• Bymiljøavtaleillustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 28.04.17

  Fylkeskommunen forskutterer bymiljøavtalearbeider med 25 millioner kroner

  Fylkestinget besluttet onsdag, mot en stemme fra Demokratene, at fylkeskommunen vil forskuttere 25...

  Les mer
 • Amento AS
  av Torkelsen, Jan H., 28.04.17

  Støtte til fusjon mellom to arbeids- og inkluderingsbedrifter i Vest-Agder

  Styrene i arbeids- og inkluderingsbedriftene Amento AS i Lyngdal og Flekkefjord produkter AS,...

  Les mer
 • E-39 Korridorer Fra Lyngdal Vest
  av Torkelsen, Jan H., 27.04.17

  Ny E-39 til Sandnes må bygges ut som fire-felts motorvei

  Fylkestinget behandlet i går en melding om oppstart av kommunedelplanarbeid for ny E39 på...

  Les mer
 • Steinar B Andersen 2015
  av Torkelsen, Jan H., 27.04.17

  Interpellasjon om lønnspolitikken i Sørlandets Kunstmuseum

  I en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman har Frps fylkestingsrepresentant Steinar...

  Les mer
 • Hidra
  av Karlsen, Endre Helgeland, 26.04.17

  Fylkestinget vil vurdere både bro og tunnel til Hidra på nytt

  Et fellesforslag fra FrP, KrF og Sp fikk tirsdag 25. april flertall i fylkestinget. Forslaget sier...

  Les mer
 • UFT 2017
  av Torkelsen, Jan H., 26.04.17

  Ungdommens fylkesting gis møte- og talerett i flere sentrale fylkespolitiske utvalg

  Ungdommens fylkesutvalg (UFU) har bedt administrasjonen i fylkeskommunen om å utrede muligheten for...

  Les mer
 • Pengeseddelbunke
  av Torkelsen, Jan H., 25.04.17

  Fylkeskommunens regnskap for 2016 godkjent

  Fylkestinget godkjente i dag både driftsregnskapet og investeringsregnskapet for 2016 for Vest-Agder...

  Les mer
 • Kontrollutvalgstur
  av Torkelsen, Jan H., 24.04.17

  Felles studietur for kontrollutvalgene i Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune

  Kontrollutvalget i Kristiansand kommune har i sammen med kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune...

  Les mer
 • Nøytralitetsvakt
  av Torkelsen, Jan H., 24.04.17

  Nøytralitetsvakt – en ny spennende publikasjon fra Vest-Agder museet

  I boken «Nøytralitetsvakt. En registrering av minnesteiner og inskripsjoner» dokumenter...

  Les mer

Sivilforsvaret også i støpeskjeen for ny regionalisering og store endringer

Er du opptatt av at Norge har et sivilforsvar med den innretning, kompetanse, volum og organisering som kreves for å møte fremtidens behov og utfordringer? Benytt sjansen og send inn et høringssvar...

av Torkelsen, Jan H., 21.04.17

17 partier stiller lister i Vest-Agder til stortingsvalget

Før påske gikk fristen ut for partier som vil stille med lister i Vest-Agder til stortingsvalget som avholdes 11. september. Det innkom lister fra 17 partier: Alliansen, Arbeiderpartiet, Demokratene i...

av Torkelsen, Jan H., 21.04.17

Positiv høringsuttalelse til utkast en kommunedelplan for kulturminner i Mandal

Mandal kommune har sendt utkast en kommunedelplan for kulturminner i kommunen på høring. Planen skal legges frem for Mandal bystyre for endelig vedtak juni. Hovedutvalg for kultur- og utdanning...

av Torkelsen, Jan H., 20.04.17

Stortingsrepresentant Grøvan vil til livs et monster av planhierarki innen veibygging

-Planleggingsprosessene tar for lang tid. Tid er penger. Vi har i dag fått et ”monster” av planhierarki som er tidkrevende og gir muligheter for parallelle prosesser og mange muligheter for...

av Torkelsen, Jan H., 20.04.17

Hovedutvalgsleder Saudland lanserer Vest-Agder som mulig døråpner for mer fremtidsrettet regional samferdselspolitikk

-Det hender at jeg får henvendelser fra entreprenører som sier de kan bygge mye rimeligere enn den prisen vi får oppgitt fra Statens vegvesen at et prosjekt sannsynligvis vil koste. Men når det ligger...

av Torkelsen, Jan H., 19.04.17

Første spadetak for nytt bussanlegg på Dalane

Fylkesordfører Terje Dammen satt seg for første gang i en gravemaskin og tok spadetak. Med det markerte han byggestart av det nye bussanlegget på Dalane.

av Karlsen, Endre Helgeland, 19.04.17

Disse skal befare aktuelle anlegg for tildeling av spillemidler

Hovedutvalg for kultur og utdanning fordeler hvert år spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet ut fra innkomne søknader. Søknadsmassen er stor og det er tidkrevende å sette seg inn i...

av Torkelsen, Jan H., 19.04.17

Tilbudsstrukturen ved fylkeskommunes skoler for kommende skoleår vedtatt

Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet i dag et forslag til tilbudsstruktur ved fylkeskommunens videregående skoler for kommende skoleår. Forslaget har blitt utarbeidet av utdanningsavdelingen...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.17

Seks kulturminner i Vest-Agder får støtte

I løpet av mars har Kulturminnefondet vedtatt hvilke prosjekter som i denne omgang får støtte, og i 2017 skal eierne av til sammen 488 prosjekter gå i gang med det møysommelige arbeidet for å sette i...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.17

Følg fylkestingets april-møte live på web

Tirsdag 25. og onsdag 26. april er fylkestinget samlet til møte på Rosfjord Strandhotell i Lyngdal. Behandlingen av saker starter klokken 13.00 på tirsdagen og klokken 09.00 på onsdagen. Mange har...

av Torkelsen, Jan H., 17.04.17

Fylkesutvalget vil ha fortsatt løyveplikt i drosjemarkedet

Regjeringen oppnevnte i fjor et utvalg for å vurdere muligheter og utfordringer ved delingsøkonomi. En definisjon på delingsøkonomi er digitale plattformsystemer som lar enkeltmennesker gjør nytte av...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.17

Fylkeskommunen skal bidra til ombygging av Sirdal kulturhus

Sirdal kommune har søkt fylkeskommunen om økonomisk støtte til ombygging av Sirdal kulturhus. Fylkesutvalget har besluttet at fylkeskommunen skal bidra med 1,54 millioner kroner. I gjeldende...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.17

Støtter desentralisert helsesøsterstudium

Fylkesutvalget har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal støtte desentralisert helsesøsterstudium i regionene Lister, Lindesnes og Setesdal med 200 000 kroner i år. Nye tilskudd for 2018 og...

av Torkelsen, Jan H., 10.04.17

Agder Energi-konferansen 2017

10. og 11. mai 2017 er det duket for årets Agder Energi-konferanse, den tredje i rekken med fokus på fremtidens fornybare teknologi. Temaet for konferansen er det europeiske energikappløpet: Hvordan...

av Torkelsen, Jan H., 07.04.17

Støtter lokalisering av regionkontor for NAV i Arendal

Fylkeskommunene er invitert til å være selvstendige høringsinstanser til utredningen om ny fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV. Blant målene for regionaliseringen er å...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.17

Samlet trykk for å selge Agder som etableringssted til internasjonale investorer

Agder har et unikt globalt konkurransefortrinn med sitt store kraftoverskudd. Det er krevende å posisjonere seg i et internasjonalt marked. Det blir derfor anbefalt at Agder etablerer Invest in Agder...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.17

Regionreformen - Spennende muligheter

-Vi har trodd på og jobbet for dette en tid nå og da er det godt å få en del bekreftelser. Nå skal vi se nærmere på innholdet i proposisjonen som Jan Tore Sanner la frem og se hva dette betyr for...

av Macdonald, Cheryl, 05.04.17

Forslag i Nasjonal Transportplan for Vest-Agder

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 19 776 millioner kroner til prosjekter i Vest-Agder. Enkelte sekkeposter som rassikring riksvei, programområdemidler, bysatsing utenom...

av Torkelsen, Jan H., 05.04.17

Fylkeskommunene på Agder sammen om utvikling av digital infrastruktur i landsdelen (1)

Det er forventet sterk økning i digitalisering innenfor de fleste områder i samfunnet. God digital infrastruktur vil være et viktig fundament for å delta aktivt i denne utviklingen. I tillegg til god...

av Torkelsen, Jan H., 05.04.17

Elever med dysleksi kan få fritak for fremmedspråk

Elever i videregående skole som er sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker, kan nå søke om fritak for karakterer og eksamen i 2. fremmedspråk. I dag må alle elever ha et fremmedspråk...

av Torkelsen, Jan H., 05.04.17