Lindesnes Havhotell søker Vest-Agder fylkeskommune om 800 000 kroner til medfinansiering av et prosjekt som skal etablere Barnas Under på Båly. Prosjektet har en kostnadsramme på totalt seks millioner kroner. Det er også sendt søknad til Lindesnes kommune om å bidra med 1 200 000 kroner. Fylkesutvalget imøtekom nylig søknaden.

Restauranten Under blir åpnet i slutten av mars i år. Under kan bli et av Norges viktigste trekkplaster for internasjonale og nasjonale gjestestrømmer og har allerede fått mye oppmerksomhet i markedet. Ifølge Innovasjon Norge har Under fått mer oppmerksomhet enn noe annet reiselivsprosjekt i Norge.

 Det er planlagt et område for allmenheten ved restauranten. Et av disse er Barnas Under. Dette konseptet inviterer barna inn i en spennende historie som de selv former, og på den måten utforsker området med fokus på kystøkosystemet. Barnas Under handler om å la barna få en innsikt i livet i havet - hvilke muligheter det har og hvilke trusler det står overfor. Opplevelsene skal skape nysgjerrighet og interesse for å bevare og utvikle havrommet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. februar 2019 | Skriv ut siden