• Miljøsertifikat Til Tangen Vgs 131218
  av Torkelsen, Jan H., 13.12.18

  Tangen videregående skole har fått "Miljøfyrtårnstatus"

  Mens vinterkulda svei i kinnene og en bitende nordenvind fikk de siste brune løvbladene til å dale...

  Les mer
 • Taxi
  av Askildsen, Even, 13.12.18

  Ledig drosjeløyve Hægebostad kommune

  Vest-Agder fylkeskommune starter søknadsrunden for ett ledig drosjeløyve i Hægebostad kommune....

  Les mer
 • Jernbanemaster
  av Torkelsen, Jan H., 13.12.18

  Hægebostad opptatt av bedret kollektivtransporttilbud i ny avtale med fylkeskommunen

  Fylkestinget godkjente tirsdag en samarbeids- og utviklingsavtale mellom fylkeskommunen og...

  Les mer
 • Sørlandets Kunstmuseums Logo
  av Torkelsen, Jan H., 13.12.18

  Besøksvekst for Sørlandets Kunstmuseum

  Sørlandets Kunstmuseum (SKMU samlede besøkstall var på 29 650. Det er en økning på cirka 14 prosent...

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av Torkelsen, Jan H., 12.12.18

  Fylkestinget vil ha videreført bompengeinnkreving til Gartnerløkke-prosjektet

  Fylkestinget vedtok i går at det er enig i at prosjektet Gartnerløkka-Kolsdalen blir gjennomført og...

  Les mer
 • Tannhelse
  av Torkelsen, Jan H., 12.12.18

  Fylkeskommunen trer ut av Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør

  Fylkestinget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune trer ut av det interkommunale selskapet...

  Les mer
 • Ft 111218
  av Torkelsen, Jan H., 11.12.18

  Mange påplussinger til fylkeskommunens budsjett for 2019 i fylkestinget

  Fylkestinget vedtok i dag Vest-Agder fylkeskommunes årsbudsjett for 2019. Dette er det siste...

  Les mer
 • P-avgift -skilt
  av Torkelsen, Jan H., 11.12.18

  Fylkestinget ber om at P-avgift-innkrevingen på kveldstid ved Gimlehallen avvikles

  Fylkestinget behandlet i dag forslag til årsbudsjett 2019 for 2019 og økonomiplan for de kommende...

  Les mer
 • Electric Region
  av Torkelsen, Jan H., 11.12.18

  Agder på vei til å være verdens første helelektriske region

  Da fylkesordfører Terje Damman holdt sin årstale til fylkestinget i dag viste han til at i august...

  Les mer

Fylkesordfører Terje Damman med innholdsrik årstale til fylkestinget

Det er en årlig tradisjon at fylkesordføreren i årets siste møte i fylkestinget holder en årstale. I den gir han en utvalgt oppsummering av året som er i ferd med å gå mot slutten og om de muligheter...

av Torkelsen, Jan H., 11.12.18

Fylkesordfører Damman: -Regionplan Agder 2030 blir en ambisiøs og fremtidsrettet plan

-Vi står på terskelen til år 2019 – og det aller siste året som Vest-Agder fylkeskommune. Etter dette samles landsdelen til én region med ett fylkesting som setter én felles retning for Agder. Når vi...

av Torkelsen, Jan H., 11.12.18

Fylkesordfører Terje Damman melder seg ut av Høyre

Fylkesordfører Terje Damman har i dag sendt ut pressemelding om at han melder seg ut av Høyre.

av Torkelsen, Jan H., 10.12.18

Spørsmål fra Birte Simonsen MDG om Sørlandsbanen

Fylkestingsrepresentant Birte Simonsen fra Miljøpartiet De Grønne har sendt inn spørsmål vedrørende Sørlandsbanen til fylkesordføreren i fylkestinget 11. og 12. desember 2018. Fylkesordfører Terje...

av Torkelsen, Jan H., 07.12.18

Invitasjon til Nyttårsaksjonen 2019

Nyttårsaksjonen 2019 finner sted torsdag 3. januar kl. 15. 30 på Scandic Sørlandet. Alle er velkome!

av Mathisen, Elisabeth Hording, 07.12.18

Interpellasjon fra Venstre: Skiltmyndighet for fylkesvei bør overføres til fylkene

Tre representanter fra Vest-Agder Venstre: Stein Inge Dahn, Dag Vige og Beate Marie Johnsen har sendt inn en interpellasjon til fylkestinget 11. og 12. desember. De tar til orde for at...

av Torkelsen, Jan H., 06.12.18

Følg fylkestingets desember-møte live på web

Tirsdag 11. og onsdag 12. desember er fylkestinget samlet til møte i Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand. Behandlingen av saker starter klokken 09.00 på tirsdagen og klokken 09.15 på...

av Torkelsen, Jan H., 06.12.18

Årskort til Vest-Agder-museet – den perfekte julegaven!

Ved kjøp av Vest-Agder-museets årskort, får du fri inngang i hele 2019 på de fleste av avdelingene. Årskortet gir deg også fri inngang til familiedager og julemarked, samt 50 prosent rabatt på...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.18

Statens vegvesen er klare til å sette i gang byggingen av Gartnerløkka-prosjektet i 2020

Onsdag, 21. november vedtok bystyret i Kristiansand forlengelse av bompengeperioden i byen med 12-15 nye år for å fremskaffe 1,8 milliarder kroner til finansieringen av bygge prosjektet E18/E39...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.18

Ungdommens fylkesting feirer femårs- jubileum

I år feirer Ungdommens fylkesting i Vest-Agder sitt femårs-jubileum. Det skjer under en samling på Rosfjord strandhotell i Lyngdal under en to dagers samling hvor det står en rekke saker på dagsorden....

av Torkelsen, Jan H., 04.12.18

Skeives levekår tema i ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting har i dag vært samlet i Lyngdal. Ungdommer fra samtlige 15 kommuner i Vest-Agder skal i løpet av to dager gjennomføre et omfattende program. Et av temaene på dagsorden første...

av Torkelsen, Jan H., 03.12.18

Fylkeskommunen forlenger partnerskapsavtale med mediefondet Zefyr

I 2016 startet Kulturdepartementet en ordning med tilskudd til tre konsoliderte regionale filmfond. Mediefondet Zefyr dekker et samarbeid med sju deltakende fylker fra Møre og Romsdal til Telemark,...

av Torkelsen, Jan H., 03.12.18

Fylkeskommunen bidrar til nettverket Horizon South Norway

Horizon South Norway ble opprettet i 2016 og startet aktiviteter i august 2016. Nettverket er finansiert av Norges Forskningsråd, som ett av 17 regionale- og tematiske EU-nettverk, som skal styrke...

av Torkelsen, Jan H., 03.12.18

Fylkeskommunen med å realisere nytt folkebibliotek på Byremo i Audnedal kommune

Audnedal kommune skal bygge nytt bibliotek på Byremo. Kommunen søker Vest-Agder fylkeskommune om et bidrag på inntil 2,5 millioner kroner. Totalbudsjett for prosjektet er 7,5 millioner kroner....

av Torkelsen, Jan H., 30.11.18

Fylkeskommunen bidrar til realisering av sykkelrute på Lista

Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune ønsker å bidra til realiseringen av sykkelruta Vita Velo på Lista i Farsund kommune. Utvalget ga et tilskudd på 200 000 kroner til...

av Torkelsen, Jan H., 30.11.18

Vest-Agder er landets beste bibliotekfylke

Telemarksforskning har nylig offentliggjort Norsk kulturindeks. Det er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. I utgaven for 2018 utmerker...

av Torkelsen, Jan H., 29.11.18

Fylkeskommunen bidrar med midler til realisering av Mandalselva Villakssenter

Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune vil bidra med inntil 1,3 millioner kroner til realisering av Mandalselva Villakssenter. Det vil bli utbetalt 700 000 kroner i 2018, og...

av Torkelsen, Jan H., 29.11.18

Fylkeskommunen er med å betale ny avkjørsel til Mjåvann

Fylkesutvalget vedtok i går en finansieringsordning for en avkjørsel fra ny E39 til Mjåvann industriområde med gang og sykkelveg basert på en gjensidig forpliktende avtale om kostnadsdeling. Avtalen...

av Torkelsen, Jan H., 28.11.18

Fylkeskommunen trer ut av det interkommunale selskapet Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør er et interkommunalt selskap som eies av fylkeskommunene: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Senteret er lokalisert til Sørlandets...

av Torkelsen, Jan H., 28.11.18

Politikerne i Vest-Agder satser på utvikling av blå kompetanse og blå næringer i Lister

Lister Nyskaping har i lengre tid arbeidet sammen med Akvalab Lister AS og kommunene i Lister for en utvikling av blå næringer i området som kan komme både næringsliv, gründere og det offentlige til...

av Torkelsen, Jan H., 27.11.18