• UKM Jentetrio
  av Torkelsen, Jan H., 22.11.17

  Samarbeid om å få UKM landsfestival til Arendal i 2020

  Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune vil samarbeide med...

  Les mer
 • Tippemiddelmotiv
  av Torkelsen, Jan H., 22.11.17

  Vel 2,4 millioner i spillemidler til 13 prosjekter i Vest-Agder

  Fylkeskommunen disponerer til sammen 2 433 640 kroner av opparbeidede renter og inndradde...

  Les mer
 • 17191061_1572086496142547_5114498126239492093_n
  av Macdonald, Cheryl, 21.11.17

  Natteravnene får Frivillighetsprisen

  Frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge 2017 går til Natteravnene i Kristiansand.

  Les mer
 • Fylkes Kulturpris 2017
  av Macdonald, Cheryl, 21.11.17

  Fylkeskulturpris til Bringsdal

  Fylkeskulturprisen 2017 går til Kathrine Holmegård Bringsdal, Holum i Mandal. Hun har både gjennom...

  Les mer
 • Folkemengde
  av Torkelsen, Jan H., 20.11.17

  Stor folkevekst i Agder

  Folketallet økte i alle fylkene utenom Nordland og Finnmark i tredje kvartal. Sett i forhold til...

  Les mer
 • Henrik Aasheim Foto Marte Garmann
  av Torkelsen, Jan H., 20.11.17

  Stor nedgang i fraværet for de svakeste elevene

  Endelige fraværstall viser at fraværet for de elevene som er mest borte fra skolen har gått ned med...

  Les mer
 • Juleverksted
  av Torkelsen, Jan H., 20.11.17

  Flekkefjord museum ønsker velkommen til juleverksted

  Bli med på det tradisjonelle juleverkstedet på Flekkefjord museum. Her kan du lage flotte julegaver...

  Les mer
 • Førjulsaktiviteter På Sjølingstad Uldvarefabrikk
  av Torkelsen, Jan H., 17.11.17

  Museumsfabrikken på Sjølingstad ønsker velkommen til førjulsaktiviteter

  Tradisjonen tro inviterer den levende museumsfabrikken Sjølingstad Uldvarefabrik, som ligger like...

  Les mer
 • Olympiatoppen Sør
  av Torkelsen, Jan H., 17.11.17

  Fylkeskommunene støtter opp om Olympiatoppen Sør

  Fylkeskommunene i Agder har i flere år støttet betydelig opp om idretten i landsdelen. Det foreslår...

  Les mer

Fylkeskommunene bidrar til etablering av marin master-utdanning ved UiA

Fylkesutvalgene i både Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner vedtok i oktober støtte til etablering av marin masterutdanning i marinbiologi ved Universitet i Agder. Det er foreslått avsatt 1,2 millioner...

av Torkelsen, Jan H., 16.11.17

Kransen på plass på bussanlegget på Dalane i Kristiansand

I formiddag ble det avholdt kranselag for arbeidsstokken som er i gang med å bygge fylkeskommunens nye bussanlegg på Dalane. Det er en gammel byggetradisjon at byggherren spanderer en fest på...

av Torkelsen, Jan H., 15.11.17

Nytt kjøremønster ved Kvartal 42 i Kristiansand

Elvegata mellom Tollbodgata og Dronningensgate, og Tollbodgata fra Elvegata til Kronprinsensgate skal stenges for alle andre kjøretøy enn busser fra midten av november 2017.

av Mathisen, Elisabeth Hording, 15.11.17

Gründeruka Agder blir koordinert og finansiert av fylkeskommunene

Denne uken blir Gründeruka Agder arrangert flere steder i Aust- og Vest-Agder. Gründeruka ble gjennomført i Agder for første gang i november 2015. Gjennom økt oppmerksomhet og mobilisering til...

av Torkelsen, Jan H., 15.11.17

Ny ordning for løyveeksamener - Kan kun avlegges hos Statens vegvesen

For å få en bedre kvalitetssikring i tildeling av løyver og en bedre kontroll på innholdet i eksamenene har Samferdselsdepartementet vedtatt en ny eksamensordning som gir Statens vegvesen, som eneste...

av Torkelsen, Jan H., 15.11.17

Fylkeskommunene i Agder samarbeider om å ta vare på Agders uthavner

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner arbeider sammen for å ta vare på, få kunnskap om og formidle historier om uthavnene i Agder. Man har et langsiktig mål om å få uthavnene på Sørlandet inn på UNESCO...

av Torkelsen, Jan H., 15.11.17

Vil fortsatt støtte Ungt entreprenørskap Agder

Entreprenørskap i utdanning er et viktig satsingsområde både regionalt og nasjonalt. Det blir fremhevet som et viktig satsingsområde i Regionplan Agder 2020. Satsingen blir ivaretatt av foreningen...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.17

2, 77 millioner kroner foreslås i fylkeskommunale bidrag til Sørlandets Europakontor AS i 2018

Sørlandets Europakontor AS skal bidra til videreutvikling av et internasjonalt samfunns- og næringsliv på Agder. Det er et kunnskaps- og utviklingssenter med base i Kristiansand og Brussel....

av Torkelsen, Jan H., 14.11.17

Foreslår fem millioner til USUS AS/Visit Sørlandet AS i 2018

I fylkesrådmann Tine Sundtofts forslag til årsbudsjett for neste år er det lagt inn tre millioner kroner til USUS AS i 2018. Det er samtidig lagt opp til at Aust-Agder fylkeskommune bidrar med to...

av Torkelsen, Jan H., 13.11.17

Bokstaven Å i hundre år

Bokstaven Å ble innført i norsk skriftspråk i 1917. Den er den yngste av våre bokstaver. Hvor kom den fra? Hvorfor kom den? Hvilke andre språk bruker den? Og hvordan ser de neste 100 årene ut? Legg...

av Torkelsen, Jan H., 13.11.17

Vil fortsette innsatsen for å få bukt med krypsiv

Krypsivprosjektet skal hindre gjengroing av vassdrag, gjennom å finne årsaken til problemvekst av krypsiv i sørlandsvassdrag og begrense problemveksten av krypsiv. Krypsiv er en vanlig plante i...

av Torkelsen, Jan H., 13.11.17

Kraftfylka er kritisk til at regjeringen tar fra fylkeskommunene oppgaver

Kraftfylka, en interesseforening hvor blant annet Vest-Agder er medlem sammen med ti andre fylkeskommuner, har svart på en høring fra Olje-og energidepartementet om forskrifter om overføring av...

av Torkelsen, Jan H., 10.11.17

Kokkeklasse fra Kvinesdal til vennskapsfylke i Estland

Hele kokkeklassa ved Flekkefjord videregående skole, avdeling Kvinesdal drar nå til Vest-Agder fylkeskommunes vennskapsfylke Viru i Estland. Der skal de lage norsk og estisk mat sammen med kokkeelever...

av Torkelsen, Jan H., 09.11.17

Gode resultater fra fylkessamarbeid om regional næringsutvikling og regionalpolitikk

Centre for advanced studies in regional innovation strategies (RIS) som ble etablert 1. januar i 2010 er et samarbeid mellom UiA og Agderforskning. Tirsdag ble fylkesutvalget orientert om virksomhet...

av Torkelsen, Jan H., 09.11.17

Lister Nyskaping AS tas opp i det nasjonale næringshageprogrammet

Lister Nyskaping AS blir fra årsskiftet en av 40 operatører av Sivas næringshageprogram. Lister Nyskaping skal bidra til videre utvikling av et levedyktig og framtidsrettet næringsliv i...

av Torkelsen, Jan H., 09.11.17

Omfattende arbeid med vedlikehold og utskifting av bruer i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune bruker i gjennomsnitt over 10 millioner kroner årlig på vedlikehold av bruer, gjennom tiltak for: fuktisolering og reasfaltering - utskifting av gamle og dårlige rekkverk -...

av Torkelsen, Jan H., 09.11.17

Per Sigurd Sørensen og Anne Ryen kandidater til det regionale helseforetaket

Vest-Agder fylkeskommune foreslår Per Sigurd Sørensen og Anne Ryen, begge fra Kristiansand, som kandidater til styrene for de regionale helseforetakene. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.17

Vitensenteret Sørlandet får ikke utvidet støtte

Vitensenter Sørlandet har søkt Vest-Agder fylkeskommune om 400 000 kroner i økt årlig bevilgning fra og med 2017. Den årlige rammen fra fylkeskommunen vil om søknaden innfris øke fra 800 000 kroner...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.17

Fylkesrådmann Tine Sundtoft: -Lær av fortiden, skap fremtiden

-Økonomiplan 2018–2021 er jevnt fordelt rundt det symbolske tidsskillet 1. januar 2020, og markerer overgangen til et nytt tiår, en ny regionplan og en ny fylkeskommune. Det er et bilde på at vi må...

av Torkelsen, Jan H., 07.11.17

Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Fylkesrådmann Tine Sundtoft og økonomisjef Lise Solgaard presenterte tirsdag 7. november fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjettet for 2018. I årsbudsjettet blir det...

av Helgeland, Endre, 07.11.17