• Veiarbeid Skilt
  av Torkelsen, Jan H., 03.05.19

  Naturskader på fylkesveiene kostet fylkeskommunen flere millioner

  Fylkestinget behandlet mandag årsrapport for 2018 for drift- og vedlikehold av fylkesveier i...

  Les mer
 • Godstog Iveland I Forbindelse Med Aapning Av Sideveisspor VOSS Vann 8
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 30.04.19

  Vest-Agder fylkeskommune arrangerer frokostmøte med fokus på lokale tiltak for å øke andelen gods på sjø og bane

  Hva kan vi gjøre for å øke andelen gods på sjø og bane i vår region?

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av Torkelsen, Jan H., 29.04.19

  Fylkestinget støtter finansieringsløsning for forberedelse av E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen

  Fylkestinget besluttet i dag, mot stemmene fra Fremskrittspartiet og Demokratene, at Vest-Agder...

  Les mer
 • Taxi Skilt
  av Torkelsen, Jan H., 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  - Vi foreslår no å endre drosjereguleringa, for å få ein drosjemarknad som fungerer betre enn i dag...

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av Torkelsen, Jan H., 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Busselskapet Boreal har meddelt Agder kollektivtrafikk AKT om at det nå er blitt en åpning for...

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av Torkelsen, Jan H., 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Fylkesutvalget gikk i dag, mot en stemme fra Frp, inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal anmode...

  Les mer
 • Null Drepte Null Skadde
  av Torkelsen, Jan H., 04.04.19

  Det er en omfattende nullvisjonsaktivitet i hele Vest-Agder

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om det store aktivitetsomfanget som...

  Les mer
 • Tømmerstabel
  av Torkelsen, Jan H., 26.03.19

  Fylkesvegbruer i Marnardal får nye midlar til utbedring

  - Flaskehalsar, til dømes i form av bruer som ikkje toler dei tyngste tømmervogntoga, gjer transport...

  Les mer
 • Stein Inge Dahn
  av Torkelsen, Jan H., 14.03.19

  Vil til livs forurensningen som plastbrøytestikker medfører

  I forbindelse med behandlingen av en sak om drift og vedlikehold av fylkesveiene i Vest-Agder i...

  Les mer

Ny sikkerhetshall ved Trafoen i Sørlandsparken åpnet av samferdselsministeren

Samferdselsminister Jon Georg Dale åpnet mandag et nytt viktig bidrag til trafikksikkerhetsarbeidet på Sørlandet. I 2018 søkte trafikksikkerhetstiltakene Trafo og 18pluss om nasjonale...

av Torkelsen, Jan H., 12.03.19

Driften av fylkesveiene ble i hovedsak gjennomført som planlagt i 2018

Årsrapport for 2018 for drift- og vedlikehold av fylkesveier i Vest-Agder gir en samlet oversikt over all aktivitet som Statens vegvesen har hatt på fylkesveinettet i løpet av året. Rapporten er nå...

av Torkelsen, Jan H., 11.03.19

Fylkeskommunen og vegvesenet samarbeider godt

-Samarbeidet med Statens vegvesen er godt, og det er viktig å beholde det tette og gode samarbeidet frem mot 2020, når deler av Statens vegvesen skal innlemmes i fylkeskommunen. Det uttaler fungerende...

av Torkelsen, Jan H., 08.03.19

Åpning av ny sikkerhetshall ved Trafoen i Sørlandsparken 11. mars 2019

Mandag 11. mars får samferdselsminister Jon Georg Dale æren av å åpne dette viktige bidraget til trafikksikkerhetsarbeid på Sørlandet. Alle er invitert! Trykk på bildet under for å forstørre...

av Mathisen, Elisabeth Hording, 07.03.19

Ber vegvesenet klargjøre om trafikkavviklingen under arbeidene på Gartnerløkka

Finansieringen av Gartnerløkka-Kolsdalen-prosjektet i Kristiansand faller etter hvert på plass og anleggs-gjennomføringen planlegges. Arbeidene vil få følger for trafikkavviklingen. Dette var i dag på...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.19

Fylkeskommunen bidrar til møteplasser langs veien til Sandripheia fritidspark

Sandripheia fritidspark har søkt Vest-Agder fylkeskommune om å få dekket utbedringer på fylkesvei 74. Det er søkt om totalt 920 000 kroner. Sandripheia fritidspark bygger nytt langrenns- og...

av Torkelsen, Jan H., 06.03.19

Setesdalsbanen får økonomisk støtte til istandsetting av rasoverbygg

Stiftelsen UNI besluttet nylig i sitt styremøte å innvilge 700.000 kroner til istandsetting av rasoverbygg på Setesdalsbanen. Den søndre delen av Setesdalsbanen er svært værutsatt med mye snø. De...

av Torkelsen, Jan H., 06.03.19

Arbeidet med høyhastighetsbane mellom Oslo og Stavanger må settes i gang raskt!

I forbindelse med Granavolden-plattformen (17.01.2019) understreker Jernbaneforum Sør viktigheten av en høyhastighetsbane mellom Oslo og Stavanger! Det haster å starte planleggingen og utbyggingen av...

av Mathisen, Elisabeth Hording, 27.02.19

Refleksjon i fokus under årets Trafikksikkerhetskonferanse

Vi er alle rollemodeller i trafikken. Hva gjør en person til en god rollemodell i forbindelse med trafikksikkerhetsarbeid? Hvem kan være gode rollemodeller for å skape en ønsket adferd i...

av Mathisen, Elisabeth Hording, 26.02.19

Belønningsmidler til kollektivtrafikk har stor effekt

Gjennom mange år er det brukt belønningsmidler, det vil si statlige midler til å redusere personiltrafikk, for å styrke rutetilbudet i regionen. Statistikk fra Agder Kollektivtrafikk viser at dette...

av Torkelsen, Jan H., 25.02.19

Belønningsrapporten for 2018 viser nedgang i personbiltrafikken i Kristiansand

Torsdag 21. februar godkjente Areal- og transportutvalget i Kristiansandsregionen belønningsmiddelrapporten for 2018. Denne rapporten beskriver hvordan regionen har innfridd nullvekstmålet for...

av Mathisen, Elisabeth Hording, 22.02.19

Jernbaneforum Sør møtte statssekretær Anders B. Werp

Mandag 4. februar møtte Jernbaneforum Sør statssekretær Anders B. Werp for å adressere to særlig aktuelle saker for Sørlandsbanen. På agendaen sto behovet for behandling av KVU Grenlandsbanen og...

av Mathisen, Elisabeth Hording, 08.02.19

Forslag til kollektivterminal på Tangvall tilfredsstiller ikke forventningene

Som et tiltak i gjeldende belønningsavtale for kristiansandsregionen skal det etableres en kollektivterminal i Søgne. Etterhvert skal det anlegges kollektivterminaler/knutepunkter i alle...

av Torkelsen, Jan H., 28.01.19

Kvinesdal får støtte til etablering av veilys

I forbindelse med bygging av ny fylkesvei 804 ved Feda er det i samråd med Kvinesdal kommune etablert omkjøringsveg via Høylandsfoss. Kvinesdal kommunestyre vedtok i april 2017 å etablere lys på...

av Torkelsen, Jan H., 28.01.19

Stor prisvekst på asfaltarbeider kan få konsekvenser

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø godkjente i sist møte fylkeskommunens reasfalteringsplan for 2019. I planen er det lagt opp til at 103,9 kilometer fylkesvei og cirka 6 kilometer...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.19

Flekkerøytunnelen skal tilrettelegges for fortsatt gang- og sykkeltrafikk

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i dag enstemmig at Flekkerøytunnelen i Kristiansand skal oppgraderes for en estimert kostnad på 41 millioner kroner. Tunnelen må innen 1. januar...

av Torkelsen, Jan H., 24.01.19

Årets viktigste jernbanekonferanse 4. mars

Jernbaneforum er navnet på Norges viktigste jernbanekonferanse, som har vært arrangert årlig siden 2003. Bak Jernbaneforum står samtlige regionale jernbanefora i Norge, som er organisert av...

av Torkelsen, Jan H., 22.01.19

Fire prosjekter i Vest-Agder får statsmidler til gang- og sykkelveitiltak

Regjeringa fordeler i 2019 i alt 78,5 millionar kroner for å støtte opp om tiltak og prosjekt til meir sykling og gåing på fylkeskommunale og kommunale vegar. Statens vegvesen har motteke til saman...

av Torkelsen, Jan H., 08.01.19

Nyttårsaksjonen 2019

Torsdag 3. januar ble Nyttårsaksjonen 2019 markert for å minnes de som har omkommet eller blitt skadet i trafikken det siste året.

av Mathisen, Elisabeth Hording, 04.01.19

Stortingets samferdselspolitikere advart om det enorme etterslepet på vedlikehold på fylkesveiene

Da nestleder i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø Harald Fauskanger Andersen i dag orienterte representantene i stortingets transport- og kommunikasjonskomite om...

av Torkelsen, Jan H., 03.01.19