Agderdelegasjon På Norsjøkommisjonsmøte

På bildet fra venstre: Mathias Bernander, Sally Vennesland, Jon Halvard Eide, Beate Marie Johnsen, Tore Askildsen, Lars Holmer-Hoven, Torunn Ostad, Inger Lise Hillestad Aasen, Gro Bråten, Nils Harald Rennestraum

Fra 28-30. juni avholdes den årlige Nordsjøkonferanse i Göttingen, Tyskland. Over 350 deltakere fra regioner tilknyttet Nordsjøkommisjonen er samlet for å diskutere blå vekst, miljøvennlig teknologi, transport og samhandling på tvers av landegrensene. Målet er å styrke samarbeidet og utvikle prosjekter som gir vekst, smartere regioner og bærekraftig utvikling.

I løpet av konferansen har det også blitt holdt årsmøte for Nordsjøkommisjonen hvor Agder utarbeidet en resolusjon om å utvikle et felles europeisk regelverk knyttet til bruk av landstrøm til cruise. Hensikten bak resolusjonen er å starte en prosess som gir cruiserederiene tilstrekkelig insentiver og krav til å investere i skip som er mottakelige til å ta imot landstrøm etterhvert som havnene i Europa investeringer i landstrømanlegg. Resolusjonen ble enstemmig vedtatt og vil være grunnlaget for videre arbeid opp mot EU-systemet. For Agder er dette å anse som et viktig gjennomslag, og det kan direkte knyttes opp mot målene vi har satt oss i Regionaplan Agder 2020.

Vi vil i fremtiden fortsette å være en aktiv deltaker i Nordsjøsamarbeidet, og utnytte den muligheten det gir til å påvirke europeisk politikk og sikre prosjektutvikling som tilfaller aktørene på Agder. Samtidig ser vi behovet og potensialet for å gjøre samarbeidet mer effektiv, og delegasjonen fra Agder brukte mye tid på å fremme tiltak som skal styrke organisasjonen i årene fremover.

Vi kan gjøre mye alene, men vi får gjort enda mer sammen våre europeiske naboer.

 

Artikkelen er forfattet av deltakergruppen

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. juni 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fishing For Litter
  av jto, 26.06.18

  God ide å søke om å få "fishing for litter" etablert også i Vest-Agder

  Les mer
 • Benedicte -Limmesand -Hellestø
  av jto, 25.06.18

  Fylkesordføreren er åpen for en mer inkluderende ansettelsespolitikk

  Les mer
 • Busskilt
  av jto, 22.06.18

  Gratis busskort til studenter tema i interpellasjon i fylkestinget

  Les mer