• Lindesnes Kommune Arealdel
  av Torkelsen, Jan H., 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Lindesnes kommune har sendt ut kommuneplanens arealdel for 2019-2030 til offentlig ettersyn. Da...

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av Torkelsen, Jan H., 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  I forbindelse med regionreformen skal alle fylkesmannens oppgaver på friluftslivsfeltet overføres...

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av Torkelsen, Jan H., 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Søndag 16. juni er det mulig å være med på unike opplevelser på strekningen fra Lista fyr til Varnes...

  Les mer
 • Vita Velo
  av Torkelsen, Jan H., 03.06.19

  Søndag 16. juni blir det stor markering på Lista fyr

  Søndag 16. juni foretas offisiell åpning av Vita Velo-trasèen på Lista i sykkelbyen Farsund. Den...

  Les mer
 • Turvei på Helgøya, Søgne
Foto: Pål Alfred Larsen
  av Torkelsen, Jan H., 27.05.19

  Vil følge opp nasjonal satsing om tur- og friluftsruter

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i sist møte at Vest-Agder fylkeskommune er...

  Les mer
 • Nodeland
  av Torkelsen, Jan H., 08.04.19

  Ros til plan for å utvikle Nodeland i Songdalen

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø betegnet i dag et forslag til områdeplan for Nodeland i...

  Les mer
 • Kristiansands Kommunevåpen
  av Torkelsen, Jan H., 05.04.19

  Kristiansand får midler til by- og tettstedsutvikling

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har nå besluttet at Vest-Agder fylkeskommune tildeler...

  Les mer
 • Kvinesdaøls Kommunevåpen
  av Torkelsen, Jan H., 05.04.19

  Mulighetsstudie for å sikre Liknes i Kvinesdal mot flom og oppgradere torvområde

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø bevilget onsdag 200 000 kroner til en mulighetsstudie for...

  Les mer
 • Romsviga I Kveldsstemning
  av Torkelsen, Jan H., 11.03.19

  Anbefaler at ti friluftsområder i Vest-Agder innvilges statlig sikring

  Kommuner og friluftsråd kan søke Miljødirektoratet om statlig tilskudd for å skaffe seg råderett...

  Les mer