Da fylkesordfører Terje Damman holdt sin årstale til fylkestinget i dag viste han til at i august ble Electric Region Agder lansert for en fullsatt sal under årets Arendalsuke. - Tilhørerne fikk presentert målbildet for hvor Agder bør være innen 2030 – på vei til å være verdens første helelektriske region, med infrastruktur som er klar for fremtiden og et næringsliv som utvikler og prøver ut morgendagens energiløsninger, sa fylkesordføreren.

Damman opplyste at interessen for Electric Region Agder er stor og at konseptet er helt i tråd med nasjonale og internasjonale trender.  -Å gjøre det vi kan for å oppnå dette vil være positivt for klimaarbeidet vårt - og ikke minst, gi store ringvirkninger for næringslivet, konstaterte han.

-For ved å presentere våre store fornybare kraftressurser, teknologikunnskapen som regionen besitter og de unike prosjektene som gjennomføres her, kan vi også bruke Electric Region Agder til å skape en merkevare for regionen. Nettopp det er Invest in Agder i gang med i sitt arbeid for å tiltrekke oss flere investeringer. Invest in Agder kom i full gang i april og har hatt et travelt år.

Fylkesordføreren informerte om at leder for forretningsutvikling og markedsføring i Invest in Agder Nora Grobæk har deltatt på statsbesøk til Kina og vært på USA-tur med Agder Energi for å treffe teknologibedrifter og se på samarbeid. -Det er også innledet god kontakt med Eyde, Node, Bulk Infrastructures og andre datasenteraktører i Agder. Og gjennom det regionale og nasjonale kontaktnettverket jobber Invest in Agder nå med konkrete leads som kan gi ny verdiskaping i regionen. Det blir spennende å følge arbeidet videre, sa fylkesordføreren.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. desember 2018 | Skriv ut siden