• Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Fylkesutvalget vedtok tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på 250 000 kroner til...

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av Torkelsen, Jan H., 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet onsdag en høringssak om mulige endringer i...

  Les mer
 • Skibmannsheia
  av Torkelsen, Jan H., 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Fylkesutvalget vedtok i går at Vest-Agder fylkeskommune bevilger 500 000 kroner innenfor årets...

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av Torkelsen, Jan H., 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Fellesnemda for nye Lindesnes har vedtatt å sende forslag til kommuneplanens samfunnsdel med...

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av Torkelsen, Jan H., 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Lindesnes kommune har sendt ut kommuneplanens arealdel for 2019-2030 til offentlig ettersyn. Da...

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av Torkelsen, Jan H., 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  I forbindelse med regionreformen skal alle fylkesmannens oppgaver på friluftslivsfeltet overføres...

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av Torkelsen, Jan H., 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Søndag 16. juni er det mulig å være med på unike opplevelser på strekningen fra Lista fyr til Varnes...

  Les mer
 • Vita Velo
  av Torkelsen, Jan H., 03.06.19

  Søndag 16. juni blir det stor markering på Lista fyr

  Søndag 16. juni foretas offisiell åpning av Vita Velo-trasèen på Lista i sykkelbyen Farsund. Den...

  Les mer
 • Turvei på Helgøya, Søgne
Foto: Pål Alfred Larsen
  av Torkelsen, Jan H., 27.05.19

  Vil følge opp nasjonal satsing om tur- og friluftsruter

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i sist møte at Vest-Agder fylkeskommune er...

  Les mer