Fylkesutvalget fulgte i tirsdag opp et positivt vedtak fra hovedutvalg for kultur og utdanning om at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge to millioner kroner til Vest-Agder-museet IKS i investeringstilskudd til nytt publikumsmottak ved Kristiansand Kanonmuseum. Bevilgningen forutsetter tilsvarende bevilgning fra Kristiansand kommune. Midlene er allerede avsatt i fylkeskommunens budsjett og økonomiplan. Saken avgjøres endelig av fylkestinget i desember.

Publikumsmottaket er kostnadsberegnet til 8,4 millioner kroner pluss eventuelle uforutsette kostnader knyttet til vann og avløp. For Kanonmuseet og Vest-Agdermuseet er realiseringen av nytt publikumsmottak viktig, ikke minst av hensyn til offentlige krav og for å fremstå i tråd med dagens standard.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. november 2019 | Skriv ut siden