Etter at alle aspekter ved konkurransegrunnlaget for anbud for bygging av ny bybro i Flekkefjord sentrum var gjennomgått ble det klart at Skanska Norge AS blir entreprenøren som skal sette opp midlertidig bro, bygge den nye broen og opparbeide områdene rundt broen til slutt. Skanska Norge AS leverte det laveste tilbudet på 45,8 millioner kroner. Kontrakten ble undertegnet i forrige uke.

- Vi er fornøyd med å ha gjennomført denne prosessen og at vi snarest kan starte med selve arbeidet. Vi har hatt veldig gode erfaringer med publikum i Flekkefjord så langt, og vi vil sammen med entreprenøren gjøre vårt beste for at det fortsetter slik, sier Jan Børge Thorsen, prosjektleder i Statens vegvesen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. januar 2017 | Skriv ut siden