Fylkestinget godkjente i går et skisseprosjekt for Eilert Sundt videregående skole i Farsund. Kostnadsrammen for prosjektet er på 384 millioner kroner. Det er lagt opp til ferdigstillelse i august 2021. Skolebygningene på Vanse, tidligere Lista videregående skole, er planlagt overdradd vederlagsfritt fra Vest-Agder fylkeskommune til Farsund kommune i henhold til en egen avtale.

Eilert Sundt videregående skole er etablert med studiested i Farsund, Lyngdal og på Lista. Det er vedtatt utbygging av studiestedene i Farsund og Lyngdal og at studiestedet på Lista skal bli lagt ned når skoleanleggene i Farsund og Lyngdal er ferdig utbygd.  I Lyngdal bli byggearbeidene satt i gang i juni i år. Dette arbeidet er planlagt ferdig til skolestart 2019. 

På skolebygget i Farsund sentrum blir det lagt opp til en elevmasse på 543 elever.  Det blir reist et nybygg på cirka 6000 kvadratmeter. Det gir et samlet totalt bruttoareal på rundt 12000 kvadratmeter for skolebygningene i Farsund. Begrensninger i tomtestørrelse og byggehøyde kombinert med blant annet Farsunds status som en av de historiske byer, har lagt sterke føringer for utforming og størrelse på bygningsmassen. Dette har resultert i at nybygget foreslås etablert i form av to bygg med sammenkobling via kulvert under bakken.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. juni 2018 | Skriv ut siden