I 2015 var drosjeprisen med passasjer 29 kroner per kilometer for landet sett under ett. For hele landet var kilometerprisen med passasjer på samme nivå i 2015 som i 2014. Det var betydelige regionale forskjeller i pris per drosjekilometer. I 2015 hadde Oslo høyest drosjepris med 35 kroner, mens prisen var lavest i Hedmark: 23 kroner. Vest-Agder lå tredje høyest i landet med en pris rundt 32 kroner.

Drosjeomsetningen økte med 0,3 prosent fra 8 116 millioner kroner i 2014 til 8 142 millioner året etter. I 2015 var gjennomsnittlig omsetning per foretak 961 000 kroner. Det gir en nedgang på 15 000 kroner, eller 1,6 prosent, siden 2014.

Omsetning delt på innbyggertall indikerer gjennomsnittlig forbruk per person på drosjetransport. I 2015 brukte innbyggerne i Norge i gjennomsnitt 1 561 kroner på drosje.

Drosjene kjørte i alt 524 millioner kilometer i 2015. Dette var 1,6 prosent kortere enn i 2014. 52,9 prosent av den samlede kjørelengden ble utført med passasjerer i bilen, tilsvarende 278 millioner kilometer. Det var 0,4 prosent kortere enn i 2014 da drosjene fraktet passasjerer 283 millioner kilometer.

Kilometer kjørt med passasjer delt på antallet innbyggere indikerer gjennomsnittlig drosjebruk per innbygger. I 2015 kjørte landets innbyggere i gjennomsnitt 53,2 kilometer drosje, 1,6 kilometer mindre enn i 2014. Dette innebærer en nedgang på 2,9 prosent.

Kilde SSB.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. august 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Arbeidsutvalg Jernbaneforum Soer Mai 2017
  av elma11, 18.05.17

  Fortsatt JA til sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, -Prosjektet har stor samfunnsnytte

  Les mer
 • Ketil Solvik Olsen
  av jto, 16.05.17

  Ny belønningsavtale med Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Bombrikke
  av jto, 15.05.17

  Forlenging av bompengeordninga i Kristiansandsregionen

  Les mer

Siste fra Løyveordninger

 • Taxilampe.jpg
  av ansk55, 11.05.17

  Ledig drosjeløyve i Kristiansand kommune

  Les mer