Nær 92 prosent av elevene i videregående opplæring per 1. oktober 2016 var registrert ved en offentlig skole. I løpet av de siste 15 årene har imidlertid antallet elever ved private skoler nær doblet seg: fra 8 300 til over 16 400. Dette har ført til at andelen elever i videregående opplæring ved private skoler har økt fra 5 til 8 prosent mellom 2001 og 2016. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Innslaget av private skoler varierer fra fylke til fylke. I Finnmark var bare litt over 2 prosent av elevene registrert ved en privat skole per 1. oktober 2016, mens andelen i Hordaland var over 14 prosent. Sammen med Buskerud er Hordaland det fylket der andelen elever ved private skoler har økt mest i denne perioden.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. mars 2017 | Skriv ut siden