Areal- og transportplansamarbeidet for Kristiansandsregionen, Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune inviterer deg til Bymiljøkonferansen 2019. Arrangementet finner sted i Kilden Teater og konserthus i Kristiansand torsdag 25. april fra klokken 11.00 til 15.30. Tema på årets konferanse er mobilitet og byutvikling. Hensikten med konferansen er å bidra til miljøvennlig by- og tettstedsutvikling i Kristiansandsregionen. Konferansedeltakelse koster 400 kroner, inkludert moms. Gratis for innledere og elever/ studenter.

Tema på konferansen:

- Regjeringens bypolitikk og klimamål
- Kompakte byer, må vi ha det?
- Transportpolitikk
- Veileder for ansattes reisevaner
- Cool planning
- Målkonflikter? Nullvekst, klima,
  økt veibygging og større regioner

 

Meld deg på!
Klikk på linken under:

https://booking.berg-hansen.no/eventportal/#/event/85530/published/f54fec69fa9dc53caebb691080069e1734ac78d5

 

Bymiljøkonferansen 2019

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. mars 2019 | Skriv ut siden