• Kollektivterminal Ved UiA
  av Torkelsen, Jan H., 17.07.18

  Ny kollektivterminal ved UiA ferdig til høsten

  Dagens kollektivknutepunkt for busser ved Universitetet i Agder i Kristiansand skal utvides med...

  Les mer
 • Sykkelekspressvei
  av Torkelsen, Jan H., 05.07.18

  Rapport viser redusert personbiltrafikk, mens flere sykler og busser

  Areal- og transportplanutvalget for kristiansandsregionen behandlet før ferien en årsrapport for...

  Les mer
 • Logo Flybuss
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 29.06.18

  Nytt flybusstilbud i Kristiansand

  2. juli 2018 starter Boreal Travel opp et helt nytt flybusstilbud i Kristiansand.

  Les mer
 • Ruteholdeplass
  av Torkelsen, Jan H., 27.06.18

  Betydelig økning i antall busspassasjerer

  Det var nærmere 13,2 millioner passasjerreiser med buss i Vest-Agder i fjor. Det, skriver Agder...

  Les mer
 • Nordic Link
  av Torkelsen, Jan H., 25.06.18

  Agder – det naturlige valget for sikker og miljøvennlig godstransport

  Fylkestinget har nå vedtatt at Vest-Agder fylkeskommune støtter en ny strategie som skal fremme...

  Les mer
 • Taxilampe.jpg
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 21.06.18

  Ledige drosjeløyver i Audnedal kommune og Åseral kommune

  Vest-Agder fylkeskommune starter søknadsrunden for to drosjeløyver i Audnedal kommune og ett...

  Les mer
 • Statens Vegvesen
  av Torkelsen, Jan H., 20.06.18

  Fylkestinget vil ha fylkesveiadministrasjonen overført til fylkeskommunene

  Fylkestinget behandlet i går en høringsuttalelse fra Vest-Agder fylkeskommune om overføring av deler...

  Les mer
 • Bussanleggsaapning
  av Torkelsen, Jan H., 19.06.18

  Fylkesordfører Terje Damman: I dag åpner vi Norges flotteste og mest moderne bussanlegg

  -I dag åpner vi Norges flotteste og mest moderne bussanlegg. Her har vi et bygg på 5420 kvadratmeter...

  Les mer
 • Bilde1 Den Groenne Kampen
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 13.06.18

  Inviterer ungdomsskoler i Kristiansandsregionen til «Den grønne kampen»

  Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen (ATP-samarbeidet) inviterer...

  Les mer

Agder kollektivtrafikk AS oppnår god kundetilfredshet

Agder kollektivtrafikk AS (AKT) fortsetter arbeidet med å forenkle og forbedre passasjerenes reisehverdag. Det blir dokumentert ved at kundene gir AKT gode tilbakemeldinger i...

av Torkelsen, Jan H., 06.06.18

Fylkeskommunen beklager manglende etablering av kryssingsspor på Sørlandsbanen

Da fylkesutvalget i dag behandlet Jernbanesektorens handlingsprogram for perioden 2018 til 2029 ble det uttrykt at det så tidlig som mulig i planperioden må bli anlagt et tilstrekkelig antall...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.18

Den snørike vinteren ga fylkeskommunen ekstrautgifter

Vest-Agder fylkeskommune er fylkets største veieier. 2195 kilometer vei, inkludert gang og sykkelveier, utgjør fylkesveiene. Det er 51,4 prosent av alle offentlige veier i Vest-Agder. I en økonomisk...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.18

Flere tar buss og tilbudet bedres stadig

I 2017 var det 13 163 000 passasjerreiser med buss i Vest-Agder fremgår det av årsrapporten for 2017 for Agder kollektivtrafikk AS.. Det utgjorde en økning i antall reiser på 289 000 reiser fra 2016...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.18

Fylkeskommunens samferdselspolitikere vil ha fylkesveiadministrasjonen overført til fylkeskommunene

Stortinget har bedt regjeringen sørge for at regional vegadministrasjon, som har ansvar for planlegging og drift av fylkesvegene, overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå fra 1....

av Torkelsen, Jan H., 30.05.18

Vegdirektøren på besøk i Trafoen

I forbindelse med deltakelsen på Bymiljøkonferansen 2018 besøkte vegdirektør Terje Moe Gustavsen og fylkesordfører Terje Damman Trafoen i Kristiansand.

av Mathisen, Elisabeth Hording, 27.04.18

Dette driver prisene opp i kollektivtransporten

På oppdrag fra KS har Transportøkonomisk Institutt sett på hva som påvirker fylkeskommunenes utgifter til kollektivtransport. De har skilt mellom kostnadsdrivere som fylkeskommunene har kontroll over,...

av Torkelsen, Jan H., 05.04.18

Mål om å etablere nullvisjonsprosjekter i hele den nye Agder fylkeskommune

Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i dag behandlet årsrapportene for de tre nullvisjonsprosjektene i Vest-Agder ble det klargjort at det er et mål om å utvide virksomheten. Når den nye...

av Torkelsen, Jan H., 04.04.18

Belønningsordningen: 90 millioner kroner til kollektivsatsing i Kristiansandsregionen

- Gratulerer Kristiansand! Dere er på god vei til å lykkes med å oppfylle viktige mål i belønningsavtalen. Biltrafikken er tilnærmet uendret mens bruken av kollektivtrafikk øker. Det gir bedre...

av Torkelsen, Jan H., 03.04.18

Ny nasjonal trafikksikkerhetsplan med ambisiøse mål presentert i dag

En ny trafikksikkerhetsplan med 136 målrettede tiltak ble presentert i dag. Planen skal bidra til at 200 færre skal bli drept eller hardt skadd i trafikken de neste fire årene. I 2017 ble om lag 750...

av Torkelsen, Jan H., 06.03.18

Gjenopptakelse av Hidra landfastsaken avhengig av stortingsavgjørelser

Et flertall i fylkestinget, bestående av representantene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Miljøpartiet de Grønne, besluttet i dag at arbeidet med en fastlandsforbindelse til øya Hidra i Flekkefjord skal...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.18

Velkommen til bymiljøkonferanse med mobilitet som hovedtema

ATP-samarbeidet har gleden av å invitere deg til Bymiljøkonferansen 2018 på Kilden i Kristiansand 26. april. Årets konferanse har mobilitet som hovedtema. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen holder...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.18

Nullvekst i personbiltrafikken i 2017

Trafikken gjennom bomstasjonene i Kristiansand var den samme i 2017 som i 2016. Dermed har Kristiansandsregionen oppfylt kravet fra Samferdselsdepartementet om nullvekst i...

av Mathisen, Elisabeth Hording, 06.02.18

Også fylkesutvalget anbefaler at avgjørelse om Hidra fastlandsforbindelse stilles i bero

Arbeiderpartiet oppnådde i dag at flertall også i fylkesutvalget til partiets forslag om å stille arbeidet med Hidra-fastlands-prosjektet i bero. Et flertall i hovedutvalg for samferdsel, areal og...

av Torkelsen, Jan H., 30.01.18

Ny bro i Feda sentrum åpnes høsten 2020

Den forrige broen på fylkesvei 804 på Feda ble ødelagt av flommen Synne i 2015. Etter flommen ble det satt opp en midlertidig bro i påvente av at nødvendige avklaringer og planer for bygging av ny bro...

av Torkelsen, Jan H., 30.01.18

Arbeidet på etterlengtet gang- og sykkelvei i Songdalen starter denne våren

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i sist møte fremdriftsopplegget for et gang- og sykkelveiprosjekt langs fylkesvei 461 mellom Vatneli – Kilen i Songdalen kommune. Samtidig ble leder...

av Torkelsen, Jan H., 29.01.18

Fylkeskommunen øker trafikksikkerheten i Flekkerøytunnelen

Vest-Agder fylkeskommune vil bruke inntil 1,5 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak i Flekkerøytunnelen i Kristiansand. Det ble besluttet da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i går...

av Torkelsen, Jan H., 24.01.18

Anbefaler at avgjørelse om Hidra fastlandsforbindelse stilles i bero

Arbeiderpartiet oppnådde i dag flertall i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø for et forslag om å stille arbeidet med Hidra-fastlands-prosjektet i bero. I forslaget blir det uttrykt at saken...

av Torkelsen, Jan H., 24.01.18

Vil ha avklart spørsmål om trafikksikkerhet og trafikale forhold ved ny tømmerkai i Mandal

Fylkestingsrepresentant Stein Inge Dahn fra Venstre har sendt inn et spørsmål til fylkesordfører Terje Damman. Spørsmålet omhandler trafikale forhold og trafikksikkerhet på veier til og fra den nye...

av Torkelsen, Jan H., 24.01.18