Sørlandets Kunstmuseum (SKMU samlede besøkstall var på 29 650. Det er en økning på cirka 14 prosent sammenlignet med året før. Det fremkommer i årsberetningen for museet som tirsdag ble behandlet i fylkestinget.

Sørlandets Kunstmuseum forvalter og utvikler betydningsfulle samlinger av norsk og internasjonal billedkunst og kunsthåndverk. Museet har en lokal og regional tilknytning samt et nasjonalt kunst- og kulturansvar.  Fokus på en større ramme rundt kunstutstillingene gjennom arrangementer, publikumsutvikling, foredrag, verksted, omvisninger, vandreutstillinger til skoler og institusjoner med mer medførte at det i fjor ble opprettet et eget formidlingsteam.    

Året 2017 var ellers preget av kunstgaven fra Nicolai Tangen der oppmerksomheten er rettet mot utviklingen av Kunstsiloprosjektet, inkludert planer om byggingen av prosjekt Kunstsilo i henhold til arkitektkonkurransen som ble avholdt på slutten av 2016. Kunstsiloen skal inneholde kunstsamlingen til SKMU, Tangen-samlingen og temporære utstillinger.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. desember 2018 | Skriv ut siden