Hvem har gjort en ekstra innsats for å bevare bygninger og gårdstun? Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder inviterer på vegne av Kulturlandskapsgruppa i Vest-Agder til å sende inn forslag til kandidater til kulturlandskapsprisen i Vest-Agder 2017. Aktuelle kandidater kan være enkeltpersoner, nabolag eller organisasjoner som har gjort en ekstra innsats for å ta vare på, formidle og/eller videreutvikle kulturlandskapet. Prisen kan deles mellom flere dersom det er hensiktsmessig. (Bildet: Neset gård i Marnardal. (Foto: Ellen Synnøve Eskeland / Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder))

Årets tema er god bevaring av bygninger, bygningsmiljøer og tun på gårdsbruk.

Frist innsending av kandidater er 1. juni 2017

Kulturlandskapsgruppa består av representanter fra Vest-Agder bondelag, Vest-Agder bonde- og småbrukerlag, kommunene i Vest-Agder, Norsk Landbruksrådgivning Agder, Vest-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Dokumenter:

Invitasjon til å foreslå kandidater til kulturlandskapsprisen

Skjema til å melde inn kandidater

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. mars 2017 | Skriv ut siden