Elevene mister i dag verdifull undervisningstid blant annet på grunn av hvordan gjennomføring av eksamen organiseres. Nå sendes fire mulige endringsforslag på høring. – I dag kan elevene miste nesten en måned med verdifull undervisning. Målet vårt er at elevene får best mulig opplæring og er rustet til eksamener og livet etter videregående, sier kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Juni blir ofte en måned med for lite undervisning og læring i norske klasserom. Det har gjennom flere år vært pekt på utfordringer med dagens system og regelverk for skoleåret i videregående skole. Kunnskapsdepartementet har mottatt rapporter fra både NIFU og en egen arbeidsgruppe, som blant annet peker på at gjennomføringen av eksamen er årsak til at viktige undervisningstimer faller bort.

– Det viktigste må alltid være at elevene får den undervisningen de skal ha. Rapportene viser at det er behov for endring, og vi sender derfor nå et forslag på høring med fire konkrete forslag til mulige måter organiseringen av skoleåret kan justeres, sier Sanner.

Skal sikre at verdifull undervisning ikke faller bort

De fire tiltakene som nå sendes på høring er:

En komprimert eksamensperiode: Eksamen på Vg3 gjennomføres på to eksamensdager.

Flytting av eksamenstrekket: Noen uker tidligere eksamenstrekk vil gjøre det lettere for skolene å planlegge undervisningstiden for elevene.

Endre reglene slik at standpunktkarakter ikke må være satt før eksamen.

Legge til rette for gode komprimerte løsninger lokalt: Gjennom å endre kravene til skoleårets lengde kan skoleeier som ønsker det, gjennomføre all opplæring før eksamensperioden.

– Vi har ikke tatt stilling til de konkrete forslagene, men ønsker tilbakemelding på dem. Vi ber også om innspill til andre endringer som kan bidra til bedre muligheter for skolene til å planlegge skoleåret. Flere av tiltakene vil kreve både regelendringer og større omlegginger av dagens eksamensordning, sier Sanner.

Skolene bestemmer selv organisering

Det er opp til skolene hvordan de organiserer skoleåret, og dermed hvordan de velger å utnytte tiden i mai og juni. De fire tiltakene som nå sendes på høring, vil kunne legge til rette for en bedre utnyttelse av skoleåret og sørge for at verdifull undervisningstid ikke frarøves elevene.

– Undervisningsåret må utnyttes til det beste for elevene og deres læring, sier kunnskaps- og integreringsminister Sanner.

Statsråden understreker at man gjennom læreplaner i fagene har mål for hva elevene skal kunne når de er ferdige med sin skolegang. I læreplanverket står det også hvor mange timer elevene minimum skal ha i det enkelte fag. Mange skoler har funnet gode løsninger lokalt som gjør den siste tiden før skoleslutt meningsfull for elever og lærere.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. september 2018 | Skriv ut siden