Som et ledd i Vest-Agder fylkeskommunes satsing på by- og tettstedsutvikling er det i årsbudsjettet for 2017 satt av 825 000 kroner, hvorav 425 000 kroner til by- og tettstedsutvikling og 400 000 til historiske sørlandsbyene i Vest-Agder. I sist møte bevilget hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø samlet 300 000 kroner av potten til de historiske sørlandsbyene. Farsund kommune mottar 150 000 kroner til et prosjekt som omfatter en fortettingsanalyse for Farsund by. Flekkefjord kommune mottar 100 000 kroner til et mulighetsstudie for offentlige byrom og 50 000 kroner til prosjekt "StreetART Hollenderbyen".

Formålet med tilskuddene er å stimulere kommunene til å ta initiativ til utvikling av sentrumsområdene. Dette er i tråd med fylkeskommunens ønske om å bidra til lavutslippssamfunnet ved å redusere transportbehovet gjennom å fortette sentrumsområder og skape levende og attraktive sentra.   

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. april 2017 | Skriv ut siden