Bussanlegg Dalane

Fylkesordfører Terje Damman tar første spadestikk med gravemaskin

Fylkesordfører Terje Dammen satt seg for første gang i en gravemaskin og tok spadetak. Med det markerte han byggestart av det nye bussanlegget på Dalane.

- "Det var veldig gøy! Men jeg er glad det er andre som skal fortsette arbeidet – ellers hadde vi aldri blitt ferdig til åpningen i 2018" sa Damman etter sitt første oppdrag i en gravemaskin.

I mai 2018 skal nemlig det helt nye bussanlegget stå klart til innflytting for bussoperatøren som vinner det neste anbudet om kollektivtransporten i Agder. Anlegget vil ha oppstillingsplass til 150 busser, i tillegg til tankstasjon for drivstoff, elektrisitetsforsyning, verksted og servicehall. Bygget skal også ha kontorplasser, pauserom og garderober for de ansatte slik at daglig drift, oppstilling, og vedlikehold samles på ett sted.

Det vil spares rundt 12 millioner i året ved å flytte bussanlegget fra dagens plassering på Mjåvatn til Dalane. Mye av dette kommer av at anlegget ligger nærmere de ordinære bussrutene, noe som gir mindre tomkjøring og et lavere dieselforbruk fra bussene. Med andre ord gjøres kollektivtrafikken mer miljøvennlig, samtidig som det frigjøres midler for et bedre tilbud.

Terje Damman holder tale

Terje Damman holder tale før spadestikket

I talen sin la Damman vekt på at økt satsing på kollektivtrafikk allerede har gitt resultater. I mars kom nye tall fra Kristiansandsregionen som viser at personbiltrafikken er redusert med 0.7% og rushtrafikken redusert med 3.6% siden 2013 – en periode hvor befolkningen har økt. Dermed oppfyller Kristiansand-regionen målet om at all økning i trafikk skal tas av kollektiv, sykkel og gange. 

- "Denne utviklingen ønsker vi å fortsette. Derfor skal vi blant annet doble kollektivtrafikken i Vest-Agder de neste 15 årene. Dette bussanlegget vil gi sikre og trygge rammer som legger til rette for å bedre tilbudet", sier Damman.

Vest-Agder fylkeskommune er eier av bussanlegget, men skal leie det ut til AKT som igjen leier det ut til fremtidige bussoperatører. Dermed slipper operatørene som er med i anbudsprosessen å finne lokasjon for hvor bussene skal oppbevares.

Totalrammen på prosjektet er 257 millioner kroner, og inkluderer planlegging, tomtekjøp, rivning av det gamle jernstøperiet, og bygging.

 

av Helgeland, Endre, publisert 19. april 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Bilde1 Den Groenne Kampen
  av elma11, 13.06.18

  Inviterer ungdomsskoler i Kristiansandsregionen til «Den grønne kampen»

  Les mer
 • AKT- Billettmotiv
  av jto, 06.06.18

  Agder kollektivtrafikk AS oppnår god kundetilfredshet

  Les mer
 • jernbanespor
  av jto, 05.06.18

  Fylkeskommunen beklager manglende etablering av kryssingsspor på Sørlandsbanen

  Les mer