• Fishing For Litter
  av Torkelsen, Jan H., 26.06.18

  God ide å søke om å få "fishing for litter" etablert også i Vest-Agder

  Fylkestingsrepresentant Birte Simonsen hadde sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje...

  Les mer
 • Benedicte -Limmesand -Hellestø
  av Torkelsen, Jan H., 25.06.18

  Fylkesordføreren er åpen for en mer inkluderende ansettelsespolitikk

  Fylkestingsrepresentant Benedichte Limmesand Hellestøl fra Høyre hadde sendt inn en interpellasjon...

  Les mer
 • Busskilt
  av Torkelsen, Jan H., 22.06.18

  Gratis busskort til studenter tema i interpellasjon i fylkestinget

  Fylkestingsrepresentant Morten Ekeland fra Sosialistisk Venstreparti hadde til fylkestingets møte...

  Les mer
 • Web TV 19.06.18
  av Torkelsen, Jan H., 13.06.18

  Følg fylkestinget direkte på web-TV

  Fylkestinget samles til møte på Dyreparken Hotell i Kristiansand tirsdag 19. og onsdag 20. juni....

  Les mer
 • Randi -Olaug -Øverland
  av Torkelsen, Jan H., 12.06.18

  Interpellasjon fra Ap om fagskoletilbud innen helse og omsorg, oppvekst og barnehagesektoren

  Opposisjonsleder og gruppeleder for Arbeiderpartiet Randi Øverland har sendt inn en interpellasjon...

  Les mer
 • Morten -Ekeland
  av Torkelsen, Jan H., 11.06.18

  Interpellasjon fra SV om gratis busskort til studenter

  Fylkestingsrepresentant Morten Ekeland fra Sosialistisk Venstreparti har innsendt en interpellasjon...

  Les mer
 • Birte -Simonsen
  av Torkelsen, Jan H., 08.06.18

  Agder som en del av "Fishing for litter"?

  Fylkestingsrepresentant Birte Simonsen har sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje...

  Les mer
 • Sam 300518
  av Torkelsen, Jan H., 30.05.18

  Fylkeskommunens samferdselspolitikere vil ha fylkesveiadministrasjonen overført til fylkeskommunene

  Stortinget har bedt regjeringen sørge for at regional vegadministrasjon, som har ansvar for...

  Les mer
 • Benedicte -Limmesand -Hellestø
  av Torkelsen, Jan H., 20.04.18

  Interpellasjon om en mer inkluderende ansettelsespolitikk i fylkeskommunen

  Fylkestingsrepresentant Benedichte Limmesand Hellestøl fra Høyre har sendt inn en interpellasjon til...

  Les mer

Følg fylkestinget direkte på web-TV

Fylkestinget samles til møte på Farsund fjordhotell tirsdag 24. og onsdag 25. april. Møtet blir overført direkte her på fylkeskommunens nettsider. Du finner linken under. Møteoverføringen starter...

av Torkelsen, Jan H., 19.04.18

Rune Andre Frustøl og Beate Johnsen valgt til "spillemiddelutvalg"

Hovedutvalg for kultur og utdanning foretar en årlig fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet basert på innkomne søknader. Søknadsmassen er stor og det er tidkrevende å...

av Torkelsen, Jan H., 19.04.18

SV reiser interpellasjon om en eventuell handlingsplan mot seksuell trakassering på videregående skoler

-Fylkesordfører, vil du initiere at det lages en handlingsplan mot seksuell trakassering i Vest-Agder videregående skole? Hvis ja, vil planen inneholde handlingsrettede og forebyggende tiltak mot...

av Torkelsen, Jan H., 16.04.18

Interpellasjon fra Arbeiderpartiet om forebyggende trafikksikkerhetsarbeid og Trafikksikker fylkeskommune

Arbeiderpartiets fylkestingsrepresentant Janne Karin Nesheim har til fylkestingets møte 24. april sendt inn en interpellasjon om trafikksikkerhetsarbeid. Fylkesordfører Terje Damman vil svare på...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.18

Justeringer av valgdistrikter

Sammenslåingen av fylkeskommuner får konsekvenser for valgordningen ved stortingsvalg. Regjeringen foreslår derfor endringer i valgloven. – Forslagene innebærer at stortingsvalget i 2021 kan...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.18

Fylkespolitikere imponert over den mangfoldige kulturformidlingen på Minne kultursenter i Åseral

-Det er i nå i gang arbeid med å produsere en film om den omfattende utvandringen frå Åseral til Amerika. Det er kartlagt at det i utvandrerperioden i slutten av attenhundretallet og begynnelsen av...

av Torkelsen, Jan H., 05.04.18

Interessant politisk møte på Tingvatn fornminnepark

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø var i dag samlet til møte i Tingvatn fornminnepark i Hægebostad. Vest-Agder Museets steds- og formidlingsansvarlige Katja Regevik ga representantene en...

av Torkelsen, Jan H., 04.04.18

Interpellasjon fra Vidar Kleppe om å få rapport fra Hidra vel politisk behandlet

-Jeg har som alle andre fylkestingsmedlemmer i Vest-Agder mottatt rapporten “469 - Hidra landfast vurdering av Statens vegvesens kalkyler” datert den 15. februar - som en dokumentasjon og...

av Torkelsen, Jan H., 28.03.18

Hestmandens økonomi tas opp i interpellasjon til fylkesordføreren

Fylkestingsrepresentant Ingrid Williamsen fra Fremskrittspartiet viser i en interpellasjon til at det i statsbudsjettet for i år ligger det inne fire millioner kroner til drift av museumsskipet...

av Torkelsen, Jan H., 15.03.18

En bedre og mer forutsigbar behandling av hjerneinfarkt i Agder

-Er fylkesordføreren enig med FrP i at vi som fylkesting på eget initiativ burde sende en høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet og ledelsen ved Helse Sør-Øst om at vi ønsker en bedre og...

av Torkelsen, Jan H., 13.03.18

Eldrerådet vil være en stor ressurs for bygging av et Agder-fylke

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder besluttet i sist møte 1. mars, etter initiativ fra rådets leder Arild Birkenes, å sende et innspill til fellesnemnda som forbereder sammenslåingen av Aust-Agder og...

av Torkelsen, Jan H., 05.03.18

Steinar Bergstøl Andersen tar opp fiskernes hviletidsbestemmelser i fylkestinget

Gruppeleder Steinar Bergstøl Andersen i Fremskrittspartiet har sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman. Han ber fylkesordføreren opplyse om han er enig i at det skal sendes en...

av Torkelsen, Jan H., 31.01.18

Vil ha avklart spørsmål om trafikksikkerhet og trafikale forhold ved ny tømmerkai i Mandal

Fylkestingsrepresentant Stein Inge Dahn fra Venstre har sendt inn et spørsmål til fylkesordfører Terje Damman. Spørsmålet omhandler trafikale forhold og trafikksikkerhet på veier til og fra den nye...

av Torkelsen, Jan H., 24.01.18

Venstre reiser interpellasjon om fylkeskommunens tilbud til pasienter med tannlegeskrekk

De to Venstre-representantene Beate Marie Johnsen og Stein Inge Dahn har sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman. De ber om å få redegjort for hvordan fylkeskommunen ivaretar...

av Torkelsen, Jan H., 23.01.18

Interpellasjon fra Mathias Bernander om tannhelsevirksomheten

Høyrerepresentant Mathias Bernander retter i en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman spørsmål om den offentlige tannhelsetjenestens drift sett i forhold til virksomheten som drives av...

av Torkelsen, Jan H., 18.01.18