Flere læreplasser i offentlig regi er et viktig tiltak for å bedre gjennomføringen innen yrkesfaglige programfag. I en samarbeids- og utviklingsavtale mellom Åseral kommune og Vest-Agder fylkeskommune, som nå behandles politisk, går det frem at kommunen ønsker å tilby læreplasser innenfor mange ulike fagområder.

Det opplyses i avtalen at satsing på lærlinger innen helsesektoren vil medvirke til å møte fremtidige rekrutteringsutfordringer. Nasjonalt er dette et satsingsområde som det er ønskelig å lage lokale tiltak på.

Vest-Agder fylkeskommune forutsetter at Åseral kommune oppnår målet om tre læreplasser per 1000 innbyggere innen avtaleperiodens utløp, fortrinnsvis til ungdom under 21 år. Det er også viktig at Åseral inngår kontrakter med lærekandidater1.

Det blir videre opplyst at kommunen anvender klausuler i anbud for å sikre flere læreplasser i kontrakter med leverandører.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. januar 2019 | Skriv ut siden