• BUSS
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 25.09.17

  Frekvens og reisetid for buss

  10 % økt frekvens gir 4,5 % flere passasjerer 10 % redusert reisetid gir 4–6 % flere passasjerer

  Les mer
 • Taxi
  av Skollevold, Ann Sherin, 14.09.17

  Ledig drosjeløyve i Kristiansand kommune

  Vest-Agder fylkeskommune starter nå søknadsrunden for ledige og eventuelt nyopprettede drosjeløyver...

  Les mer
 • Terje Damman Markerer Inngåelse Av Mandals -kontrakten
  av Torkelsen, Jan H., 05.09.17

  Fylkets største veivedlikeholds- og driftsavtale er nå inngått

  Før helgen ble oppstarten av ny avtale om drift og vedlikehold av Mandals-kontrakten markert....

  Les mer
 • Taxi
  av Skollevold, Ann Sherin, 04.09.17

  Ledig drosjeløyve i Vest-Agder - Vennesla Drosjesentral AS

  1. oktober 2017 er det et drosjeløyve ledig i Vennesla kommune. Dette løyvet har tilslutningsplikt...

  Les mer
 • Terje Damman Klipper Snoren Ved Stredefjellet
  av Torkelsen, Jan H., 04.09.17

  Skredsikringsprosjekt på fylkesvei 455 ved Stredefjellet i Marnardal åpnet

  Fredag kunne endelig fylkesvei 455 gjenåpnes for trafikk etter at det har vært gjennomført et...

  Les mer
 • Årets Trafikksikkerhetskommune Kvinesdal
  av Torkelsen, Jan H., 29.08.17

  -Kvinesdal skiller seg ut med sitt engasjement og helhetlige tilnærming til trafikksikkerhetsarbeidet

  -Denne prisen er dere vel fortjent! Vi har mange kommuner i Vest-Agder som gjør en solid jobb med å...

  Les mer
 • Trafikkmotiv Fra Festningsgaten I Kristiansand
  av Torkelsen, Jan H., 16.08.17

  Ingen omkom i sommertrafikken i juli i Vest-Agder

  Statistisk sentralbyrå har nå sendt ut statistikk over veitrafikkulykker i juli. Den viser at det i...

  Les mer
 • Kvinesdal
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 11.08.17

  Vi gratulerer Kvinesdal kommune med Samferdselsdepartementets trafikksikkerhetspris for 2017

  Årets vinner er kåret!

  Les mer
 • Elever På Bussen
  av Torkelsen, Jan H., 16.06.17

  Færre velger bil, flere velger buss og sykkel

  I følge statistikk fra Nye Kristiansand Bompengeselskap AS økte den totale personbiltrafikken på...

  Les mer

Fortsatt krav om nullvekst i personbiltrafikken

Samferdselsdepartementet ga 16. mai Kristiansandsregionen tilsagn om belønningsmidler på 300 millioner kroner for perioden 2017 til 2019. Departementet har i sitt forslag til avtale blant annet stilt...

av Torkelsen, Jan H., 16.06.17

Sirdal er asfaltvinner

De fleste fylkesvegene i Sirdal fra Tonstad og nordover vil få nytt asfaltdekke i løpet av 2017 og 2018. Det er omtrent halvparten av all asfalt som skal legges i Vest-Agder i denne perioden. Det ble...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.17

Nei til søknad om fravik for stigning og bredde på gang- og sykkelveg til Bergsakerheia i Lyngdal

Lyngdal kommune har søkt om fravik for stigningsforhold på gang- og sykkelveg, samt bredde mellom veg og gang- og sykkelveg som skal etableres i forbindelse med omlegging av fylkesveg 553, for å kunne...

av Torkelsen, Jan H., 01.06.17

Ledige drosjeløyver i Vest-Agder - fast stasjoneringssted

Ny søknadsrunde for ledige drosjeløyver med fast stasjoneringssted i Vest-Agder starter nå. Søkere som ønsker å bli vurdert må sende inn søknadsskjema med alle nødvendige vedlegg innen 28. juni...

av Skollevold, Ann Sherin, 24.05.17

Fortsatt JA til sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, -Prosjektet har stor samfunnsnytte

Sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen – Grenlandsbanen, også kalt "Genistreken", vil bidra til regionforstørring og et vesentlig bedre og mer miljøvennlig transporttilbud.

av Mathisen, Elisabeth Hording, 18.05.17

Ny belønningsavtale med Kristiansandsregionen

- Det er viktig at Kristiansand fortsetter å jobbe for bedre fremkommelighet i byen. Regjeringen tilbyr nå Kristiansand en treårig avtale på til sammen 300 millioner kroner innenfor...

av Torkelsen, Jan H., 16.05.17

Forlenging av bompengeordninga i Kristiansandsregionen

Samferdselsdepartementet har nå lagt fram forslag om å forlengja bompengeordninga i samferdselspakke for Kristiansandsregionen med inntil to år. Forslaget er utarbeidd etter initiativ frå lokale...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.17

Stengt seilingsled under Bankebrua i Mandal

Statens vegvesen skal i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune og Mandal kommune bygge en ny gang- og sykkelbru parallelt med dagens Bankebru på fv. 202 i Mandal. Arbeidet vil medføre stenging av...

av Mathisen, Elisabeth Hording, 02.05.17

Fylkeskommunen forskutterer bymiljøavtalearbeider med 25 millioner kroner

Fylkestinget besluttet onsdag, mot en stemme fra Demokratene, at fylkeskommunen vil forskuttere 25 millioner kroner til Statens vegvesen Region sør. Midlene skal bidra til kontinuitet i planlegging...

av Torkelsen, Jan H., 28.04.17

Ny E-39 til Sandnes må bygges ut som fire-felts motorvei

Fylkestinget behandlet i går en melding om oppstart av kommunedelplanarbeid for ny E39 på strekningen Lyngdal Vest – Sandnes. Statens vegvesen har, på vegne av Kommunal- og...

av Torkelsen, Jan H., 27.04.17

Stortingsrepresentant Grøvan vil til livs et monster av planhierarki innen veibygging

-Planleggingsprosessene tar for lang tid. Tid er penger. Vi har i dag fått et ”monster” av planhierarki som er tidkrevende og gir muligheter for parallelle prosesser og mange muligheter for...

av Torkelsen, Jan H., 20.04.17

Hovedutvalgsleder Saudland lanserer Vest-Agder som mulig døråpner for mer fremtidsrettet regional samferdselspolitikk

-Det hender at jeg får henvendelser fra entreprenører som sier de kan bygge mye rimeligere enn den prisen vi får oppgitt fra Statens vegvesen at et prosjekt sannsynligvis vil koste. Men når det ligger...

av Torkelsen, Jan H., 19.04.17

Første spadetak for nytt bussanlegg på Dalane

Fylkesordfører Terje Dammen satt seg for første gang i en gravemaskin og tok spadetak. Med det markerte han byggestart av det nye bussanlegget på Dalane.

av Karlsen, Endre Helgeland, 19.04.17

Forslag i Nasjonal Transportplan for Vest-Agder

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 19 776 millioner kroner til prosjekter i Vest-Agder. Enkelte sekkeposter som rassikring riksvei, programområdemidler, bysatsing utenom...

av Torkelsen, Jan H., 05.04.17

Fylkesutvalget ønsker å gjenoppta arbeidet med undervannstunnel til Hidra

Fremskrittspartiet og Senterpartiet fikk flertall i fylkesutvalget for sitt forslag. Samtidig ønsker de å søke staten om fravik fra tunnelforskriften slik at tunnelen kan ha en stigning på opptil 8%....

av Karlsen, Endre Helgeland, 04.04.17

Positivt høringssvar til ny E39 mellom Kristiansand og Mandal

Nye Veier As har lagt ut forslag til reguleringsplan for ny E39 på strekningen fra Breimyr i Kristiansand til Døle bru i Mandal til offentlig ettersyn. Planen berører kommunene Kristiansand,...

av Torkelsen, Jan H., 30.03.17

Flertall for ikke å arbeide videre med prosjektet broforbindelse til Hidra

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i dag prosjektet broforbindelse til øya Hidra i Flekkefjord. Et flertall på sju av elleve representanter, fra Høyre, Arbeiderpartiet og...

av Torkelsen, Jan H., 29.03.17

Ny E-39 til Sandnes må bygges ut som fire-felts motorvei

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i dag en melding om oppstart av kommunedelplanarbeid for ny E39 på strekningen Lyngdal Vest – Sandnes. Det er Statens vegvesen som på vegne av...

av Torkelsen, Jan H., 29.03.17

Fylkeskommunane og Oslo kommune kan stille miljøkrav til drosjene

Regjeringa har eit mål om mindre utslepp frå samferdselssektoren og legg difor til rette for miljøvennlege løysingar. No kan fylkeskommunane og Oslo kommune påleggje både dei som har og dei som blir...

av Torkelsen, Jan H., 28.03.17