Jernbanedirektoratet inviterte i april i år fylkeskommunene om at de har mulighet til å spille inn forslag til endringer i togtilbudet. Vest-Agder og Aust-Agder vil i år sende inn et felles innspill. Fylkesutvalget i Vest-Agder behandlet saken nylig og vedtok flere innspill knyttet til blant annet frekvens, infrastruktur, nattogtilbud og sammenkobling av Vestfold- og Sørlandsbanen.

For persontransport på Sørlandsbanen vil Go Ahead overta som operatør fra 15. desember 2019. Eventuelle endringer og videreutvikling av togtilbudet på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen kan tidligst iverksettes fra desember 2020. I Jernbanedirektoratet opplyser at det normalt sett tar rundt 18 måneder for denne prosessen.

Fylkesutvalget uttaler at det est-Agder fylkeskommune er positivt at Jernbanedirektoratet gjennomfører årlige dialogmøter og gir fylkeskommunene muligheter til å komme med innspill til nye ruter.

Fylkesutvalget mener at arbeidet med å tilrettelegge for totimers frekvens mellom Stavanger–Kristiansand–Oslo prioriteres og at pendlernes særlige behov ivaretas.

I tillegg vil Vest-Agder fylkeskommune presisere at:

 -Jernbanedirektoratet formaliserer samarbeidet mellom partene i en formell samarbeidsavtale.
-det samarbeides om et felles takst- og billettsystem for buss og den øvrige kollektivtransporten
-det er viktig å fortsette arbeidet med universell utforming av plattformene for å få alle reisende om bord i togene.
- Jernbanedirektoratet må jobbe for utbedring av og etablering av flere krysningsspor på Sørlandsbanen for å bedre framkommeligheten for godstransport og ha mulighet til lokaltogløsning lenger vestover.
-vurdere om det kan etableres et regionalt tog fra Kristiansand og vestover med avgang mellom klokken 22.00 – 23.00.

Vest–Agder fylkeskommune er enige med Aust–Agder fylkeskommune om å anmode Jernbanedirektoratet om å gjøre en vurdering av om et eventuelt stopp på Hynnekleiv stasjon (Froland, Aust-Agder) vil ha konsekvenser for en totimers frekvens til/fra Oslo og Stavanger.

Vest–Agder fylkeskommune vil også i denne saken presisere hvor viktig det er å få sammenkoblet Vestfold- og Sørlandsbanen.

Vest-Agder fylkeskommune ber Jernbanedirektoratet vurdere muligheten for å gjenåpne tilbud om ventende sovevogn på strekningen Kristiansand – Oslo. Ved vurdering må det legges vekt på det potensielle kundegrunnlaget ved et bedre togtilbud.

Vest-Agder fylkeskommune ber Jernbanedirektoratet vurdere muligheten for å etablere et lokaltogtilbud mellom Kristiansand-Nodeland-Marnardal og Kristiansand-Vennesla

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. juni 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer