• Bilde Ts Konferanse 2019
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 22.09.18

  Trafikksikkerhetskonferansen 2019

  Dato for neste års trafikksikkerhetskonferanse er satt! Dato: onsdag 13. februar 2019 Tid: kl....

  Les mer
 • Taxilampe.jpg
  av Askildsen, Even, 11.09.18

  Ledig drosjeløyve i Lyngdal kommune

  Vest-Agder fylkeskommune starter søknadsrunden for ledig drosjeløyve i Lyngdal kommune. Drosjeløyve...

  Les mer
 • FU I Møte 040918
  av Torkelsen, Jan H., 04.09.18

  Fylkesutvalget forslår utsettelse av sak om bompengeordning for Kristiansandsregionen

  Det er utarbeidet et faglig grunnlag for en bompengeordning for Kristiansandsregionen. Den skal...

  Les mer
 • Vesterveien
  av Torkelsen, Jan H., 03.09.18

  Innpendlingen til Kristiansand økte med 30 prosent fra 2004 til 2017

  Dersom man inkluderer pendling fra begge fylkene er det Kristiansand som har den desidert største...

  Les mer
 • Jernbanestasjonen i Kristiansand sentrum
  av Torkelsen, Jan H., 31.08.18

  Rushtidsavgift i Kristiansand har hatt effekt på reisevaner

  Det foreligger nå en samferdselsstatistikk for Vest-Agder for 2017. Den ble onsdag presentert for...

  Les mer
 • E39 Skilt
  av Torkelsen, Jan H., 30.08.18

  Flere innspill til reguleringsplan for ny E-39 øst for Mandal

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i går en melding fra Nye Veier A/S om oppstart...

  Les mer
 • Jon Olav Strand Arendalsuka
  av Torkelsen, Jan H., 17.08.18

  Få opp farta med Sørvestbanen

  Leder av Jernbaneforum Sør Jon-Olav Strand ga en klinkende klar melding til jernbanedirektør Kirsti...

  Les mer
 • Foto AKT
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 02.08.18

  Skal du søke skoleskyss for skoleåret 2018/2019?

  Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) har ansvaret for den praktiske driften og organiseringen av...

  Les mer
 • Sykkelstrategi Illustrasjonsbilde
  av Torkelsen, Jan H., 24.07.18

  Betydelig økt sykkeltrafikk

  Sykkeltrafikken i Kristiansand og i kristiansandsregionen er i klar vekst. I 2013/14 var...

  Les mer

Ny kollektivterminal ved UiA ferdig til høsten

Dagens kollektivknutepunkt for busser ved Universitetet i Agder i Kristiansand skal utvides med flere holdeplasser. Det skal også anlegges en reguleringsplass for bussene med tilhørende ventebu for...

av Torkelsen, Jan H., 17.07.18

Rapport viser redusert personbiltrafikk, mens flere sykler og busser

Areal- og transportplanutvalget for kristiansandsregionen behandlet før ferien en årsrapport for trafikkutviklingen i kristiansandsregionen. Den viser at færre kjører bil, flere sykler og mange flere...

av Torkelsen, Jan H., 05.07.18

Nytt flybusstilbud i Kristiansand

2. juli 2018 starter Boreal Travel opp et helt nytt flybusstilbud i Kristiansand.

av Mathisen, Elisabeth Hording, 29.06.18

Betydelig økning i antall busspassasjerer

Det var nærmere 13,2 millioner passasjerreiser med buss i Vest-Agder i fjor. Det, skriver Agder kollektivtrafikk AS (AKT) i sin årsmelding for fjoråret. Det utgjorde en økning i antall reiser på 289...

av Torkelsen, Jan H., 27.06.18

Agder – det naturlige valget for sikker og miljøvennlig godstransport

Fylkestinget har nå vedtatt at Vest-Agder fylkeskommune støtter en ny strategie som skal fremme Agder som det naturlige valget for sikker og miljøvennlig godstransport. Fylkeskommunen vil fremme...

av Torkelsen, Jan H., 25.06.18

Fylkestinget vil ha fylkesveiadministrasjonen overført til fylkeskommunene

Fylkestinget behandlet i går en høringsuttalelse fra Vest-Agder fylkeskommune om overføring av deler av statens vegadministrasjon til regionalt folkevalgt nivå. Stortinget har bedt regjeringen sørge...

av Torkelsen, Jan H., 20.06.18

Fylkesordfører Terje Damman: I dag åpner vi Norges flotteste og mest moderne bussanlegg

-I dag åpner vi Norges flotteste og mest moderne bussanlegg. Her har vi et bygg på 5420 kvadratmeter med plass til 150 busser. Samlet på området har vi tankstasjon for drivstoff, verksted og...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.18

Inviterer ungdomsskoler i Kristiansandsregionen til «Den grønne kampen»

Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen (ATP-samarbeidet) inviterer ungdomsskolene i Kristiansandsregionen til å delta i miljøkampanjen «Den grønne kampen». Kristiansandsregionen...

av Mathisen, Elisabeth Hording, 13.06.18

Agder kollektivtrafikk AS oppnår god kundetilfredshet

Agder kollektivtrafikk AS (AKT) fortsetter arbeidet med å forenkle og forbedre passasjerenes reisehverdag. Det blir dokumentert ved at kundene gir AKT gode tilbakemeldinger i...

av Torkelsen, Jan H., 06.06.18

Fylkeskommunen beklager manglende etablering av kryssingsspor på Sørlandsbanen

Da fylkesutvalget i dag behandlet Jernbanesektorens handlingsprogram for perioden 2018 til 2029 ble det uttrykt at det så tidlig som mulig i planperioden må bli anlagt et tilstrekkelig antall...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.18

Den snørike vinteren ga fylkeskommunen ekstrautgifter

Vest-Agder fylkeskommune er fylkets største veieier. 2195 kilometer vei, inkludert gang og sykkelveier, utgjør fylkesveiene. Det er 51,4 prosent av alle offentlige veier i Vest-Agder. I en økonomisk...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.18

Flere tar buss og tilbudet bedres stadig

I 2017 var det 13 163 000 passasjerreiser med buss i Vest-Agder fremgår det av årsrapporten for 2017 for Agder kollektivtrafikk AS.. Det utgjorde en økning i antall reiser på 289 000 reiser fra 2016...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.18

Fylkeskommunens samferdselspolitikere vil ha fylkesveiadministrasjonen overført til fylkeskommunene

Stortinget har bedt regjeringen sørge for at regional vegadministrasjon, som har ansvar for planlegging og drift av fylkesvegene, overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå fra 1....

av Torkelsen, Jan H., 30.05.18

Vegdirektøren på besøk i Trafoen

I forbindelse med deltakelsen på Bymiljøkonferansen 2018 besøkte vegdirektør Terje Moe Gustavsen og fylkesordfører Terje Damman Trafoen i Kristiansand.

av Mathisen, Elisabeth Hording, 27.04.18

Dette driver prisene opp i kollektivtransporten

På oppdrag fra KS har Transportøkonomisk Institutt sett på hva som påvirker fylkeskommunenes utgifter til kollektivtransport. De har skilt mellom kostnadsdrivere som fylkeskommunene har kontroll over,...

av Torkelsen, Jan H., 05.04.18

Mål om å etablere nullvisjonsprosjekter i hele den nye Agder fylkeskommune

Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i dag behandlet årsrapportene for de tre nullvisjonsprosjektene i Vest-Agder ble det klargjort at det er et mål om å utvide virksomheten. Når den nye...

av Torkelsen, Jan H., 04.04.18

Belønningsordningen: 90 millioner kroner til kollektivsatsing i Kristiansandsregionen

- Gratulerer Kristiansand! Dere er på god vei til å lykkes med å oppfylle viktige mål i belønningsavtalen. Biltrafikken er tilnærmet uendret mens bruken av kollektivtrafikk øker. Det gir bedre...

av Torkelsen, Jan H., 03.04.18