Fylkeskommunen har mottatt søknad fra Kirkens SOS i Agder om 200.000 kroner i driftsstøtte for 2019. I søknaden fremgår at det Kirkens SOS i 2019 vil iverksette flere tiltak for å øke rekrutteringen av frivillige til tjenesten. Dette vil blant annet være å øke fra 2,1 til 2,5 årsverk i administrasjonen samt at det planlegges å flytte inn i mer effektive og funksjonelle kontorer. På bakgrunn av disse tiltak har de søkt om 25.000 kroner mer i støtte i 2019 enn i 2018. Fylkesutvalget bevilget tirsdag 200 000 kroner i tråd med søknaden.

Vest-Agder fylkeskommune har i en årrekke bevilget støtte til Kirkens SOS.

Kirkens SOS i Agder er en frivillig, selvstendig og døgnåpen diakonal krisetjeneste som har eksistert i Agder siden 1976. Den er tilknyttet sammenslutningen Kirkens SOS i Norge. Arbeidet er basert på at frivillige betjener en døgnåpen krisetelefon og chattetjeneste. Den lokale organisasjonen har begge agderfylkene som virkeområde og har vaktrom i Arendal og Kristiansand. Arbeidet blir finansiert gjennom frivillig innsats og økonomisk støtte fra staten, forskjellige menigheter, agderkommunene og de to fylkeskommunene. Til sammen ca. 100 frivillige er med på å betjene Agderkontorets SOS-telefoner og SOS-Chat. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. januar 2019 | Skriv ut siden