• Damman Og Matt Etter Møte I KLD Og KMD - Liggende Format
  av Macdonald, Cheryl, 20.10.17

  Regionreformen starter med baklengsmål

  -Dette er ingen god måte å bidra til regionreformen. Reformen har jo som hensikt å flytte oppgaver...

  Les mer
 • Kjempespringfroe
  av Torkelsen, Jan H., 18.10.17

  Interpellasjon fra Beate M. Johnsen om svartlistede arter

  Venstres gruppeleder i fylkestinget har sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman...

  Les mer
 • Randi -Olaug -Øverland
  av Torkelsen, Jan H., 17.10.17

  Interpellasjon fra Randi Øverland om læreplasser

  Opposisjonsleder i fylkestinget Randi Øverland fra Arbeiderpartiet har sendt en interpellasjon til...

  Les mer
 • Rosegården
  av Torkelsen, Jan H., 16.10.17

  Interpellasjon om amatørteatervirksomheten i Vest-Agder

  De to fylkestingsrepresentantene Birte Simonsen fra Miljøpartiet De Grønne og Kai Steffen Østensen...

  Les mer
 • Hægeland Kirke Foto Fra Vennesla Kommune
  av Torkelsen, Jan H., 09.10.17

  Vidar Kleppe reiser spørsmål om stenging av kirkevei på Hægeland

  -Stengningen av en gang og sykkelvei i Hægeland sentrum har medført at beboere på Hægeland...

  Les mer
 • Saudland Takket Med Blomster
  av Torkelsen, Jan H., 27.09.17

  Gisle Meininger Saudland takket og lykkeønsket

  Gisle Meininger Saudland (Frp) ble i høst valgt inn som stortingsrepresentant for Vest-Agder for de...

  Les mer
 • Takk Til Mørland
  av Torkelsen, Jan H., 22.09.17

  Sørlandsrådet takket Tellef Inge Mørland

  Fylkesordfører i Aust-Agder Tellef Inge Mørland er i ferd med å rydde sitt kontor i Fylkeshuset i...

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 18.09.17

  Fylkesvalgstyret oppfordrer til bedre informasjon rundt lovlige endringsmuligheter for senere valg

  Under verifiseringen av stemmesedler til Stortingsvalget ble det registrert at mange velgere i...

  Les mer
 • Terje Damman Oe
  av Macdonald, Cheryl, 06.09.17

  Damman skal lede fellesnemnda

  Terje Damman, fylkesordfører i Vest-Agder, ble valgt til leder for fellesnemda på det konstituerende...

  Les mer

Konstituerende møte i fellesnemnda 5. sept

I forbindelse med sammenslåingen av Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune skal fellesnemnda konstitueres 5. september og behandle saker om bl.a. valg av leder og nestleder i...

av Macdonald, Cheryl, 25.08.17

Møt oss under Arendalsuka

For første gang skal de to fylkeskommunene på Agder ha felles stand i Arendal under Arendalsuka. Stortinget har vedtatt at de to fyleskommunene skal slås sammen til Agder fylkeskommune og nå vil de...

av Macdonald, Cheryl, 10.08.17

Agder markerer seg på Nordsjøkonferansen

Fra 28-30. juni avholdes den årlige Nordsjøkonferanse i Göttingen, Tyskland. Over 350 deltakere fra regioner tilknyttet Nordsjøkommisjonen er samlet for å diskutere blå vekst, miljøvennlig teknologi,...

av Torkelsen, Jan H., 30.06.17

Interpellasjon fra Birte Simonsen MDG: Det gjelder buss!

-God kollektivtrafikk er et viktig virkemiddel i retning av lavutslippsamfunnet og oppfylling av Parisavtalen, skriver fylkestingsrepresentant Birte Simonsen fra Miljøpartiet De Grønne innledningsvis...

av Torkelsen, Jan H., 15.06.17

Følg fylkestingets juni-møte live på web

Mandag 19. og tirsdag 20. juni er fylkestinget samlet til møte på Sirdal høyfjellshotell. Behandlingen av saker starter klokken 14.00 på mandagen og klokken 08.30 på tirsdagen. Mange har benyttet seg...

av Torkelsen, Jan H., 14.06.17

Kristiansand skal drive byutvikling i elitedivisjonen

-Når Kristiansand, Søgne og Songdalen i 2020 er blitt en kommune vil denne ha rundt 112 000 innbyggere. Kommuneorganisasjonen vil da samlet ha mellom 8500 og 9000 ansatte etter den største...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.17