Entreprenørskap i utdanning er et viktig satsingsområde både regionalt og nasjonalt, og trekkes frem som et viktig satsingsområde i Regionplan Agder 2020. Satsingen ivaretas av foreningen Ungt Entreprenørskap Agder. I går var leder i virksomheten Aleksander Lien i fylkesutvalget hvor han orienterte om status for Agder-fylkene. Like før fylkesutvalgsmøtet var det for øvrig blitt kjent at det for neste år er lagt opp til at de to fylkeskommunene i Agder legger opp til å videreføre sin finansielle støtte til Ungt Entreprenørskap Agder (UEA) med samlet 1,3 millioner kroner i 2019. Vest-Agders andel er på 780 000 kroner.

De siste årene har Agder vært blant de beste regionene i landet både når det gjelder aktivitetsnivå og antall deltagere i de ulike bedriftsprogrammene innen UEA.

Ungt entreprenørskaps visjon er å inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier. Formålet er, i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører å:

-utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv
-gi barn og unge forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet
-fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet
-gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet
-styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene
-stimulere til samarbeid over landegrensene
-inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. november 2018 | Skriv ut siden