• Kenneth Andresen Ved Bussanlegget Paa Dalane
  av Torkelsen, Jan H., 15.11.17

  Kransen på plass på bussanlegget på Dalane i Kristiansand

  I formiddag ble det avholdt kranselag for arbeidsstokken som er i gang med å bygge fylkeskommunens...

  Les mer
 • Buss SVV
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 15.11.17

  Nytt kjøremønster ved Kvartal 42 i Kristiansand

  Elvegata mellom Tollbodgata og Dronningensgate, og Tollbodgata fra Elvegata til Kronprinsensgate...

  Les mer
 • Bybrua I Flekkefjord
  av Torkelsen, Jan H., 09.11.17

  Omfattende arbeid med vedlikehold og utskifting av bruer i Vest-Agder

  Vest-Agder fylkeskommune bruker i gjennomsnitt over 10 millioner kroner årlig på vedlikehold av...

  Les mer
 • Bompengestasjon På Fv 43
  av Torkelsen, Jan H., 27.10.17

  Takst- og rabattordningen i bommene i Listerregionen endres ikke

  Fylkestinget besluttet onsdag, på grunn av den korte gjenværende bominnkrevingstiden i Listerpakken,...

  Les mer
 • Bombrikke
  av Torkelsen, Jan H., 26.10.17

  Med på garanti til oppkjøp av bompengeselskap

  Vest-Agder fylkeskommune skal etablere et regionalt bompengeselskap sammen med fylkeskommunene:...

  Les mer
 • Handlingsprogram For Fylkesvei 2018 2021 Bilde
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 25.10.17

  Handlingsprogram for fylkesveg 2018-2021

  Fylkestinget har vedtatt Handlingsprogram for fylkesvei 2018-2021. Fylkesvegnettet består av en...

  Les mer
 • Bomskilt I Lister
  av Torkelsen, Jan H., 10.10.17

  Anbefaler fylkeskommunal garanti til oppkjøp av bompengeselskap

  I juni i fjor vedtok fylkestinget å etablere et regionalt bompengeselskap sammen med...

  Les mer
 • BUSS
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 25.09.17

  Frekvens og reisetid for buss

  10 % økt frekvens gir 4,5 % flere passasjerer 10 % redusert reisetid gir 4–6 % flere...

  Les mer
 • Terje Damman Markerer Inngåelse Av Mandals -kontrakten
  av Torkelsen, Jan H., 05.09.17

  Fylkets største veivedlikeholds- og driftsavtale er nå inngått

  Før helgen ble oppstarten av ny avtale om drift og vedlikehold av Mandals-kontrakten markert....

  Les mer

Skredsikringsprosjekt på fylkesvei 455 ved Stredefjellet i Marnardal åpnet

Fredag kunne endelig fylkesvei 455 gjenåpnes for trafikk etter at det har vært gjennomført et omfattende skredsikringsarbeid langs Mannflåvannet. Veien er flyttet ut og det er etablert fanggrøft...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.17

-Kvinesdal skiller seg ut med sitt engasjement og helhetlige tilnærming til trafikksikkerhetsarbeidet

-Denne prisen er dere vel fortjent! Vi har mange kommuner i Vest-Agder som gjør en solid jobb med å styrke trafikksikkerheten, og som fortjener skryt for sin innsats. Men til tross for sterk...

av Torkelsen, Jan H., 29.08.17

Ingen omkom i sommertrafikken i juli i Vest-Agder

Statistisk sentralbyrå har nå sendt ut statistikk over veitrafikkulykker i juli. Den viser at det i årets store sommermåned har vært betydelig færre ulykker med trafikkdrepte. Mens det i fjor omkom...

av Torkelsen, Jan H., 16.08.17

Vi gratulerer Kvinesdal kommune med Samferdselsdepartementets trafikksikkerhetspris for 2017

Årets vinner er kåret!

av Mathisen, Elisabeth Hording, 11.08.17

Færre velger bil, flere velger buss og sykkel

I følge statistikk fra Nye Kristiansand Bompengeselskap AS økte den totale personbiltrafikken på innfartsårene til Kristiansand med 0,2 prosent fra 2015 til 2016. Fra 2012 til 2016 er...

av Torkelsen, Jan H., 16.06.17

Fortsatt krav om nullvekst i personbiltrafikken

Samferdselsdepartementet ga 16. mai Kristiansandsregionen tilsagn om belønningsmidler på 300 millioner kroner for perioden 2017 til 2019. Departementet har i sitt forslag til avtale blant annet stilt...

av Torkelsen, Jan H., 16.06.17

Sirdal er asfaltvinner

De fleste fylkesvegene i Sirdal fra Tonstad og nordover vil få nytt asfaltdekke i løpet av 2017 og 2018. Det er omtrent halvparten av all asfalt som skal legges i Vest-Agder i denne perioden. Det ble...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.17

Nei til søknad om fravik for stigning og bredde på gang- og sykkelveg til Bergsakerheia i Lyngdal

Lyngdal kommune har søkt om fravik for stigningsforhold på gang- og sykkelveg, samt bredde mellom veg og gang- og sykkelveg som skal etableres i forbindelse med omlegging av fylkesveg 553, for å kunne...

av Torkelsen, Jan H., 01.06.17

Ledige drosjeløyver i Vest-Agder - fast stasjoneringssted

Ny søknadsrunde for ledige drosjeløyver med fast stasjoneringssted i Vest-Agder starter nå. Søkere som ønsker å bli vurdert må sende inn søknadsskjema med alle nødvendige vedlegg innen 28. juni...

av Skollevold, Ann Sherin, 24.05.17