I 2015 pendlet ti prosent av den totale andelen sysselsatte inn i fylket. Fra 2004-15 har den totale innpendlingen til fylket økt med 45 prosent. I løpet av samme tidsperiode har innpendlingen til Kristiansand økt med 30 prosent. Per 2015 har Kristiansand størst innpendling fra kommunene Vennesla, Søgne, Lillesand og Songdalen.

De største pendlerstrømmene finner en mellom Kristiansand og kommunene rundt. I tillegg pendler mange fra Mandal til Kristiansand, men her har det vært en nedgang på cirka 11 prosent fra 2014 til 2015.

Det er også et høyt antall pendlere fra Lillesand, Grimstad og Arendal i Aust- Agder til Kristiansand. Dette viser betydningen av gode veier langs kysten. Åpningen av firefeltsveien mellom Kristiansand og Grimstad i 2009 har bidratt til økt pendling mellom Vest- og Aust-Agder.

Statistikk over innpendling til Kristiansand 2015

Pendlerstatistikk

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. november 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Bymiljøavtaleillustrasjon
  av jto, 28.04.17

  Fylkeskommunen forskutterer bymiljøavtalearbeider med 25 millioner kroner

  Les mer
 • E-39 Korridorer Fra Lyngdal Vest
  av jto, 27.04.17

  Ny E-39 til Sandnes må bygges ut som fire-felts motorvei

  Les mer
 • Grøvan
  av jto, 20.04.17

  Stortingsrepresentant Grøvan vil til livs et monster av planhierarki innen veibygging

  Les mer