Det var nærmere 13,2 millioner passasjerreiser med buss i Vest-Agder i fjor. Det, skriver Agder kollektivtrafikk AS (AKT) i sin årsmelding for fjoråret. Det utgjorde en økning i antall reiser på 289 000 reiser fra 2016 til 2017. Det er en økning i antall passasjerer både i Kristiansandsregionen og i resten av fylket. 72 prosent av de ordinære passasjerreisene finner sted i Kristiansandsregionen, blir det opplyst i årsrapporten.

Det blir pekt på at flere anleggsarbeider, spesielt i Kvadraturen i Kristiansand kommune, har gitt redusert fremkommelighet for bussene og økt reisetid for passasjerene. Sammenlignet med bil er reisetiden med buss for lang. Bussmetroen trenger køfri kjørevei gjennom Kristiansand sentrum for å kunne få ned reisetiden for passasjerene.

For øvrig fortsetter AKT arbeidet med å forenkle og forbedre passasjerenes reisehverdag. Den raske digitaliseringen og ambisiøse mål for bærekraft, krever at AKT styrker sin evne til innovasjon og gjennomføring. For å oppnå en mer effektiv ressursbruk og kapasitetsutnyttelse, bruker AKT i økende grad analyser av data fra sanntidssystemet, billettsystemet og passasjertellingssystemet. Resultatene danner grunnlag for utvikling av rutetilbudet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. juni 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Jernbaneforum Soer 04022019
  av elma11, 08.02.19

  Jernbaneforum Sør møtte statssekretær Anders B. Werp

  Les mer
 • Busskilt
  av jto, 28.01.19

  Forslag til kollektivterminal på Tangvall tilfredsstiller ikke forventningene

  Les mer
 • Trafikklysskilt
  av jto, 28.01.19

  Kvinesdal får støtte til etablering av veilys

  Les mer