I forslag til ny samarbeidsavtale mellom fylkeskommune og Åseral kommune for perioden fra 2019 til 2022 er det lagt inn bet punkt hvor Åseral ønsker å utvikle nærfriluftslivet i Kyrkjebygd. Det dreier seg blant annet om ei kulturløype, et skilek-anlegg og en aktivitetsstasjon. Til begge prosjektene er det fra kommunen side ønskelig om fylkeskommunen kunne bidra – både med kunnskap og økonomiske midler.

Prosjektet kulturløype dreier seg om ei framtidig løype fra kultursenteret Minne. Den er tenkt å krysse elva ovenfor Stabakka Nord. Løypa har et kulturaspekt med blant annet rester av den første kraftstasjonen i Åseral. Denne ble bygd i 1914 og utnyttet fallet i Rjukanfossen. Fylkeskommunen er positiv til å delta i arbeidet med å etablere løypa.

Det andre prosjektet er lokalisert til Austrudshåmåren som ligger i nærheten av barnehage, skole, park og sykeheim. Her er det ønske om å etablere skilek-anlegg og aktivitetsstasjon.  Og videred gjennomføre en tilrettelegging på toppen av Austrudshåmaren for undervisning (naturfag og kroppsøving) og som nærturområde, samt oppgradering av akebakke ved parken.  Lyspunkt og mulig tilrettelegging av enkel hoppbakke som del av skilek-anlegget er også aktuelt.

Fylkestinget sluttbehandler avtaleforslaget 12. februar.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. januar 2019 | Skriv ut siden