Overskriften er et sitat fra hovedbudskapet til landets ledende språkekspert Per Egil Hegge under et foredrag i Kristiansand i går. I løpet av de seneste månedene er saksbehandlerne i fylkeskommunens sentraladministrasjon blitt kurset i å skrive klart språk. Som et ledd i dette var den erfarne tidligere redaktøren og journalisten i Aftenposten invitert til å bidra med sin innsikt og erfaring. For de mange som fikk oppleve foredraget ble det en time med mange aha-opplevelser og synspunkter til ettertanke og fremtidig oppfølging.

Hegge pekte på at en ikke skal mange tiår tilbake til at språket ble brukt som et maktmiddel av folk i ledende posisjoner. Budskap ble formulert på måter som var ubegripelige for folk fleste. -I et moderne demokrati går det ikke an å administrere et folkestyre på den måten, fastslo han. Samtidig viste han til at noen synes å lide av en vrangforestilling om at dersom en skriver innviklet så lyder det veldig vitenskapelig og viktig.

-Når det gjelder klart språk-arbeidet i det offentlige er initiativtakeren som vi skal takke tidligere fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys. Hun var førskolelærerutdannet. Som minister engasjerte hun seg i arbeidet for å få til bedre språk og større åpenhet, opplyste Hegge. Et hovedprosjekt for Røys var arbeidet med å forenkle bruken av offentlige tjenester på internett og utbygging av bredband i distriktene. Dette er fulgt opp med en bred offentlig innsats på klart språk i både stat- og kommunesektoren.

-Vi som har levd i noen år erfarer at ord kan skifte mening. Når vi for et par tiår siden kunne lese i pressen at noen var blitt skutt, så oppfattet vi det som de var drept. I dag kan det oppfattes som de er blitt påført skuddskader og sannsynligvis fraktet til sykehus. Slik skjer med flere ord. Det er imidlertid klart at det eneste sikre tegn på at et språk er levende er at det endrer seg, fastslo Hegge.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. mars 2017 | Skriv ut siden