"I 2018 var personbiltrafikken gjennom bomstasjonene i Kristiansandsregionen 0,5 prosent lavere enn i 2016, og kollektivtrafikken har økt med 2,4 prosent det siste året. Rapporten fra byområdet viser at biltrafikken er redusert noe og kollektivtrafikken fortsetter å øke. Dette er i henhold til målsettingen i inngått belønningsavtale. Departementet vil derfor betale ut de avtalefestede midlene for 2019 på 90 millioner kroner i løpet av kort tid." Slik lyder konklusjonen i et brev som fredag ble sendt fra Samferdselsdepartementet til Vest-Agder fylkeskommune.

Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland og Nedre Glommaregionen får nå utbetalt penger i tråd med belønningsavtalene de har inngått med staten.

– Eg er glad for at Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland og Nedre Glommaregionen er på rett veg mot betre framkome og betre bymiljø. Fleire vel no kollektivtransport. Staten bidreg til å løfte fram lokale tiltak, og det er innbyggarane som er vinnarane, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Formålet med belønningsordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene, ved å dempe veksten i personbiltransporten og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil.

Målsettingen i belønningsavtalen med Kristiansand for perioden 2017-2019 er å videreføre målsetting om nullvekst fra belønningsavtalen 2013-2016. Personbiltrafikken gjennom bomstasjonene skal ikke overstige trafikken i 2016.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. juni 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer