• Stortingsbygget - Utsnitt
  av Torkelsen, Jan H., 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  "I 2018 var personbiltrafikken gjennom bomstasjonene i Kristiansandsregionen 0,5 prosent lavere enn...

  Les mer
 • E39 Skilt
  av Torkelsen, Jan H., 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Fylkestinget støttet i går et forslag om et bompengeopplegg for strekningen på E39 mellom Lyngdal...

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av Torkelsen, Jan H., 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  ATP-utvalget, som styrer Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen, behandlet ...

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av Torkelsen, Jan H., 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Areal- og transportplanutvalg i Kristiansandsregionen besluttet i dag at det skal søkes om...

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av Torkelsen, Jan H., 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Mandal kommune har lagt ut forslag til detaljregulering for ny E39 på strekningen Mandal øst fra...

  Les mer
 • El -buss
  av Torkelsen, Jan H., 12.06.19

  Agder kollektivtrafikk AS legger opp til å ta i bruk flere el-busser

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i dag tiltak som Agder kollektivtrafikk AS...

  Les mer
 • Taxi Skilt
  av Torkelsen, Jan H., 12.06.19

  Drosjer - halvparten er tomkjøring

  Drosjene kjørte 53,6 prosent av alle kilometer med passasjer i 2018. Det var en oppgang på 1,1...

  Les mer
 • Jernbanemaster
  av Torkelsen, Jan H., 11.06.19

  Flere innspill fra fylkeskommunene på Agder til fremtidig togtilbud

  Jernbanedirektoratet inviterte i april i år fylkeskommunene om at de har mulighet til å spille inn...

  Les mer
 • Bilde2 Fra Frokostmoete 7 Juni 2019
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 07.06.19

  Godt oppmøte og stort engasjement da fylkeskommunen arrangerte frokostmøte om mer gods på sjø og bane i vår region

  Politikere, vareeiere, transportører og andre interessenter og aktører innen sjø- og...

  Les mer

Utkast til regional plan for Kristiansandsregionen skal ut på høring

Fylkesutvalget besluttet tirsdag at utkast til Regional plan for Kristiansandsregionen skal sendes ut på høring. Høringsfristen er satt til 15. september. Etter høringsperioden vil høringsinnspillene...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.19

Bombrikkebruken øker

Vi blir stadig flinkere til å bruke bombrikke. Det viser foreløpige tall fra 2018. – Trenden er positiv. Jo flere som bruker bombrikke, dess flere får rabatt på passeringer. Samtidig viser disse...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.19

Rushtidsavgiften reduserer biltrafikken i Kristiansand

En fersk samferdselsstatistikk, som onsdag ble behandlet i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø, viser at innføringen av rushtidseffekt i Kristiansand har hatt en effekt på folks reisevaner og...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.19

Agderfylkene får flere millioner til bedre forhold for tømmertransport

I tilknytning til Nasjonal transportplan 2018-2029 ble det lagt til grunn en tilskuddsordning som retter seg mot flaskehalser for tømmertransport på fylkesvegene med en ramme på 50 millioner kroner...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.19

Svært positiv utvikling for Agder kollektivtrafikk AS

Agder kollektivtrafikk AS (AKT) leverer i forhold til budsjett- og ytelsesavtalen med Vest-Agder fylkeskommune og leveranseavtalen med Aust-Agder fylkeskommune. Selskapet har en sunn økonomi, og...

av Torkelsen, Jan H., 22.05.19

Bompengeopplegget for E39 mellom Lyngdal og Ålgård behandles nå politisk

Det er nå i gang en politisk behandling av et forslag til bompengeopplegg for strekningen E39 Lyngdal vest - Ålgård i fylkene Rogaland og Vest-Agder. Prosjektet strekker seg gjennom kommunene...

av Torkelsen, Jan H., 22.05.19

Naturskader på fylkesveiene kostet fylkeskommunen flere millioner

Fylkestinget behandlet mandag årsrapport for 2018 for drift- og vedlikehold av fylkesveier i Vest-Agder. Den gir en samlet oversikt over all aktivitet som Statens vegvesen har stått for på...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.19

Vest-Agder fylkeskommune arrangerer frokostmøte med fokus på lokale tiltak for å øke andelen gods på sjø og bane

Hva kan vi gjøre for å øke andelen gods på sjø og bane i vår region?

av Mathisen, Elisabeth Hording, 30.04.19

Fylkestinget støtter finansieringsløsning for forberedelse av E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen

Fylkestinget besluttet i dag, mot stemmene fra Fremskrittspartiet og Demokratene, at Vest-Agder fylkeskommune skal anmode Stortinget om at rammen for bompengeinnkreving i inneværende bompengeordning...

av Torkelsen, Jan H., 29.04.19

Endringar i regelverket for drosjer

- Vi foreslår no å endre drosjereguleringa, for å få ein drosjemarknad som fungerer betre enn i dag og som legg til rette for meir innovasjon og større valfridom for kundane. Dette er viktige skritt...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.19

Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

Busselskapet Boreal har meddelt Agder kollektivtrafikk AKT om at det nå er blitt en åpning for tidligere leveranse av el-bussene, enn som forutsatt sommeren 2020. Bussene kan være tilgjengelig...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.19

Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

Fylkesutvalget gikk i dag, mot en stemme fra Frp, inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal anmode Stortinget om at rammen for bompengeinnkreving i inneværende bompengeordning for Samferdselspakke for...

av Torkelsen, Jan H., 09.04.19

Det er en omfattende nullvisjonsaktivitet i hele Vest-Agder

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om det store aktivitetsomfanget som i fjor ble gjennomført i Nullvisjonen Agder. Dette er et unikt tiltak i Norge, og en viktig del av...

av Torkelsen, Jan H., 04.04.19

Fylkesvegbruer i Marnardal får nye midlar til utbedring

- Flaskehalsar, til dømes i form av bruer som ikkje toler dei tyngste tømmervogntoga, gjer transport av tømmer langs smale vegar i Noreg tungvint. Derfor fordeler vi no 25 millionar kroner til å...

av Torkelsen, Jan H., 26.03.19

Vil til livs forurensningen som plastbrøytestikker medfører

I forbindelse med behandlingen av en sak om drift og vedlikehold av fylkesveiene i Vest-Agder i fylkesutvalget denne uken tok Venstre-representanten Stein Inge Dahn opp forurensningen som skjer langs...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.19

Ny sikkerhetshall ved Trafoen i Sørlandsparken åpnet av samferdselsministeren

Samferdselsminister Jon Georg Dale åpnet mandag et nytt viktig bidrag til trafikksikkerhetsarbeidet på Sørlandet. I 2018 søkte trafikksikkerhetstiltakene Trafo og 18pluss om nasjonale...

av Torkelsen, Jan H., 12.03.19

Driften av fylkesveiene ble i hovedsak gjennomført som planlagt i 2018

Årsrapport for 2018 for drift- og vedlikehold av fylkesveier i Vest-Agder gir en samlet oversikt over all aktivitet som Statens vegvesen har hatt på fylkesveinettet i løpet av året. Rapporten er nå...

av Torkelsen, Jan H., 11.03.19

Fylkeskommunen og vegvesenet samarbeider godt

-Samarbeidet med Statens vegvesen er godt, og det er viktig å beholde det tette og gode samarbeidet frem mot 2020, når deler av Statens vegvesen skal innlemmes i fylkeskommunen. Det uttaler fungerende...

av Torkelsen, Jan H., 08.03.19

Åpning av ny sikkerhetshall ved Trafoen i Sørlandsparken 11. mars 2019

Mandag 11. mars får samferdselsminister Jon Georg Dale æren av å åpne dette viktige bidraget til trafikksikkerhetsarbeid på Sørlandet. Alle er invitert! Trykk på bildet under for å forstørre...

av Mathisen, Elisabeth Hording, 07.03.19

Ber vegvesenet klargjøre om trafikkavviklingen under arbeidene på Gartnerløkka

Finansieringen av Gartnerløkka-Kolsdalen-prosjektet i Kristiansand faller etter hvert på plass og anleggs-gjennomføringen planlegges. Arbeidene vil få følger for trafikkavviklingen. Dette var i dag på...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.19