I årsrapport for 2018 for Agder Kollektivtrafikk AS som ble behandlet i fylkestinget nylig fremgår det at rutetilbudet i Kristiansandsregionen i 2018 hadde den mest omfattende forsterkning siden innføringen av bussmetro i 2003.

Boreal overtok ansvaret for drift av busstilbudet i Kristiansands regionen 1. juli 2018, etter Nettbuss som hadde hatt ansvaret de siste sju og et halvt årene. Med Boreal som ny bussoperatør ble 139 dieselbusser erstattet med 153 busser som går på strøm, biodiesel eller en kombinasjon av strøm og biodiesel. Kollektivtransporten i Kristiansands regionen ble tilnærmet fossilfri og med fem el-busser i drift er en milepæl nådd. Fylkeskommunens nye bussanlegg på Dalane ble tatt i bruk og anlegget bidrar til effektiv drift og gode arbeidsforhold for sjåfører.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. juni 2019 | Skriv ut siden