• Privatisteksamen Illustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 22.01.18

  Eksamen for privatister og praksiskandidater våren 2018

  Vårens privatisteksamener arrangeres i april – mai - juni.Det er mulig å ønske eksamenssted i...

  Les mer
 • Hidra
  av Helgeland, Endre, 19.01.18

  Hidra Velforening med 12 spørsmål om fastlandsforbindelse

  Torsdag 19. januar kom en delegasjon fra Hidra velforening og Flekkefjord kommune til fylkeshuset....

  Les mer
 • Liggende Format Tine Sundtoft
  av Macdonald, Cheryl, 19.01.18

  Tine Sundtoft anbefales som fylkesrådmann i Agder fylkeskommune

  Et enstemmig ansettelsesutvalg sender i dag over sin innstilling til fellesnemnda til møte 29....

  Les mer
 • Iffit Quereshi
  av Torvald Hellum/Jan Torkelsen, 19.01.18

  Bibliotekmøte 27.-28. februar i Kristiansand

  Vårens bibliotekmøte blir arrangert på Clarion Hotell Ernst i Kristiansand 27. og 28. februar 2018.

  Les mer
 • Mathias -Bernander
  av Torkelsen, Jan H., 18.01.18

  Interpellasjon fra Mathias Bernander om tannhelsevirksomheten

  Høyrerepresentant Mathias Bernander retter i en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman...

  Les mer
 • Kopimaskin
  av Torkelsen, Jan H., 18.01.18

  Kopinoravtalen om kopiering for perioden 2018 – 2021 er nå på plass

  KS og Kopinor har inngått en fireårig mønsteravtale om kopiering av opphavsrettslig beskyttet...

  Les mer
 • Åpne Skoler 17
  av Torkelsen, Jan H., 17.01.18

  Velkommen til åpne skoler i kristiansandsregionen 24. og 25. januar

  Onsdag 24. og torsdag 25 januar åpner seks fylkeskommunale videregående skoler i...

  Les mer
 • Toppidrett Rifleskyting
  av Torkelsen, Jan H., 17.01.18

  Sirdal videregående skole tilbyr toppidrett rifleskyting

  Fra høsten 2018 tilbyr Sirdal videregående skole toppidrett rifleskyting. Den tidligere...

  Les mer
 • Trafostasjon -paa -lund
  av Helgeland, Endre, 15.01.18

  Riksantikvaren opphever midlertidig fredning av Lund Trafostasjon

  Lund trafostasjon ble i september 2017 midlertidig fredet av Fylkeskonservatoren i Vest-Agder. Nå...

  Les mer

Søk om tilskudd til vilt- og friluftslivstiltak

Vest-Agder fylkeskommune skal fordele tilskudd til gode prosjekter innenfor friluftsliv og viltforvaltning. Både kommuner, friluftsråd og frivillige organisasjoner kan søke. Søknadsfrist er 1....

av Lassen, Bård Andreas, 15.01.18

Nye rutiner for søknad om midler til amatørteater

Fylkeskommunen fordeler årlig midler til mange kulturformer. Hovedutvalg for kultur og utdanning vedtok i september 2017 at fylkeskommunen skal ivareta tilskuddsordningen for amatørteater og fordele...

av Torkelsen, Jan H., 15.01.18

Mulighet for prosjektmidler fra Vest-Agder-museet

Vest-Agder-museet lyser ut prosjektmidler til små museer og andre ikke-kommersielle aktører som arbeider med kultur/naturhistorie i Vest-Agder. Søknadsfristen er 1. mars 2018.

av Torkelsen, Jan H., 15.01.18

Godt dialogmøte med ledelsen i Kulturrådet

Mandag 8. januar var representanter fra toppledelsen i Kulturrådet på fylkesbesøk i Vest-Agder. Hensikten med besøket var å få belyst ulike temaer knyttet til kultur gjennom et dialogmøte. I etterkant...

av Torkelsen, Jan H., 12.01.18

Ny rekord i læreplasser

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet for 2017 viser at 20 800 elever fikk læreplass i en bedrift. Det utgjør 72 prosent av de som søkte. Dette er både det høyeste antallet og den største andelen som er...

av Torkelsen, Jan H., 12.01.18

Besøksrekord hos Vest-Agder-museet – IGJEN!

2017 er forbi og vi har lagt bak oss enda et museumsår med mange historier fortalt. 2016 ble på mange måter et merkeår for Vest-Agder-museet som vinneren av den nasjonale "Årets museum" prisen for...

av Torkelsen, Jan H., 11.01.18

Stor deltakelse på Agderkonferansen

Vi trenger flere jobber og flere som jobber. Det er verdien av vår felles innsats i arbeidslivet som skaper grunnlaget for vekst og velferd. Hvordan lykkes vi med å skape nye arbeidsplasser og øke...

av Torkelsen, Jan H., 11.01.18

Hvorfor spise is på Grønland - eller fylkesrådmannens oppdrag for Nordisk ministerråd

Høsten 2016 fikk vår fylkesrådmann, Tine Sundtoft, en forespørsel om å gjøre et oppdrag for Nordisk ministerråd. Hensikten? Å finne nye og bedre måter for de nordiske landene å samarbeide om klima- og...

av Macdonald, Cheryl, 10.01.18

Ledig drosjeløyve i Kristiansand kommune

Vest-Agder fylkeskommune starter nå søknadsrunden for ledige og eventuelt nyopprettede drosjeløyver i Kristiansand kommune for perioden 11. januar 2018 til 10. mai 2018. Utlysningen gjelder...

av Skollevold, Ann Sherin, 09.01.18

Kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett i 2018

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 22. desember 2017 ny forskrift for å tilby vekst for produksjonskapasitet i norsk lakse- og ørretoppdrett i 2018. Frist for innsending av søknad er...

av Hemsett, Siv, 05.01.18

Konferanse om samarbeid mellom frivillig- og kommunal sektor

Invitasjon til konferansen "Samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor", 24. januar 2018.

av Richardsen, Wanja, 04.01.18

Planprogram og planforslag til høring

Fylkesutvalget vedtok å legge følgende tre dokumenter på høring i sitt møte 19. desember 2017: - Planprogram for Regionplan Agder 2030 - Planprogram for revisjon av Regional plan for...

av Mathisen, Elisabeth Hording, 21.12.17

Ny modell skal gi flere elever varig plass i arbeidslivet

Elever som har rett til spesialundervisning skal få egen undervisningsløpsmodell for å bestå videregående skole og få varig tilrettelagt arbeid. Modellen retter undervisningen mot en spesifikk bransje...

av Helgeland, Endre, 18.12.17

Julegave til Camp Møvik Veteranhuset

Camp Møvik er et uhøytidelig samlingssted for veteraner fra Internasjonale Operasjoner, det vil si norske soldater fra Agderfylkene som har tjenestegjort utenlands i regi av FNs fredsbevarende styrker...

av Macdonald, Cheryl, 18.12.17

God jul og godt nytt år!

-Vi ønsker alle innbyggerne, ansatte, elever/lærlinger og samarbeidspartnere en god jul og et spennende og innholdsrikt nytt år i 2018. samtidig vil jeg takk for året som er gått, sier fylkesordfører...

av Macdonald, Cheryl, 17.12.17

Fylkeskommunen selger aksjer i bomselskaper

Vest–Agder fylkeskommune vil selge sine aksjer i Nye Kristiansand. bompengeselskap AS og Lister bompengeselskap AS til Sørvest Bomvegselskap AS.

av Jan Torkelsen, 15.12.17

Viderefører dagens ordning for inntak til de videregående skolene

Dagens ordningen videreføres til ny inntaksforskrift for Agder fylkeskommune er på plass. I forbindelse med sammenslåingen av de to fylkeskommunene på Agder 1.1. 2020, skal det utarbeides ny felles...

av Macdonald, Cheryl, 14.12.17

Venter med utslippskrav til drosjer i Vest-Agder

En lovendring gjør det mulig for Vest-Agder fylkeskommune å stille miljøkrav til drosjenæringen. Fylkestinget vedtok å vente med å innføre slike krav, fordi den norske drosjeløyveordningen undersøkes...

av Jan Torkelsen/Endre Helgeland, 13.12.17

Rom- og funksjonsprogrammet for nye skoler på Tangvall

Fylkestinget vedtok Rom- og funksjonsprogrammet for nye skoler på Tangvall, i fylkestinget 13. desember. Dette programmet skal legges til grunn for det videre arbeidet med fellesarealer og...

av Macdonald, Cheryl, 13.12.17

Søgnetunet øvingsareal for ny videregående skole på Tangvall

Fylkestinget vedtar å ruste opp Søgnetunet med 47 millioner kr. Øvingslokalene skal bidra til opplæring innen gartneri, landbruk, dyrehold og tunge maskiner.

av Macdonald, Cheryl, 13.12.17