Vest-Agder fylkeskommune fordeler hvert år "Tilskudd til friluftsaktivitet" i fylket gjennom en statlig tilskuddordning som fylkeskommunen forvalter på vegne av Miljødirektoratet. Tilskuddsordningen skal medvirke til stimuleringstiltak og holdningsskapende arbeid med vekt på å styrke allmennhetens interesser. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om hvordan årets budsjettramme for Vest-Agder på 1 160 000 kroner er fordelt.

Følgende målgrupper blir prioritert: 
-Barn, unge og barnefamilier 
-Etniske minoriteter 
-Mennesker med nedsatt funksjonsevne 
-Personer som er lite aktive 

Følgende tiltak prioriteres: 
-Tiltak som foregår i nærmiljøet og som har stort potensiale for deltakelse 
-Aktivitetstiltak knyttet til fritidsfiske og opplevelsen av kulturminner 

Her finner du oversikt over hvordan årets tilskudd er fordelt: file:///C:/Users/jto/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/LFPURDMV/Vedlegg%201%20Oversikt%20over%20fordeling%20av%20Tilskudd%20til%20friluftslivsaktivitet.PDF

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. september 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Romsviga I Kveldsstemning
  av jto, 11.03.19

  Anbefaler at ti friluftsområder i Vest-Agder innvilges statlig sikring

  Les mer
 • Busskilt
  av jto, 28.01.19

  Forslag til kollektivterminal på Tangvall tilfredsstiller ikke forventningene

  Les mer
 • Flerkkefjord Gatemiljø
  av jto, 14.11.18

  Fylkeskommunen bidrar økonomisk og faglig til by- og stedsutvikling

  Les mer