Agderkonferansen 2017 arrangeres tirsdag 24. januar i Kilden teater- og konserthus i Kristiansand. Årets konferanse har tittel: vekstkraft. Det grønne skiftet kan gi ny vekstkraft. Møt visjonære foredragsholdere og ledere som får ting til å skje. I endring ligger det muligheter. Grip dem nå! Vest-Agder fylkeskommune er en av flere samarbeidende arrangører. Fylkesrådmann Tine Sundtoft er en av foredragsholderne med temaet: Hva betyr Paris-avtalen for Agder? Hun hadde, som norsk klima- og miljøminister, en sentral rolle i utformingen av Paris-avtalen.

For mer informasjon og løpende oppdatering av program.

Agderkonferansen 2017

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. januar 2017 | Skriv ut siden