Fra i januar slås flere fylkeskommuner og kommuner sammen. Det er imidlertid blitt klart at stortingsvalget i 2021 kan gjennomføres med dagens 19 valgdistrikter. Det er klart etter at Stortinget nylig vedtok å endre valgloven. – Dette vil gjøre gjennomføringen av stortingsvalget mer forutsigbar, både for partiene og velgerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

I tillegg til denne endringen, ble det vedtatt en hjemmel om hvilke kommuner som inngår i de ulike valgdistriktene.

– Ved å beholde de 19 valgdistriktene, opprettholder vi hensynet til geografisk og partipolitisk representasjon, sier Mæland.

Valglovutvalget skal levere sin utredning innen utgangen av 2019. Stortinget skal vedta ny valglov før stortingsvalget i 2025.

Les mer om mandatet til valglovutvalget her

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. juli 2018 | Skriv ut siden