• Signering
  av Torkelsen, Jan H., 15.02.17

  En ny regional samfunnskontrakt for yrkesopplæring signert i dag

  Under et felles møte for fylkestingene fra Vest- og Aust-Agder i Kristiansand i dag signerte...

  Les mer
 • Kvinedal Vgs
  av Torkelsen, Jan H., 14.02.17

  Byggeplanen for skolebygget i Kvinesdal justert

  I desember i fjor vedtok fylkestinget at lærerarbeidsplassene og personalrommet på Flekkefjord...

  Les mer
 • Lærlingmarkering På Kjevik
  av Torkelsen, Jan H., 13.02.17

  Sterk økning i antall lærlinger i det offentlige

  "Mangel på læreplasser" er en gjengangeroverskrift i avisene. Det som får mindre oppmerksomhet er...

  Les mer
 • Damman Og Reichert I Dialogmoete
  av Torkelsen, Jan H., 09.02.17

  Distrikts-Agder ønsker høyere utdanningstilbud

  Distriktsvennlige utdanningsløp var et av hovedtemaene da Sørlandsrådet og UiA-styret møtte...

  Les mer
 • Kvinedal Vgs
  av Torkelsen, Jan H., 31.01.17

  Fylkesutvalget går inn for å justere byggeplanen for skolebygget i Kvinesdal

  Fylkestinget vedtok i desember i fjor at lærerarbeidsplassene og personalrommet på Flekkefjord...

  Les mer
 • Erna Solberg Besøker KKG
  av Torkelsen, Jan H., 27.01.17

  Statsministeren på besøk på Kristiansand katedralskole Gimle

  Etter initiativ fra Kristiansand katedralskole Gimles "Politisk kvarter", fikk skolen tidligere...

  Les mer
 • HKU På SKMU 0117
  av Torkelsen, Jan H., 24.01.17

  Fylkespolitikere imponerte over kvaliteten på Sørlandets kunstmuseum

  Representantene i fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning besøkte i dag Sørlandets...

  Les mer
 • Skiskyting
  av Torkelsen, Jan H., 24.01.17

  Sirdal videregående skole inviterer til rekrutteringssamling

  Sirdal videregående skole inviterer til rekrutteringssamling fra onsdag 8. til fredag 10. februar....

  Les mer
 • Russeaksjon For Kreftsaken
  av Torkelsen, Jan H., 18.01.17

  Mandalsrussen gjennomfører et krafttak for kreftsaken

  De seneste årene har russekullene på Mandal videregående skole stilt opp for kreftsaken. I år igjen...

  Les mer

Husk oppmelding til privatisteksamen

Skal du opp til privatisteksamen? Husk da fristen som i vårhalvåret er 1.februar og høsthalvåret 15.september. Vest-Agder fylkeskommune har ansvar for at det blir arrangert privatisteksamen i fag i...

av Torkelsen, Jan H., 12.01.17

Hva vil du bli etter ungdomsskolen?

Seks videregående skoler i kristiansandsregionen åpner dørene og inviterer ungdomsskoleelever, foresatte og andre interesserte til å se valgmulighetene som finnes. Skolene har åpen dag onsdag 25....

av Torkelsen, Jan H., 09.01.17

Krever bruk av lærlinger ved offentlige innkjøp

Fra nyttår krever offentlige myndigheter at bedrifter har lærlinger for å kunne vinne offentlige oppdrag. Kravet gjelder tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter i bransjer med særlig behov...

av Torkelsen, Jan H., 02.01.17

Byremo-elever arrangerte spa-dag på Audnedal omsorgssenter

Elevene på Byremo videregående skole bryr seg. De markerer seg positivt i lokalmiljøet. Tidligere i høst troppet de opp og arrangerte en spennende dag på Audnedal omsorgssenter. Elevene på...

av Torkelsen, Jan H., 21.12.16

Ombygging og nybygging på Byremo videregående skole for 30 millioner kroner

Fylkestinget besluttet tirsdag enstemmig at fylkeskommunen skal gjennomføre ombygging og nybygg på Byremo videregående skole innenfor en ramme på 30,4 millioner kroner. Skolen har mellom 110 til 130....

av Torkelsen, Jan H., 15.12.16

Styrker fagskolene og fagskolestudentene

Det skal bli enklere for de som går på fagskole å studere videre ved høyskoler og universitet. I tillegg skal fagskolene få en pott på 35 millioner kroner for å utvikle kvaliteten på utdanningene. Det...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.16

Ungdommens fylkesting vil ha utbedret inneklimaet på Kvadraturen skolesenter

Ungdommens fylkesting hadde mandag til behandling en sak om hvordan en skal løse behovet for kapasitetsutvidelse og tilrettelegge skoler i kristiansandsregionen fremover. Tingets representanter gikk,...

av Torkelsen, Jan H., 06.12.16

Ungdommens fylkesting positivt til opprusting av Byremo videregående skole

Både fylkesutvalget og hovedutvalg for kultur og utdanning har nylig enstemmig gått inn for at fylkeskommunen skal gjennomføre ombygging og nybygg på Byremo videregående skole i Audnedal kommune. I...

av Torkelsen, Jan H., 06.12.16

Ungdommens fylkesting vil ha omfattende samlokalisering av videregående- og ungdomsskole i Søgne

Fylkeskommunen har sammen med Søgne kommune vurdert en eventuell samlokalisering av ny videregående skole og ungdomsskole i Søgne. Fylkesutvalget gikk i 29. november inn for en modell for...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.16

Fagskolens tilbudsstruktur blir videreført

Fylkesutvalget ble i sist møte orientert om tilbudsstrukturen på Fagskolen i Kristiansand og at dagens tilbud blir videreført. Fagskolen har i dag 314 studenter. Det er både heltids- og...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.16

Fylkesutvalget er positiv til at fagskolen flytter til nye lokaler

Fagskolen har i dag gratis lokaler i Kvadraturen skolesenter. Fagskolen i Kristiansand er eneste tilbyder av maritim utdanning mellom svenskegrensen og Haugesund. Det er god søkning til studiet og...

av Torkelsen, Jan H., 02.12.16

Går inn for opprusting av Byremo videregående skole

Fylkestinget vedtok i april å få utarbeidet et forprosjekt for nybygg og ombygging ved Byremo videregående skole i Audnedal kommune. Siden har en plan- og byggekomite vært i arbeid og fått klargjort...

av Torkelsen, Jan H., 02.12.16

Går inn for å utbedre inneklimaet på Kvadraturen skolesenter for 55 millioner kroner

Det pågår nå behandling i de fylkespolitiske organene om hvordan en skal løse behov for kapasitetsutvidelse og tilrettelegge skoler i kristiansandsregionen fremover. Da fylkesutvalget hadde saken på...

av Torkelsen, Jan H., 30.11.16

Positive effekter av samlokalisering av videregående- og ungdomsskole i Søgne

I april vedtok fylkestinget å samarbeide med Søgne kommune for å se på en eventuell samlokalisering av ny videregående skole og ungdomsskole i Søgne. Det er i siden da vært arbeidet med en vurdering...

av Torkelsen, Jan H., 30.11.16

Vest-Agder-museet har egne undervisningsprogram for barnehager og skoler

Museene er viktige læringsinstitusjoner i lokalmiljøet. Derfor tilbyr Vest-Agder-museet egne undervisningsprogram for barnehager og skoler. Vest-Agder-museets tilbud finner du på den enkelte avdelings...

av Torkelsen, Jan H., 28.11.16

Nytt utdanningstilbud til elever som vil skifte fra studiespesialiserende utdanningsprogram

Vest-Agder fylkeskommune har registrert at mange elever hvert år angrer sitt valg av studiespesialiserende utdanningsprogram i løpet av første å på videregående skole. De ønsker å endre til et...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.16

Vil ha videreført ordning med formidlingskoordinatorer på skolene

Hovedutvalg for kultur og utdanning ønsker, mot stemmene fra Arbeiderpartiets representanter, en videreføring av ordningen med formidlingskoordinatorer på de videregående skolene. De skal ha et...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.16

Camilla Thomassen konstituert som elev- og lærlingombud

Stine Grimsrud har sluttet i et vikariat som elev- og lærlingombud i Vest-Agder. Hun er ansatt i en ny stilling som kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet. Fylkesutvalget har åpnet for at det...

av Torkelsen, Jan H., 31.10.16

Fylkesordføreren mener kjøretimer ikke skal godkjennes som gyldig skolefravær nå

Til fylkestingets oktobermøte hadde fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene sendt inn en interpellasjon med følgende spørsmål: Er fylkesordføreren enig med Demokratene i at kjøretimer må...

av Torkelsen, Jan H., 31.10.16

Elevenes ansikt skal være fullt synlig

Fylkestinget vedtok i dag en endring i ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder. Endringen dreier seg om bruk av hodeplagg som dekker elevenes ansikt. Ordlyden i...

av Torkelsen, Jan H., 26.10.16