I Bokåret 2019 er det lagt opp til en storstilt nasjonal feiring av boka, lesing og leselyst! I Agder markerer vi Bokåret 2019 ved å sende ut vår pensjonerte bokbuss på turné. Den har med seg forfattere og artister til 44 stoppesteder i hele Agder. Bussen har for anledningen fått et ansiktsløft og er fylt med både utstillinger og opplevelser!

Fra 3.-7. juni kommer bokbussen til følgende bibliotek/steder:

3.juni

  9.00

 Sinnes

 André Vaaler og Oscar Jahnsen

 

 11.00

 Tonstad

 Frank "Tønes" Tønnessen

 

 12.45

 Gyland

 André Vaaler og Oscar Jahnsen

 

 19.00

 Flekkefjord

 Frank "Tønes" Tønnessen

 4.juni 

  9.00-9.15

 Korshavn

 Kun stopp

 

  9.45

 Lyngdal

 Mari M. Holsve/Sommerles

 

 12.00

 Kollemo

 Mari M. Holsve/Sommerles

 

 13.30

 Eiken

 Mari M. Holsve/Sommerles

 

 19.00

 Åseral

 Gaute Heivoll

 5.juni

  9.00

 Kvinesdal

 Reidar Kjelsen

 

 11.00

 Vanse

 Reidar Kjelsen

 

 12.30

 Borhaug

 Reidar Kjelsen

 6.juni

  9.00

 Byremo

 Nina Næsheim

 

 10.30

 Konsmo

 Nina Næsheim

 

 12.30

 Spangereid 

 Nina Næsheim

 

 19.00

 Vigeland

 Tore Kvæven

 7.juni

 12.00

 Søgne

 Baldrian&Musa

 

 17.00

 Bjelland

 Gaute Heivoll

 

 19.30

 Øyslebø

 Tore Kvæven

 

 

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. mai 2019 | Skriv ut siden