Fylkesutvalget besluttet tirsdag å legge ut en sak om videreføring av dagens innkrevingsmodell for bompenger i Kristiansand på høring. Det ble tatt forbehold om at det måtte blitt gitt tilslutning til en slik høring fra Areal- og transportplanutvalg i Kristiansandsregionen (ATP). Representantene i ATP-utvalget ga onsdag enstemmig støtte til en høring som skal pågå frem til 7. november.

Det som nå videre skjer er at etter høringsuttalelsene er innkommet vil de bli oppsummert. På grunnlag av dette vil vedtak i saken bli fattet av bystyret i Kristiansand og fylkestinget i Vest Agder.  Vedtakene i saken oversendes deretter til Vegdirektoratet som utarbeider en proposisjon som legges frem for Stortinget.

Du kan lese mer om hva det foreslås med hensyn til videreføring av bompengeinnkrevingen her:

/aktuelt/hoeringsrunde-om-viderefoering-av-dagens-innkrevingsmodell-for-bompenger-i-kristiansand/

Areal- og transportprosjektet i Kristiansandsregionen (ATP – prosjektet) startet 1. januar 2004 i forbindelse med at Samferdselsdepartementet inviterte storbyregionene til et transportforvaltningsforsøksprosjekt med hjemmel i Forsøksloven.

ATP-samarbeidet startet som et prosjekt i 2004 og ble et permanent regionalt samarbeid fra januar 2010. ATP-samarbeidet i Kristiansandsregionen er integrert i Knutepunkt Sørlandet, som fra 1. januar 2018 heter Region Kristiansand.

Samarbeidspartnere er kommunene Iveland, Lillesand, Birkenes, Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand, samt fylkeskommunene i Aust-Agder og Vest-Agder, Statens vegvesen Region sør og Agder Kollektivtrafikk.  Formålet er å samarbeide regionalt for å få et mer effektivt og miljøvennlig transportsystem, der nye tiltak og satsing skulle vurderes mer helhetlig. 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. oktober 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • P-avgift -skilt
  av jto, 11.12.18

  Fylkestinget ber om at P-avgift-innkrevingen på kveldstid ved Gimlehallen avvikles

  Les mer
 • Statens Vegvesen
  av jto, 05.12.18

  Statens vegvesen er klare til å sette i gang byggingen av Gartnerløkka-prosjektet i 2020

  Les mer
 • ÅPning Av Grovane P-anlegg 21.11.18
  av jto, 22.11.18

  Flott parkeringsanlegg ved Grovane stasjon åpnet

  Les mer