Det gjennomføres nå en Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i fylkene i Agder i forbindelse med statsstøtte til utbygging.

Det er søkt om statsstøtte til utbygging av bredbåndsnett i følgende områder i Agder (klikk på stedsnavn for å få opp kart):

Kommune

Områder

Arendal

Våje, Brekka, Noddeland

Farsund

Kjørefjord - Biland,
Spind vest

Flekkefjord

Gyland

Froland

Hynnekleiv,
Mjåvatn og omegn,
Mykland

Gjerstad

Brokeland,
Mobrua - Vik - Egdalen,
Moreina - Valle allé

Grimstad

Grefstad
Homborsund
Kleppekjærveien
Håland - Stalleland - Igland
Medtveit - Kiland - Grøsle - Fillingtveit

Hægebostad

Birkeland

Iveland

Frikstad,
Ljosland - Håverstad

Kristiansand

Ytre Randesund,
Ålefjær

Kvinesdal

Fjotland,
Røyland -Bergesli

Lillesand

 Prosjekt 1 og 4

Lindesnes

 Fasseland – Blørstad - Midtstøle

Lyngdal

Lyngdal nord og
Lyngdal vest

Risør

 Gjernes

Søgne

Amfeneset
Eikestøl, Dal, Holmen
Skuggedal, Årstøl, Svemland
Vognsneset, Lyngmyr

Tvedestrand

Angelstad - Skjerkholt

Vegårshei

Lia – Takserås – Bjorvatten
Ormshammer
Øygardslia

Vennesla

Robstad - Hageland

Ettersom det bare ytes statsstøtte til nestegenerasjons bredbånd (med nedlastingshastigheter på minst 30 Mbit/s), er det bare eksisterende eller planlagte nett med tilbud om slik hastighet som skal kartlegges.

Aktører som allerede har – eller har planer om utbygging av - slikt bredbåndsnett i hele eller deler av områdene angitt ovenfor, bes derfor melde fra om dette til: Kjell Pedersen-Rise, kjell.pedersen-rise@sarv.no   innen 18.06.2019.

For aktører som ikke allerede har nett i området, men som har planer om å bygge ut i de nærmeste tre årene, skal planene være konkrete.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. mai 2019 | Skriv ut siden