I juni vedtok Stortinget, etter forslag fra Regjeringen, et nasjonalt forbud mot å bruke ansiktsdekkende plagg i barnehager, skoler, høyere utdanning og opplæring av nyankomne innvandrere etter introduksjonsloven. Forbudet vil gjelde fra august.

Forbudet gjelder i undervisningssituasjoner

Forbudet vil gjelde for elever, studenter og ansatte ved utdanningssteder i privat og offentlig sektor. Forbudet vil også gjelde skolefritidsordning, leksehjelp og opplæring utenfor lærestedenes område, som for eksempel skoleturer (se faktaboks under).

For barnehagen vil forbudet gjelde de ansatte i hele arbeidstiden, fordi barn i barnehagen til enhver tid har behov for åpen og trygg kommunikasjon med trygge voksne.

Håndheving

Det legges opp til at det enkelte utdanningssted skal håndheve det nasjonale forbudet selv, og det vil bli tydeligere hvilke reaksjoner arbeidsgiver og utdanningssteder kan benytte. Dialog med den det gjelder skal alltid forsøkes før reaksjoner iverksettes. Den mest alvorlige reaksjonen vil i ytterste konsekvens overfor en elev være bortvisning, for en student vil det være bortvisning eller utstenging, mens for nyankomne innvandrere kan brudd på forbudet innebære stans i introduksjonsprogrammet eller opplæringen.  Ansatte som bryter regelen flere ganger risikerer å miste jobben. 

Mer om forslaget:

Ansiktsdekkene plagg er for eksempel finlandshette og nikab. Forbudet gjelder ikke hodeplagg som hijab og luer. Det blir unntak for plagg som brukes av hensyn til pedagogiske, helsemessige, klimatiske eller sikkerhetsmessige forhold, som for eksempel verneutstyr.

I barnehagen vil forbudet bare gjelde for de ansatte, og det vil gjelde i hele arbeidstiden. Forbudet gjelder ikke barna i barnehagen, fordi erfaring viser at plagg som nikab og burka ikke brukes av barn i barnehagealder.
 
I skoler, folkehøyskoler og skoler godkjent etter voksenopplæringsloven gjelder forbudet for elever og ansatte som underviser. Men forbudet gjelder bare i selve undervisningen, ikke ellers. Det betyr at elever og lærere kan bruke ansiktsdekkende plagg i pauser og friminutt, og på personalmøter på skolens områder utenom undervisning. Lærere som har oppsyn med elever i friminuttene kan ikke bruke ansiktsplagg.

Leksehjelp og SFO vil bli omfattet av forbudet. Men også her kan plagget brukes av ansatte i pauser, når elevene ikke er til stede.

I universiteter, på høyskoler og i fagskoler blir det forbudt for studenter og ansatte å bruke ansiktsdekkende plagg i undervisningen. Som i skolen vil forbudet ikke gjelde i pauser og på institusjonens område for øvrig. Selvstudium i lesesalen blir ikke omfattet av forbudet.

I introduksjonsprogram og opplæring for nyankomne innvandrere etter introduksjonsloven gjelder forbudet for deltakerne og de som underviser, men også bare i opplæringssituasjoner.

Undervisning kan skje både på og utenfor institusjonens område. Undervisning omfatter også turer, ekspedisjoner, arrangement, praksis og lignende i regi av skoler og læresteder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. juli 2018 | Skriv ut siden