Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune samarbeider med Norges Sjømatråd for å gi et tilbud om Fiskesprell-kurs i Agder. Tilbudet inngår som en del av oppfølging av Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025

Fiskesprell er et Nasjonalt Kostholdsprogram som har som mål å fremme forbruket av fisk og annen sjømat blant barn og unge og bidrar til å følge opp myndighetenes retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. 

Barnehage og skole er en viktig helsefremmende arena og fiskesprell er et ledd i det forebyggende folkehelsearbeidet som kan bidra til å utjevne sosiale ulikheter i kosthold.

Barn og unge spiser generelt mindre sjømat enn anbefalt av helsemyndighetene og går derfor glipp av viktige helseeffekter.

I 2019 har Vest-Agder fylkeskommune fokus på fiskesprell-kurs for barnehageansatte. Barnehager inviteres derfor til å delta på et gratis og inspirerende heldagskurs med fokus på barn, kosthold og sjømat. Kurset inneholder litt teori og mye praktisk matlaging av enkle sjømatretter som egner seg godt i barnehagehverdagen.

For generell informasjon se www.fiskesprell.no

Det arrangeres følgende fiskesprell- kurs i Vest-Agder høsten 2019:

Onsdag 18. September:

STED: Lovisenlund Skole, Marcus Thranesgt. 20 4630 Kristiansand

Torsdag 19.september:

STED: Vassmyra Ungdomskole, Vassmyrvn. 10, 4515 Mandal

Onsdag 27.november:

STED: Lovisenlund Skole, Marcus Thranesgt. 20 4630 Kristiansand

Torsdag 28.november:

STED: Vassmyra Ungdomskole, Vassmyrvn. 10, 4515 Mandal

For mer informasjon eller påmelding til kurs, ta kontakt med camilla.agerup@live.com  

For andre spørsmål, kontakt annemette.brustuen@vaf.no

Foto under: Studio Heyer-Drelsey 


 Fiskesprell Motiv

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. august 2019 | Skriv ut siden