Fylkestingsrepresentant Birte Simonsen har sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman hvor hun viser til prosjektet "Fishing for litter" som er etablert i noen havner i Norge. Dette er en gratis ordning der fiskefartøyer kan levere avfall de får opp fra sjøen. Hun retter i interpellasjonen spørsmål om fylkesordføreren mener det er en god ide å rette en henvendelse til nasjonale myndigheter og melde interesse for å bli neste stedet der "Fishing for litter" etableres.

Her er interpellasjonsteksten:

"Fishing for litter" ble opprettet i Norge i 2016 som et toårig prøveprosjekt, administrert av Miljødirektoratet. Det er en gratis ordning der fiskefartøyer kan levere avfall de får opp fra sjøen. Under prøveperioden var det mulig å levere avfall  i åtte havner. Regjeringen besluttet våren 2018 å videreføre ordningen, og antall havner er nå utvidet til ni.

Ingen av disse havnene ligger i Agder!

Ordningen inngår i en handlingsplan mot marin forsøpling under OSPAR -  et internasjonalt samarbeid om beskyttelse av det marine miljøet i Nordøst-Atlanteren.

Agder har en lang kyst og mange personer som er knyttet til fiske og havbruk, og det ville gi en ekstra inspirasjon til opprydding og forebygging dersom en var tilknyttet en internasjonal og en nasjonal organisasjon. Kristiansand havn tilbyr allerede  i dag en kontainer der avfall kan leveres. Dette er et godt skritt på veien og kan uten tvil utvides.

Mener fylkesordføreren det er en god ide å rette en henvendelse til nasjonale myndigheter og melde interesse for å bli neste stedet der "Fishing for litter" etableres?

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. juni 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Trafikkskilt 131218
  av jto, 17.12.18

  Bør skiltmyndighet for fylkesvei overføres til fylkeskommunene?

  Les mer
 • Terje -Damman
  av jto, 11.12.18

  Fylkesordfører Terje Damman med innholdsrik årstale til fylkestinget

  Les mer
 • Terje Damman Holder Årstale 2018
  av jto, 11.12.18

  Fylkesordfører Damman: -Regionplan Agder 2030 blir en ambisiøs og fremtidsrettet plan

  Les mer