57 kommuner, 11 fylkeskommuner, 14 friskoler og en statlig samisk skole får støtte til programmeringsutstyr som kan brukes i undervisningen. Tilskuddet skal brukes til å kjøpe utstyr slik at lærerne kan bruke kompetansen sin om programmering i klasserommet.

–Fra neste høst trer Kunnskapsløftet 2020 (Fagfornyelsen) og nye læreplaner i kraft. Da kommer programmering blant annet inn i læreplanene for matematikk og naturfag. Det er derfor viktig at skoleeierne forbereder seg godt til de nye læreplanene, uttaler Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Disse skoleeierne i Agder har fått støtte:

SKOLEEIER

TILDELT

Gjerstad kommune

42 745

Lillesand kommune

200 000

Marnardal kommune

50 000

Risør kommune

220 500

Vegårshei kommune

75 637

Vennesla kommune

150 000

Vest-Agder fylkeskommune

375 000

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. juli 2019 | Skriv ut siden