Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk i går inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal øke driftstilskuddet til Tingvatn fornminnepark og besøkssenter IKS til 1,35 millioner kroner fra 2019. Det utgjør en økning på 719 000 kroner. Saken skal også behandles i fylkesutvalget før fylkestinget fatter endelig vedtak 23. oktober.

Tingvatnfeltet i Hægebostad kommune regnes som et av de mest verdifulle og best bevarte tingsteder i Norge med historie tilbake til folkevandringstiden. Fornminnefeltet er automatisk fredet i henhold til kulturminneloven.

I perioden 2013–2018 har Hægebostad kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Tingvatn IKS hatt en driftsavtale med en 50/50-fordeling av kostnader mellom kommune og fylke. Som del av denne avtalen har Vest-Agder-museet IKS fra 2016 hatt ansvar for drift av besøkssenteret, mens Tingvatn IKS har hatt drift og vedlikehold av fysisk infrastruktur, vaktmestertjenester, daglig ledelse, regnskap/revisjon, renhold og ansvar for utleie av næringshaller

 I mars 2018 vedtok styret i Vest-Agder-museet IKS at man var interessert i å forlenge engasjementet på Tingvatn. Forutsetningene for dette var at man kunne få en langsiktig avtale om drifts av besøkssenteret, og at de økonomiske rammene ble økt.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. september 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Avduking Av Stjerneskudd
  av jto, 12.10.18

  Bli med på skulptur-avduking i Vennesla

  Les mer
 • Fylkeskultur Illustrasjon
  av jto, 01.10.18

  Juryen for fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen er nå oppnevnt

  Les mer
 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av jto, 10.09.18

  Oppstart av fredningssak for to tekniske og industrielle kulturminner i Vest-Agder

  Les mer