Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune, sammen med Aust-Agder fylkeskommune, skal inngå en samarbeidsavtale med Folkehelseinstituttet om Fylkeshelseundersøkelsen i Agder 2019.Totalt vil undersøkelsen koste 900 000 kroner. Fylkesutvalget vedtok at Vest-Agder fylkeskommunes andel blir på 540 000 kroner. Det forutsettes at Aust-Agder fylkeskommune bidrar med 360 000 kroner. Folkehelseundersøkelsen i Agder 2019 er en oppfølging av Folkehelseundersøkelsen i Agder 2015.

Det er Folkehelseinstituttet som vil være dataansvarlig, og foreta datainnsamling på vegne av Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune. Undersøkelsen skal gi kunnskap om hvordan voksne over 18 år opplever egen helse, trivsel, nærmiljøet og andre faktorer som påvirker folks helse. Resultatene fra undersøkelsen er viktig for å få et godt grunnlag for det regionale og lokale folkehelsearbeidet. Undersøkelsen vil bidra til at fylkeskommunen oppfyller kravene i forskriften om oversikt over folkehelsen. Resultatene skal også kunne brukes i kunnskapsgrunnlaget for Agder fylkeskommunes og kommunenes planstrategi i 2020.

Tidspunkt for gjennomføring vil være september 2019.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. mai 2019 | Skriv ut siden