• Nikkelverket Mobilitet
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen, både i privat og offentlig sektor, kan nå søke om å bli med...

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av Torkelsen, Jan H., 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Areal- og transportplanutvalget i Kristiansandsregionen ble i dag presentert for mulige konsekvenser...

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av Torkelsen, Jan H., 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Da Areal- transportplanutvalget for Kristiansandsregionen (ATP) avholdt møte i dag ble det orientert...

  Les mer
 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av Torkelsen, Jan H., 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Refleksdagen markeres over hele landet torsdag 17. oktober. Målet er å få folk til å bruke refleks...

  Les mer
 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Fedåna bru i Kvinesdal har fått stor oppmerksomhet etter at den ble ødelagt av flommen Synne i 2015....

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av Torkelsen, Jan H., 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Et ekspertutvalg, oppnevnt av Samferdselsdepartementet, har vurdert betydningen av rask teknologisk...

  Les mer
 • Åpning Av Gs -vei
  av Torkelsen, Jan H., 08.10.19

  Flott åpning av ny gang- og sykkelvei i Songdalen

  Gang- og sykkelvei langs fylkesvei 461 mellom Vatneli og Kilen i Songdalen kommune har vært et...

  Les mer
 • Bygg - Og Anleggsteknikk
  av Torkelsen, Jan H., 01.10.19

  Bygg- og anleggslinja på Byremo videregående skole med på fylkesveiprosjekt

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal...

  Les mer
 • Veiskilt
  av Torkelsen, Jan H., 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Det er i dag unike veinummer innenfor hvert enkelt fylke, noe som betyr at samme fylkesveinummer kan...

  Les mer

En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

Fylkeskommunen deltok på en flott markering da Audnedal stasjon ble gjenåpnet i slutten av juni i år.

av Mathisen, Elisabeth Hording, 06.08.19

90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

"I 2018 var personbiltrafikken gjennom bomstasjonene i Kristiansandsregionen 0,5 prosent lavere enn i 2016, og kollektivtrafikken har økt med 2,4 prosent det siste året. Rapporten fra byområdet viser...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.19

Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

Fylkestinget støttet i går et forslag om et bompengeopplegg for strekningen på E39 mellom Lyngdal vest og Ålgård i fylkene Rogaland og Vest-Agder. Prosjektet strekker seg gjennom kommunene Kvinesdal,...

av Torkelsen, Jan H., 20.06.19

Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

ATP-utvalget, som styrer Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen, behandlet fredag sin årsberetning for 2018. Den viser at det gjennom samarbeidet og måten belønningsmidler fra...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.19

Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

Areal- og transportplanutvalg i Kristiansandsregionen besluttet i dag at det skal søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner. I søknaden om...

av Torkelsen, Jan H., 14.06.19

Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

Mandal kommune har lagt ut forslag til detaljregulering for ny E39 på strekningen Mandal øst fra Døle bru til Greipsland til offentlig ettersyn. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.19

Agder kollektivtrafikk AS legger opp til å ta i bruk flere el-busser

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i dag tiltak som Agder kollektivtrafikk AS legger opp til å gjennomføre fremover for blant annet å redusere selskapets egenkapital. I saken blir...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.19

Drosjer - halvparten er tomkjøring

Drosjene kjørte 53,6 prosent av alle kilometer med passasjer i 2018. Det var en oppgang på 1,1 prosent fra fjoråret og 0,9 prosent sammenlignet med 2014. Det var betydelige regionale viser nye tall...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.19

Flere innspill fra fylkeskommunene på Agder til fremtidig togtilbud

Jernbanedirektoratet inviterte i april i år fylkeskommunene om at de har mulighet til å spille inn forslag til endringer i togtilbudet. Vest-Agder og Aust-Agder vil i år sende inn et felles innspill....

av Torkelsen, Jan H., 11.06.19

Godt oppmøte og stort engasjement da fylkeskommunen arrangerte frokostmøte om mer gods på sjø og bane i vår region

Politikere, vareeiere, transportører og andre interessenter og aktører innen sjø- og jernbanetransport var blant de oppmøtte da Vest-Agder fylkeskommune arrangere frokostmøte 7. juni 2019.

av Mathisen, Elisabeth Hording, 07.06.19

Utkast til regional plan for Kristiansandsregionen skal ut på høring

Fylkesutvalget besluttet tirsdag at utkast til Regional plan for Kristiansandsregionen skal sendes ut på høring. Høringsfristen er satt til 15. september. Etter høringsperioden vil høringsinnspillene...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.19

Bombrikkebruken øker

Vi blir stadig flinkere til å bruke bombrikke. Det viser foreløpige tall fra 2018. – Trenden er positiv. Jo flere som bruker bombrikke, dess flere får rabatt på passeringer. Samtidig viser disse...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.19

Rushtidsavgiften reduserer biltrafikken i Kristiansand

En fersk samferdselsstatistikk, som onsdag ble behandlet i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø, viser at innføringen av rushtidseffekt i Kristiansand har hatt en effekt på folks reisevaner og...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.19

Agderfylkene får flere millioner til bedre forhold for tømmertransport

I tilknytning til Nasjonal transportplan 2018-2029 ble det lagt til grunn en tilskuddsordning som retter seg mot flaskehalser for tømmertransport på fylkesvegene med en ramme på 50 millioner kroner...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.19

Svært positiv utvikling for Agder kollektivtrafikk AS

Agder kollektivtrafikk AS (AKT) leverer i forhold til budsjett- og ytelsesavtalen med Vest-Agder fylkeskommune og leveranseavtalen med Aust-Agder fylkeskommune. Selskapet har en sunn økonomi, og...

av Torkelsen, Jan H., 22.05.19

Bompengeopplegget for E39 mellom Lyngdal og Ålgård behandles nå politisk

Det er nå i gang en politisk behandling av et forslag til bompengeopplegg for strekningen E39 Lyngdal vest - Ålgård i fylkene Rogaland og Vest-Agder. Prosjektet strekker seg gjennom kommunene...

av Torkelsen, Jan H., 22.05.19