Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i dag tiltak som Agder kollektivtrafikk AS legger opp til å gjennomføre fremover for blant annet å redusere selskapets egenkapital. I saken blir det fastslått at AKTs viktigste miljøbidrag er å få flere til å reise kollektivt, dernest er det et mål at rutetilbudet produseres med lavest mulig utslipp. AKT har ambisjon om å foreta en gradvis elektrifisering av bussene i byene og en overgang til fornybar diesel i distriktene. Ved produksjonsøkninger som krever flere busser skal det vurderes om de nye bussene skal være el-busser.

I Kristiansandsområdet er det nå fem el-busser fordelt på to linjer. Elbussene lades med både nattlading og hurtiglading på bussanlegget på Dalane og med hurtiglading på sykehuset. En utvidelse av antall el-busser vil medføre behov for etablering av infrastruktur og lademuligheter andre steder i ruteområdet.

En økt produksjon vil trolig utløse et behov på inntil to busser. Det vurderes derfor at et rimelig antall elbusser som bestilles i 2019 og iverksettes våren/etter sommeren 2020 er to nye elbusser. Så må det foretas nye vurderinger om antall el-busser i årene fremover.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. juni 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer