I følge statistikk fra Nye Kristiansand Bompengeselskap AS økte den totale personbiltrafikken på innfartsårene til Kristiansand med 0,2 prosent fra 2015 til 2016. Fra 2012 til 2016 er personbiltrafikken redusert med 0,7 prosent. Regionen har dermed oppfylt nullvekstkravet i belønningsavtalen for perioden 2013 til 2016. Det fremgår i årsrapport for 2016 for Areal- og transportutvalget i Kristiansandsregionen som utvalget behandlet i dag.

Statistikken viser videre at rushtrafikken har gått ned med 3,2 prosent fra 2012 til 2016. Fra 2015 til 2016 gikk rushtrafikken ned med 0,2 prosent.

Andelen elbiler øker kraftig. I 2013 utgjorde elbilene 0,7 prosent av alle passeringer og i 2016 var andelen 6,1 prosent. Innen 2019 forventes andelen elbiler å passere 10 prosent.

Busstrafikk

 I 2016 økte antall passasjerreiser på bussene i Kristiansandsregionen med 4,4 prosent i forhold til året før. I perioden 2013-2016 økte antall passasjerreiser med 9,8 prosent.  Metrorutene har i perioden 2013-2016 hatt litt mer vekst enn i de øvrige rutene.  Totalt var det 8,9 millioner passasjerreiser i regionen i 2016.  

Sykkeltrafikk 

Sykkeltrafikken i Kristiansand og i Kristiansandsregionen er i klar vekst. I Reisevaneundersøkelsen 2013/14 var sykkelandelen 10 prosent for Kristiansand og 8 prosent for regionen. I Hannevika ble det registrert en betydelig vekst fra 2015 til 2016: 7,8 prosent. Det foreligger også sikker statistikk ved to målepunkter ved Vollevann øst for byen for perioden juli-desember i årene 2015 og 2016. Økningen var 3,5 prosent ved tellepunktet på E18 og 0,9 prosent på fylkesveien 452 (Ålefjærveien).

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. juni 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av jto, 11.12.17

  Igangsetter arbeid for å endre drosjereguleringen

  Les mer
 • Nasjonal Tiltaksplan For Trafikksikkerhet Forsideillustrasjon
  av jto, 11.12.17

  Positivt høringssvar til forslag til Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

  Les mer
 • Trafikksikkerhetsstrategi Forsidemotiv Foto SVV
  av jto, 07.12.17

  Felles strategi for trafikksikkerhet i Agderfylkene

  Les mer