Det er fattet en prinsipiell beslutning om at et nytt museumsbygg for Vest-Agder-museet skal bygges på Odderøya mens friluftsmuseet skal videreutvikles på Kongsgård i Kristiansand. I tråd med dette har Vest-Agder-museet tatt initiativ til flere oppgradering av friluftsmuseet. Museet har blant annet gjennomført drening av Setesdalstunet og flere bygg er oppgradert. Sistnevnte med midler fra Vest-Agder fylkeskommune. Onsdag tildelte hovedutvalg for kultur- og utdanning ytterligere 300 000 kroner av midler til museumsutvikling til andre utviklingstiltak.

Museet ser nå behov for å få et bedre kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av området. Sentrale spørsmål som man trenger avklaring på er blant annet hvordan publikumsflyten inne på museumsområdet bør være samtidig som funksjoner som inngangsparti, kafé og andre fasiliteter plasseres for mest mulig rasjonell drift og et økt potensiale for egeninntjening.  Dette innebærer også at man ser på nåværende og pågående reguleringsplaner. 

Museet har invitert fylkeskommunen og kommunen til å bidra i arbeidet gjennom felles prosjektgruppe. Oppstartsmøte er planlagt i 2020. Museet ser imidlertid behov for at det settes av midler til å leie inn ekstern konsulentbistand i arbeidet. Museet anslår et behov på 100 000 kroner. 

Samtidig med det strategiske arbeidet ønsker museet å forbedre opplevelsen i Bygada, med lydkulisser i flere bygg, samt skilting og beplanting ved to paviljonger. Museet ønsker å sette av 200 000 kroner til dette arbeidet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. november 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av jto, 21.11.19

  Forholdene for besøkende på Bredalsholmen og til DS Hestmanden skal utbedres

  Les mer
 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer