Siste rest av nye laks, ørret og regnbueørret-tillatelser legges nå ut til auksjon. Det dreier seg totalt om 414 tonn matfisk.

Hovedauksjonen ble gjennomført 18. til 20. juni i år. Da ble det solgt totalt 14 945 tonn ny kapasitet som tilsvarer om lag 97 prosent av alt som var til salgs. Det er de resterende 3 prosentene som nå legges ut for salg.

I auksjonene før sommeren, kjøpte oppdretterne nye tillatelser for i alt 2,9 milliarder kroner. Dette tilsvarer en vekst i laksenæringa på 2 prosent. 

Auksjonen som nå skal gjennomføres, vil foregå som en lukket budrunde. Det er Fiskeridirektoratet som er ansvarlig for gjennomføringen av auksjonen. Frist for å gi bud er 17. september. 

For den kystsonen som Agder ligger under, er det et produksjonsområdet på 16 tonn biomasse som kan kjøpes.

Mer informasjon om auksjonen finner du her.

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 4. september 2018 | Skriv ut siden