• Busskilt
  av Torkelsen, Jan H., 28.01.19

  Forslag til kollektivterminal på Tangvall tilfredsstiller ikke forventningene

  Som et tiltak i gjeldende belønningsavtale for kristiansandsregionen skal det etableres en...

  Les mer
 • Flerkkefjord Gatemiljø
  av Torkelsen, Jan H., 14.11.18

  Fylkeskommunen bidrar økonomisk og faglig til by- og stedsutvikling

  I forslaget til årsbudsjett for neste år har fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen lagt inn 1,15...

  Les mer
 • Listalandskapet
  av Torkelsen, Jan H., 23.10.18

  Lista blir Norges kandidat til Europarådets landskapspris

  Farsund kommunes mangeårige arbeid med å synliggjøre, verne og utvikle Lista-landskapets natur-,...

  Les mer
 • Heiplansamling 2018 Øystein Kristensen Presenterer Data Fra Villreinprosjektet
  av Lassen, Bård Andreas, 13.09.18

  Vellykket Heiplansamling i Åseral

  Rundt 60 personer deltok på årets Heiplansamling på Eikerapen Gjestegard i Åseral. Målgruppa for...

  Les mer