Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal omdisponerer inntil en halv million kroner fra drift- og vedlikeholdsbudsjettet for fylkesvei som et tilskudd til Byremo videregående skole. Bakgrunnen er et ønske om et prosjekt sammen med videregående skole om smarte løsninger for drift og vedlikehold. Byremo videregående skole startet opp anleggslinje for bygg og anlegg høsten 2019. Det var naturlig å samarbeide om et prosjekt hvor elevene kunne gis opplæring som var mest mulig lik det elevene ville møte i arbeidslivet etter endt skolegang.

Elevene skal bidra med bygg og anleggsinnsats på en fylkesveistrekning i Åseral fra Madland til avkjøring ved Vassbotnen. Det er kort vei mellom skolen og den aktuelle fylkesveien.

Prosjektet er prioritert i Handlingsprogram for fylkesveg, men mangler finansiering.  Statens vegvesen og Åseral kommune var interessert i at dette ble gjennomført. Åseral kommune ønsker også å bidra med midler til prosjektet og har bevilget 500.000 kroner 

Prosjektet har to hovedmål. Det ene er at elevene ved Byremo videregående skole får arbeide i miljø som er likt det som møter elevene i arbeidslivet. I tillegg vil veien blir rustet opp og gjort klar for asfaltering tidligere enn planlagt og til en lavere pris. På sikt vil jo trafikantene få en bedre vei med bedre framkommelighet og mer trafikksikker vei.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. oktober 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Mandal Videregående Skole
  av jto, 17.10.19

  Ombyggingsarbeid på Mandal videregående skole vil bli avklart i økonomiplanen

  Les mer
 • Tungefoss
  av jto, 09.10.19

  Byremo videregående skole får midler til utvendig øvingsområde på Tungefoss

  Les mer
 • Y-valg 2019
  av jto, 08.10.19

  Velkommen til Yvalg 2019

  Les mer

Siste fra Samferdsel

 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer
 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer