Det er brukt belønningsmidler fra staten til kristiansandsregionen for å bygge ferdig deler av sykkelsekspressveien fra Vesterveien ved Nikkelverket til Myrbakken vest for sentrum. Et omfattende arbeid er i gang på en lang strekning på en drøy kilometer. Dette bygges for syklister og gående fra bydelene Vågsbygd og Hellemyr. Halvparten av strekningen er også innfartsåre for syklister fra Søgne og Songdalen. De fysiske arbeidene startet høsten 2016. Hele strekningen skal være ferdig høsten 2018.

I 2017 ble strekningen i Myrbakken bygd ferdig. Kulverten for gående og syklende ved avkjøringen til Nikkelverket ble nesten bygd ferdig. En farlig krysning i plan er snart en saga blott. Det er mye biltrafikk ut og inn fra Nikkelverket og Hennig Olsen-iskremfabrikk. Planfritt kryss er en veldig viktig gevinst for trafikksikkerheten og for de myke trafikantenes trygghetsfølelse. En liten åsrygg på høyde med Nikkelverket er senket. Fjernvarmeledningen ble først lagt dypere. Deretter ble gang- og sykkelveien, som ligger over ledningen, senket. Hensikten var at bakken skulle bli mindre bratt for gående og syklende.

Hele dette prosjektet vil koste ca. 85 mill. kr.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. juli 2018 | Skriv ut siden