Regjeringa fordeler i 2019 i alt 78,5 millionar kroner for å støtte opp om tiltak og prosjekt til meir sykling og gåing på fylkeskommunale og kommunale vegar. Statens vegvesen har motteke til saman 109 søknadar frå 59 søkarar. Totalt vil 58 tiltak no få tilskot. Fire prosjekter i Vest-Agder mottek samla 3,8 millionar kroner.

Vest-Agder fylkeskommune har fått den største potten på 2,5 millionar kroner til gang- og sykkelveg på fylkesveg 43 mellom biland og Zion i farsund. Farsund kommune har også fått midler til ytterligare to tiltak. Disse er 600 000 kroner til gang og sykkelveg helvvikvegen – fylkesveg 43 forbi Høyland og 200 000 kroner til gang- og sykkelveg langs fylkesveg 43 frå Bausje til Nordhassel. Mandal kommune mottek 500 000 kroner til sykkelparkering ved den videregåande skulen.

For å få støtte må søkarane bidra med 50 prosent eigendel. Tilskotsmidla kan nyttast til mellom anna sykkelfelt, gang- og sykkelvegg, sykkelveg med fortau, fortau, utbetring av kryss og sykkelparkering. Eit viktig mål med ordninga er å auke fokuset og satsinga på sykling og gåing ute i landets fylkeskommunar og kommunar.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. januar 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stein Inge Dahn
  av jto, 14.03.19

  Vil til livs forurensningen som plastbrøytestikker medfører

  Les mer
 • Åpning Sikkerhetssenter Jon Georg Dale
  av jto, 12.03.19

  Ny sikkerhetshall ved Trafoen i Sørlandsparken åpnet av samferdselsministeren

  Les mer
 • Veiarbeid - Gravemaskin
  av jto, 11.03.19

  Driften av fylkesveiene ble i hovedsak gjennomført som planlagt i 2018

  Les mer