Det er nå mulig å søke tilskuddsmidler til Landbruks- og matområdet for 2019. Søknadsfristen er 1. april.

Målet for tilskuddsordningen er å bidra til rekruttering og kompetanseheving for å ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket. Prioriterte områder er:
. Tiltak som bidrar til å styrke rekrutteringen til landbruks- og gartnerutdanningen og til høyere utdanning i landbruksfag.
. Tilskudd til kompetansehevende tiltak og støtte til etter- og videreutdanningstilbudet for næringsutøvere i landbruket.

Søknad sendes innen fristen på: www.regionalforvaltning.no.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. mars 2019 | Skriv ut siden