 25.04.18

  Ungdommens spørretime under fylkestinget

  Det var utrolig lærerikt, gøy å høre på debatten, politikerne svarte bra og forbausende mye...

  Les mer

Vårrengjøring i domkirken på konservatorvis

Vinteren 2018 startet det et stort arbeid i Kristiansand Domkirke med å rengjøre den store altertavlen av Eilif Pettersen fra 1886. Arbeidet skulle være ferdig til påskefeiringen. Det var mange...

av Torkelsen, Jan H., 23.04.18

Interpellasjon om en mer inkluderende ansettelsespolitikk i fylkeskommunen

Fylkestingsrepresentant Benedichte Limmesand Hellestøl fra Høyre har sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman. Hun ber fylkesordføreren besvare spørsmål knyttet til om Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 20.04.18

Mange forslag til nytt våpenskjold

Nå kan du se de 114 forslag fra publikum og flere forslag fra 7 designbyråer som er kommet inn som forslag til nytt fylkesvåpen for Agder fylkeskommune. De ble alle gjennomgått av juryen som skal...

av Macdonald, Cheryl, 19.04.18

Følg fylkestinget direkte på web-TV

Fylkestinget samles til møte på Farsund fjordhotell tirsdag 24. og onsdag 25. april. Møtet blir overført direkte her på fylkeskommunens nettsider. Du finner linken under. Møteoverføringen starter...

av Torkelsen, Jan H., 19.04.18

Rune Andre Frustøl og Beate Johnsen valgt til "spillemiddelutvalg"

Hovedutvalg for kultur og utdanning foretar en årlig fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet basert på innkomne søknader. Søknadsmassen er stor og det er tidkrevende å...

av Torkelsen, Jan H., 19.04.18

Foreningen Losskøyta Songvaar overtar losskøyta Songvaar

Hovedutvalg for kultur og utdanning anbefalte tirsdag at fylkeskommunen skal overdra losskøyta Songvaar til Foreningen Losskøyta Songvaar. Det legges opp til en avtale hvor fylkeskommunen forplikter...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.18

Fylkeskommunen forlenger leieavtale av Mabergåsen fjellhall på Lista

Mabergåsen fjellhall er en av Vest-Agder fylkeskommune sine kulturhistoriske eiendommer. Fjellhallen ligger på Lista ikke langt fra Nordberg fort. Vest-Agder-museet har leid Mabergåsen fjellhall siden...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.18

Flere søker yrkesfaglig opplæring I Vest-Agder

-De siste årene har stadig flere elever søkt studieforberedende utdanningsprogram. I år har denne trenden snudd. 50,4 prosent av søkerne til Vg1 velger studieforberedende utdanningsprogram, og 49,6...

av Torkelsen, Jan H., 17.04.18

Nye ordensregler om å ta bilder, filme, lydopptak, bruk av snus og e-sigaretter på skolen

Hovedutvalg for kultur og utdanning vedtok i dag en forskrift om et revidert ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder. Det er nå tatt inn to viktige nye punkter knyttet til...

av Torkelsen, Jan H., 17.04.18

Fagskolene kan opprette flere studieplasser fra høsten – 34 i Vest-Agder

Regjeringen vil at fagskoleutdanningene skal bli mer attraktive, få flere studenter og større fagmiljøer. Regjeringen tildeler derfor 22 millioner kroner til nye studieplasser ved fagskolene i 2018. ...

av Torkelsen, Jan H., 17.04.18

Flinke Sørlendinger til skole-NM

11 elever fra videregående skoler i Vest-Agder skal i april konkurrere om å bli landets flinkeste innen en rekke yrkesfag. De har allerede vært gjennom skolekonkurranser. Nå er de klare til å møte...

av Macdonald, Cheryl, 16.04.18

Elev- og lærlingombudet: -Vest-Agder skal ha landets beste elevrådskolering

For tiden er årsmeldingen for elev- og lærlingombudet i Vest-Agder fylkeskommune til politisk behandling. Elev- og læringombud Kristoffer Niemi-Olsen har tre hovedanbefalinger i meldingen som...

av Torkelsen, Jan H., 16.04.18

SV reiser interpellasjon om en eventuell handlingsplan mot seksuell trakassering på videregående skoler

-Fylkesordfører, vil du initiere at det lages en handlingsplan mot seksuell trakassering i Vest-Agder videregående skole? Hvis ja, vil planen inneholde handlingsrettede og forebyggende tiltak mot...

av Torkelsen, Jan H., 16.04.18

Interpellasjon fra Arbeiderpartiet om forebyggende trafikksikkerhetsarbeid og Trafikksikker fylkeskommune

Arbeiderpartiets fylkestingsrepresentant Janne Karin Nesheim har til fylkestingets møte 24. april sendt inn en interpellasjon om trafikksikkerhetsarbeid. Fylkesordfører Terje Damman vil svare på...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.18

Omfattende arkeologisk registreringsvirksomhet

Arkeologiske registreringer får fortidens kunnskap opp av jorden og frem i lyset. I 2017 ble det i Vest-Agder gjennomført 45 arkeologiske registreringer, herunder flere store prosjekter som E39 Mandal...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.18

Vest-Agder-museets prosjektmidler – tildeling 1. runde 2018

Vest-Agder-museet har behandlet prosjektsøknader for første søknadsrunde 2018 fra museer og andre kulturhistoriske aktører som ikke mottar fylkeskommunal/statlig driftsstøtte. Søknadene er vurdert ut...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.18

Oppfordrer regjeringen til rask behandling av plan for Grenlandsbanen

Grenlandsbanen er en prosjektert jernbane i en ytre korridor gjennom Telemark og litt av Aust-Agder, og innebærer en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Banen starter i Porsgrunn og blir...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.18

Justeringer av valgdistrikter

Sammenslåingen av fylkeskommuner får konsekvenser for valgordningen ved stortingsvalg. Regjeringen foreslår derfor endringer i valgloven. – Forslagene innebærer at stortingsvalget i 2021 kan...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.18

Støtter prosjektet Flerkulturell verdiskaping Agder med 300 000 kroner

Fylkeskommunen bidro i fjor med 300 000 kroner til prosjektet Flerkulturell verdiskaping Agder. For å videreføre prosjektet, er det behov for ytterligere 300 000 kroner i 2018. Fylkesutvalget bevilget...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.18

Hun skal få flere utenlandske bedrifter til Agder

Jobbhverdagen består av å møte internasjonale aktører, reise på næringslivsmesser og vise frem Agders fortrinn - alt for å få store bedrifter til å etablere seg i Agder-regionen. Nora Rosenberg Grobæk...

av Helgeland, Endre, 10.04.18