Felles planressurs for Åseral, Audnedal og Hægebostad er en satsing som startet i 2012 for å øke kapasitet og kompetanse knyttet til kommunal planlegging og utviklingsarbeid. Et eksisterende fagmiljø i Åseral er styrket med ett årsverk som Audnedal og Hægebostad kan benytte. 1. januar 2020 gjør imidlertid kommunesammenslutning av Audnedal og Lyngdal kommuner, samt sammenslåing av Agder-fylkene, at ordningen må vurderes på nytt. Det ble klargjort da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø onsdag hadde til behandling en samarbeids- og utviklingsavtale mellom fylkeskommunen og Hægebostad kommune for årene fra 2019 til 2022.

Ordningen med en felles planressurs er et spleiselag mellom kommunene og fylkeskommunen. Fylkeskommunen har her en rolle som koordinator og veileder. Så langt er alle tre kommuner svært fornøyd med opplegget. Hægebostad kommune er svært positiv til å videreføre ett samarbeid med aktuelle kommuner i samarbeid med fylkeskommunen, da denne kompetansen er svært vanskelig å utvikle og beholde i enkeltkommuner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. november 2018 | Skriv ut siden